Kim cương thiên nhiên GIA kiểm định

GIÁ KIM CƯƠNG 3.6ly (mm)

3.6 mmIFVVS1VVS2VS1VS2
D16,800,00015,500,00014,500,00012,500,00012,000,000
E14,500,00013,800,00012,000,00011,500,000
F13,800,00013,200,00011,500,00011,000,000

GIÁ KIM CƯƠNG 4.1ly mm

4.1 mmIFVVS1VVS2VS1VS2
D24,500,00021,600,00020,700,00018,200,00017,500,000
E22,800,00020,700,00019,000,00017,500,00016,800,000
F21,500,00019,000,00018,500,00016,800,00016,200,000

GIÁ KIM CƯƠNG 4.5ly mm

4.5 mmIFVVS1VVS2VS1VS2
D34,000,00028,500,00027,000,00024,500,00024,200,000
E26,800,00025,800,00022,900,00021,800,000
F25,400,00024,500,00021,800,00021,200,000

GIÁ KIM CƯƠNG 5.0ly mm

5.0 mmIFVVS1VVS2VS1VS2
D61,230,00056,000,00049,800,00046,800,00043,580,000
E53,500,00048,200,00044,520,00042,250,000
F51,800,00047,000,00043,000,00040,900,000

GIÁ KIM CƯƠNG 6.0ly mm

6.0 mmIFVVS1VVS2VS1VS2
D235,000,000216,000,000170,000,000146,600,000133,500,000
E188,000,000156,000,000140,000,000126,000,000
F175,000,000143,000,000132,000,000120,000,000

GIÁ KIM CƯƠNG 6.3ly mm<1ct

6.3 mm**IFVVS1VVS2VS1VS2
D394,000,000336,800,000294,500,000248,000,000240,000,000
E296,000,000283,800,000236,400,000226,250,000
F285,000,000259,600,000225,500,000215,000,000

GIÁ KIM CƯƠNG 6.3ly mm =1ct

6.3 mm**IFVVS1VVS2VS1VS2
D520,200,000442,500,000388,450,000318,750,000298,800,000
E398,600,000370,500,000298,100,000286,700,000
F360,000,000352,920,000276,380,000275,500,000

GIÁ KIM CƯƠNG 6.8ly mm

6.8 mmIFVVS1VVS2VS1VS2
D597,600,000527,500,000445,800,000399,500,000396,430,000
E458,560,000396,100,000369,480,000322,000,000
F418,640,000382,430,000348,000,000316,000,000

GIÁ KIM CƯƠNG 7.2ly mm

7.2 mmIFVVS1VVS2VS1VS2
D828,460,000758,640,000624,670,000
E668,420,000593,450,000526,500,000512,730,000
F612,800,000564,820,000504,800,000468,320,000

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để sở hữu những viên kim cương đẹp nhất và đáng giá nhất dành riêng cho bạn!