10% OF ALL RINGS

Kim cương thiên nhiên GIA giá từ 30 đến 100 triệu

Tìm kiếm ngay viên kim cương thiên nhiên kiểm định GIA hoàn hảo giá từ 30 đến 100 triệu dành riêng

Shape (Hình dạng)

 • Round

 • Princess

 • Cushion

 • Oval

 • Pear

 • Emerald

 • Heart

 • Radiant

 • Asscher

 • Marquise

 • Tất cả

Millimetre (Kích thước)

3 li 40 li

Carat (Trọng lượng)

0.3 ct 30 ct

Color (Màu sắc)

 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M

Cut (Chế tác)

 • Excellent
 • Very Good
 • Good
 • Fair

Clarity (Độ sạch)

 • FL
 • IF
 • VVS1
 • VVS2
 • VS1
 • VS2
 • SI1
 • SI2
 • I1
 • I2

Price (Giá tiền)

 • 1 triệu
 • 30 triệu
 • 100 triệu
 • 200 triệu
 • 1 tỷ
 • Trên 1 tỷ

Shape (Hình dạng) filter_list Tất cả

Color (Màu sắc) filter_list D - M

Carat (Trọng lượng) filter_list 0.3 ct - 30 ct

Millimetre (Kích thước) filter_list 3 li - 40 li

Cut (Chế tác) filter_list Excellent - Fair

Clarity (Độ sạch) filter_list FL - I2

Price (Giá tiền) filter_list 30.000.000 vnđ - 100.000.000 vnđ

Diamond

 • Diamond Heart

  Measurement(mm) 5.97*7.16*4.16

  Carat 1.07

  Color G

  Clarity SI2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 6385356557

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 5.99*6.04*3.88

  Carat 0.9

  Color D

  Clarity VS2

  Cut Very Good

  Fluorescent Strong

  GIA Report 1365668534

 • Diamond Heart

  Measurement(mm) 5.86*6.71*3.97

  Carat 0.9

  Color G

  Clarity SI2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 7268861442

 • Diamond Heart

  Measurement(mm) 5.9*6.67*3.99

  Carat 0.9

  Color G

  Clarity SI2

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 2267950644

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.03*6.12*4.07

  Carat 1

  Color I

  Clarity VS2

  Cut Good

  Fluorescent None

  GIA Report 6402626432

 • Diamond Oval

  Measurement(mm) 7.65*5.41*3.44

  Carat 0.96

  Color I

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 7398458826

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.12*6.24*3.93

  Carat 1

  Color D

  Clarity SI2

  Cut Good

  Fluorescent Medium

  GIA Report 6381848870

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.37*6.41*4.01

  Carat 1

  Color E

  Clarity I1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 1405617476

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 5.96*6.12*4.06

  Carat 1

  Color J

  Clarity VS2

  Cut Good

  Fluorescent None

  GIA Report 6412006415

 • Diamond Oval

  Measurement(mm) 7.21*5.26*3.29

  Carat 0.82

  Color G

  Clarity VVS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 6392414905

 • Diamond Cushion

  Measurement(mm) 5.59*5.37*3.84

  Carat 1

  Color F

  Clarity VS1

  Cut

  Fluorescent Strong

  GIA Report 1388462032

 • Diamond Heart

  Measurement(mm) 6.45*6.68*3.81

  Carat 0.97

  Color H

  Clarity SI1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 5383147510

 • Diamond Cushion

  Measurement(mm) 5.53*5.39*3.78

  Carat 1

  Color I

  Clarity VVS2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 6391556234

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.47*6.49*3.94

  Carat 1.01

  Color L

  Clarity VVS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 6375632784

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.19*6.27*4.02

  Carat 1

  Color J

  Clarity SI1

  Cut Very Good

  Fluorescent None

  GIA Report 2406997287

 • Diamond Heart

  Measurement(mm) 5.97*7.16*4.16

  Carat 1.07

  Color G

  Clarity SI2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 6385356557

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 5.99*6.04*3.88

  Carat 0.9

  Color D

  Clarity VS2

  Cut Very Good

  Fluorescent Strong

  GIA Report 1365668534

 • Diamond Heart

  Measurement(mm) 5.86*6.71*3.97

  Carat 0.9

  Color G

  Clarity SI2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 7268861442

 • Diamond Heart

  Measurement(mm) 5.9*6.67*3.99

  Carat 0.9

  Color G

  Clarity SI2

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 2267950644

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.03*6.12*4.07

  Carat 1

  Color I

  Clarity VS2

  Cut Good

  Fluorescent None

  GIA Report 6402626432

 • Diamond Oval

  Measurement(mm) 7.65*5.41*3.44

  Carat 0.96

  Color I

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 7398458826

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.12*6.24*3.93

  Carat 1

  Color D

  Clarity SI2

  Cut Good

  Fluorescent Medium

  GIA Report 6381848870

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.37*6.41*4.01

  Carat 1

  Color E

  Clarity I1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 1405617476

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 5.96*6.12*4.06

  Carat 1

  Color J

  Clarity VS2

  Cut Good

  Fluorescent None

  GIA Report 6412006415

 • Diamond Oval

  Measurement(mm) 7.21*5.26*3.29

  Carat 0.82

  Color G

  Clarity VVS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 6392414905

 • Diamond Cushion

  Measurement(mm) 5.59*5.37*3.84

  Carat 1

  Color F

  Clarity VS1

  Cut

  Fluorescent Strong

  GIA Report 1388462032

 • Diamond Heart

  Measurement(mm) 6.45*6.68*3.81

  Carat 0.97

  Color H

  Clarity SI1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 5383147510

 • Diamond Cushion

  Measurement(mm) 5.53*5.39*3.78

  Carat 1

  Color I

  Clarity VVS2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 6391556234

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.47*6.49*3.94

  Carat 1.01

  Color L

  Clarity VVS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 6375632784

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.19*6.27*4.02

  Carat 1

  Color J

  Clarity SI1

  Cut Very Good

  Fluorescent None

  GIA Report 2406997287Contact

x