Crafting Your Happiness

Kim cương thiên nhiên GIA

Tìm kiếm ngay viên kim cương thiên nhiên kiểm định GIA hoàn hảo dành riêng cho bạn!

Shape (Hình dạng)

 • Round

 • Princess

 • Cushion

 • Oval

 • Pear

 • Emerald

 • Heart

 • Radiant

 • Asscher

 • Marquise

 • Tất cả

Millimetre (Kích thước)

3 li 40 li

Carat (Trọng lượng)

0.3 ct 30 ct

Color (Màu sắc)

 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M

Cut (Chế tác)

 • Excellent
 • Very Good
 • Good
 • Fair

Clarity (Độ sạch)

 • FL
 • IF
 • VVS1
 • VVS2
 • VS1
 • VS2
 • SI1
 • SI2
 • I1
 • I2

Price (Giá tiền)

 • 1 triệu
 • 30 triệu
 • 100 triệu
 • 200 triệu
 • 1 tỷ
 • Trên 1 tỷ

Shape (Hình dạng) filter_list Tất cả

Color (Màu sắc) filter_list D - M

Carat (Trọng lượng) filter_list 0.3 ct - 30 ct

Millimetre (Kích thước) filter_list 3 li - 40 li

Cut (Chế tác) filter_list Excellent - Fair

Clarity (Độ sạch) filter_list IF - IF

Price (Giá tiền) filter_list Tất cả khoảng giá

Diamond

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 12.92*12.94*7.84

  Carat 8.05

  Color G

  Clarity IF

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 6207823160

 • Diamond Pear

  Measurement(mm) 17.33*10.29*6.24

  Carat 7.03

  Color D

  Clarity IF

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 5211205034

 • Diamond Pear

  Measurement(mm) 15.9*10.06*6.11

  Carat 5.88

  Color E

  Clarity IF

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 5212675862

 • Diamond Emerald

  Measurement(mm) 11.48*8.31*5.5

  Carat 5.03

  Color E

  Clarity IF

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 5212676404

 • Diamond Pear

  Measurement(mm) 14.81*9.21*5.96

  Carat 5.01

  Color D

  Clarity IF

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2211700184

 • Diamond Marquise

  Measurement(mm) 17.87*8.92*5.15

  Carat 5.01

  Color E

  Clarity IF

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 5212369429

 • Diamond Oval

  Measurement(mm) 13.38*9.52*6

  Carat 5.05

  Color F

  Clarity IF

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 6214561999

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 9.78*9.84*5.95

  Carat 3.51

  Color D

  Clarity IF

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 2215945048

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 9.82*9.89*5.92

  Carat 3.55

  Color D

  Clarity IF

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 6395864661

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 11.18*11.26*6.93

  Carat 5.38

  Color H

  Clarity IF

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 5212684957

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 11.03*11.09*6.76

  Carat 5.11

  Color H

  Clarity IF

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 6382384665

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 14.29*14.3*8.18

  Carat 10.06

  Color M

  Clarity IF

  Cut Very Good

  Fluorescent Faint

  GIA Report 5211717952

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 10.51*10.59*6.27

  Carat 4.19

  Color F

  Clarity IF

  Cut Excellent

  Fluorescent Faint

  GIA Report 2111323033

 • Diamond Emerald

  Measurement(mm) 10.52*8.46*6.18

  Carat 5.01

  Color G

  Clarity IF

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 17464157

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 9.25*9.27*5.73

  Carat 3.01

  Color D

  Clarity IF

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 2215499962

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 12.92*12.94*7.84

  Carat 8.05

  Color G

  Clarity IF

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 6207823160

 • Diamond Pear

  Measurement(mm) 17.33*10.29*6.24

  Carat 7.03

  Color D

  Clarity IF

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 5211205034

 • Diamond Pear

  Measurement(mm) 15.9*10.06*6.11

  Carat 5.88

  Color E

  Clarity IF

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 5212675862

 • Diamond Emerald

  Measurement(mm) 11.48*8.31*5.5

  Carat 5.03

  Color E

  Clarity IF

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 5212676404

 • Diamond Pear

  Measurement(mm) 14.81*9.21*5.96

  Carat 5.01

  Color D

  Clarity IF

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2211700184

 • Diamond Marquise

  Measurement(mm) 17.87*8.92*5.15

  Carat 5.01

  Color E

  Clarity IF

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 5212369429

 • Diamond Oval

  Measurement(mm) 13.38*9.52*6

  Carat 5.05

  Color F

  Clarity IF

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 6214561999

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 9.78*9.84*5.95

  Carat 3.51

  Color D

  Clarity IF

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 2215945048

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 9.82*9.89*5.92

  Carat 3.55

  Color D

  Clarity IF

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 6395864661

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 11.18*11.26*6.93

  Carat 5.38

  Color H

  Clarity IF

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 5212684957

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 11.03*11.09*6.76

  Carat 5.11

  Color H

  Clarity IF

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 6382384665

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 14.29*14.3*8.18

  Carat 10.06

  Color M

  Clarity IF

  Cut Very Good

  Fluorescent Faint

  GIA Report 5211717952

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 10.51*10.59*6.27

  Carat 4.19

  Color F

  Clarity IF

  Cut Excellent

  Fluorescent Faint

  GIA Report 2111323033

 • Diamond Emerald

  Measurement(mm) 10.52*8.46*6.18

  Carat 5.01

  Color G

  Clarity IF

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 17464157

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 9.25*9.27*5.73

  Carat 3.01

  Color D

  Clarity IF

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 2215499962

Contact

x