10% OF ALL RINGS

Shape (Hình dạng)

 • Round

 • Princess

 • Cushion

 • Oval

 • Pear

 • Emerald

 • Heart

 • Radiant

 • Asscher

 • Marquise

 • Tất cả

Millimetre (Kích thước)

3 li 40 li

Carat (Trọng lượng)

0.3 ct 30 ct

Color (Màu sắc)

 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M

Cut (Chế tác)

 • Excellent
 • Very Good
 • Good
 • Fair

Clarity (Độ sạch)

 • FL
 • IF
 • VVS1
 • VVS2
 • VS1
 • VS2
 • SI1
 • SI2
 • I1
 • I2

Price (Giá tiền)

 • 1 triệu
 • 30 triệu
 • 100 triệu
 • 200 triệu
 • 1 tỷ
 • Trên 1 tỷ

Shape (Hình dạng) filter_list Tất cả

Color (Màu sắc) filter_list D - M

Carat (Trọng lượng) filter_list 0.3 ct - 30 ct

Millimetre (Kích thước) filter_list 3 li - 40 li

Cut (Chế tác) filter_list Excellent - Fair

Clarity (Độ sạch) filter_list SI1 - SI1

Price (Giá tiền) filter_list Tất cả khoảng giá

Diamond

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 3.68*3.71*2.27

  Carat 0.19

  Color D

  Clarity SI1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 6435765286

 • Diamond Pear

  Measurement(mm) 5.75*3.82*2.32

  Carat 0.3

  Color I

  Clarity SI1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 1425665765

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 3.64*3.66*2.19

  Carat 0.18

  Color E

  Clarity SI1

  Cut Excellent

  Fluorescent Faint

  GIA Report 2436716747

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 3.64*3.68*2.2

  Carat 0.18

  Color D

  Clarity SI1

  Cut Excellent

  Fluorescent Medium

  GIA Report 6435659356

 • Diamond Pear

  Measurement(mm) 6.07*3.73*2.27

  Carat 0.3

  Color H

  Clarity SI1

  Cut

  Fluorescent Medium

  GIA Report 2437126097

 • Diamond Pear

  Measurement(mm) 5.48*3.85*2.42

  Carat 0.3

  Color I

  Clarity SI1

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 6431054977

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 3.62*3.64*2.23

  Carat 0.18

  Color E

  Clarity SI1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 7431797212

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 3.64*3.65*2.22

  Carat 0.18

  Color G

  Clarity SI1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 7431770867

 • Diamond Pear

  Measurement(mm) 5.54*3.7*2.35

  Carat 0.3

  Color J

  Clarity SI1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 1427860391

 • Diamond Marquise

  Measurement(mm) 6.62*3.48*2.24

  Carat 0.3

  Color I

  Clarity SI1

  Cut

  Fluorescent Strong

  GIA Report 7431322694

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 3.71*3.72*2.32

  Carat 0.19

  Color E

  Clarity SI1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 7431734994

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 4.18*4.21*2.7

  Carat 0.3

  Color J

  Clarity SI1

  Cut Very Good

  Fluorescent Faint

  GIA Report 6402422709

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 4.17*4.2*2.69

  Carat 0.3

  Color J

  Clarity SI1

  Cut Very Good

  Fluorescent Faint

  GIA Report 1418654802

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 4.23*4.26*2.71

  Carat 0.31

  Color K

  Clarity SI1

  Cut Very Good

  Fluorescent Faint

  GIA Report 6311311237

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 4.27*4.29*2.62

  Carat 0.3

  Color K

  Clarity SI1

  Cut Excellent

  Fluorescent Medium

  GIA Report 1435779955

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 3.68*3.71*2.27

  Carat 0.19

  Color D

  Clarity SI1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 6435765286

 • Diamond Pear

  Measurement(mm) 5.75*3.82*2.32

  Carat 0.3

  Color I

  Clarity SI1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 1425665765

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 3.64*3.66*2.19

  Carat 0.18

  Color E

  Clarity SI1

  Cut Excellent

  Fluorescent Faint

  GIA Report 2436716747

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 3.64*3.68*2.2

  Carat 0.18

  Color D

  Clarity SI1

  Cut Excellent

  Fluorescent Medium

  GIA Report 6435659356

 • Diamond Pear

  Measurement(mm) 6.07*3.73*2.27

  Carat 0.3

  Color H

  Clarity SI1

  Cut

  Fluorescent Medium

  GIA Report 2437126097

 • Diamond Pear

  Measurement(mm) 5.48*3.85*2.42

  Carat 0.3

  Color I

  Clarity SI1

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 6431054977

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 3.62*3.64*2.23

  Carat 0.18

  Color E

  Clarity SI1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 7431797212

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 3.64*3.65*2.22

  Carat 0.18

  Color G

  Clarity SI1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 7431770867

 • Diamond Pear

  Measurement(mm) 5.54*3.7*2.35

  Carat 0.3

  Color J

  Clarity SI1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 1427860391

 • Diamond Marquise

  Measurement(mm) 6.62*3.48*2.24

  Carat 0.3

  Color I

  Clarity SI1

  Cut

  Fluorescent Strong

  GIA Report 7431322694

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 3.71*3.72*2.32

  Carat 0.19

  Color E

  Clarity SI1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 7431734994

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 4.18*4.21*2.7

  Carat 0.3

  Color J

  Clarity SI1

  Cut Very Good

  Fluorescent Faint

  GIA Report 6402422709

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 4.17*4.2*2.69

  Carat 0.3

  Color J

  Clarity SI1

  Cut Very Good

  Fluorescent Faint

  GIA Report 1418654802

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 4.23*4.26*2.71

  Carat 0.31

  Color K

  Clarity SI1

  Cut Very Good

  Fluorescent Faint

  GIA Report 6311311237

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 4.27*4.29*2.62

  Carat 0.3

  Color K

  Clarity SI1

  Cut Excellent

  Fluorescent Medium

  GIA Report 1435779955Contact

x