10% OF ALL RINGS

Shape (Hình dạng)

 • Round

 • Princess

 • Cushion

 • Oval

 • Pear

 • Emerald

 • Heart

 • Radiant

 • Asscher

 • Marquise

 • Tất cả

Millimetre (Kích thước)

3 li 40 li

Carat (Trọng lượng)

0.3 ct 30 ct

Color (Màu sắc)

 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M

Cut (Chế tác)

 • Excellent
 • Very Good
 • Good
 • Fair

Clarity (Độ sạch)

 • FL
 • IF
 • VVS1
 • VVS2
 • VS1
 • VS2
 • SI1
 • SI2
 • I1
 • I2

Price (Giá tiền)

 • 1 triệu
 • 30 triệu
 • 100 triệu
 • 200 triệu
 • 1 tỷ
 • Trên 1 tỷ

Shape (Hình dạng) filter_list Tất cả

Color (Màu sắc) filter_list D - M

Carat (Trọng lượng) filter_list 0.3 ct - 30 ct

Millimetre (Kích thước) filter_list 3 li - 40 li

Cut (Chế tác) filter_list Excellent - Fair

Clarity (Độ sạch) filter_list I3 - I3

Price (Giá tiền) filter_list Tất cả khoảng giá

Diamond

 • Diamond Princess

  Measurement(mm) 7.77*7.16*5.21

  Carat 2.37

  Color I

  Clarity I3

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2327447526

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 7.11*7.2*4.62

  Carat 1.51

  Color G

  Clarity I3

  Cut Very Good

  Fluorescent None

  GIA Report 1403487483

 • Diamond Princess

  Measurement(mm) 7.77*7.16*5.21

  Carat 2.37

  Color I

  Clarity I3

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2327447526

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 7.11*7.2*4.62

  Carat 1.51

  Color G

  Clarity I3

  Cut Very Good

  Fluorescent None

  GIA Report 1403487483Contact

x