10% OF ALL RINGS

Shape (Hình dạng)

 • Round

 • Princess

 • Cushion

 • Oval

 • Pear

 • Emerald

 • Heart

 • Radiant

 • Asscher

 • Marquise

 • Tất cả

Millimetre (Kích thước)

3 li 40 li

Carat (Trọng lượng)

0.3 ct 30 ct

Color (Màu sắc)

 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M

Cut (Chế tác)

 • Excellent
 • Very Good
 • Good
 • Fair

Clarity (Độ sạch)

 • FL
 • IF
 • VVS1
 • VVS2
 • VS1
 • VS2
 • SI1
 • SI2
 • I1
 • I2

Price (Giá tiền)

 • 1 triệu
 • 30 triệu
 • 100 triệu
 • 200 triệu
 • 1 tỷ
 • Trên 1 tỷ

Shape (Hình dạng) filter_list Tất cả

Color (Màu sắc) filter_list D - M

Carat (Trọng lượng) filter_list 0.3 ct - 30 ct

Millimetre (Kích thước) filter_list 3 li - 40 li

Cut (Chế tác) filter_list Excellent - Fair

Clarity (Độ sạch) filter_list FL - I2

Price (Giá tiền) filter_list 1.000.000 vnđ - 200.000.000 vnđ

Diamond

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.46*6.48*3.93

  Carat 1.01

  Color H

  Clarity VVS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 6405805708

 • Diamond Heart

  Measurement(mm) 5.51*6.49*4.18

  Carat 1

  Color G

  Clarity VVS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 5403775822

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.7*6.75*4.26

  Carat 1.2

  Color D

  Clarity SI1

  Cut Excellent

  Fluorescent Strong

  GIA Report 3405569357

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 7.28*7.33*4.54

  Carat 1.51

  Color K

  Clarity VVS1

  Cut Excellent

  Fluorescent Medium

  GIA Report 2215092523

 • Diamond Heart

  Measurement(mm) 7.11*7.93*4.84

  Carat 1.62

  Color H

  Clarity SI2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 6371876998

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.63*6.65*4.14

  Carat 1.13

  Color D

  Clarity VS2

  Cut Excellent

  Fluorescent Strong

  GIA Report 5403093826

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.27*6.32*3.85

  Carat 0.92

  Color E

  Clarity VVS1

  Cut Excellent

  Fluorescent Medium

  GIA Report 3405370146

 • Diamond Pear

  Measurement(mm) 8.34*5.48*3.59

  Carat 1.01

  Color E

  Clarity VS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2346012282

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.35*6.42*3.99

  Carat 1

  Color F

  Clarity VS2

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 2195930202

 • Diamond Oval

  Measurement(mm) 7.51*5.41*3.58

  Carat 1

  Color D

  Clarity VVS1

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 7381427807

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.31*6.35*4.01

  Carat 1

  Color F

  Clarity VS2

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 6391168032

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.53*6.57*4.01

  Carat 1.06

  Color F

  Clarity VS1

  Cut Excellent

  Fluorescent Medium

  GIA Report 6402804346

 • Diamond Heart

  Measurement(mm) 5.64*6.36*4.33

  Carat 1

  Color D

  Clarity VS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 6401761253

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.45*6.49*4.04

  Carat 1.05

  Color G

  Clarity VS1

  Cut Excellent

  Fluorescent Medium

  GIA Report 7391228573

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 7.38*7.43*4.49

  Carat 1.51

  Color K

  Clarity VS2

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 6381712058

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.46*6.48*3.93

  Carat 1.01

  Color H

  Clarity VVS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 6405805708

 • Diamond Heart

  Measurement(mm) 5.51*6.49*4.18

  Carat 1

  Color G

  Clarity VVS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 5403775822

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.7*6.75*4.26

  Carat 1.2

  Color D

  Clarity SI1

  Cut Excellent

  Fluorescent Strong

  GIA Report 3405569357

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 7.28*7.33*4.54

  Carat 1.51

  Color K

  Clarity VVS1

  Cut Excellent

  Fluorescent Medium

  GIA Report 2215092523

 • Diamond Heart

  Measurement(mm) 7.11*7.93*4.84

  Carat 1.62

  Color H

  Clarity SI2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 6371876998

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.63*6.65*4.14

  Carat 1.13

  Color D

  Clarity VS2

  Cut Excellent

  Fluorescent Strong

  GIA Report 5403093826

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.27*6.32*3.85

  Carat 0.92

  Color E

  Clarity VVS1

  Cut Excellent

  Fluorescent Medium

  GIA Report 3405370146

 • Diamond Pear

  Measurement(mm) 8.34*5.48*3.59

  Carat 1.01

  Color E

  Clarity VS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2346012282

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.35*6.42*3.99

  Carat 1

  Color F

  Clarity VS2

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 2195930202

 • Diamond Oval

  Measurement(mm) 7.51*5.41*3.58

  Carat 1

  Color D

  Clarity VVS1

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 7381427807

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.31*6.35*4.01

  Carat 1

  Color F

  Clarity VS2

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 6391168032

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.53*6.57*4.01

  Carat 1.06

  Color F

  Clarity VS1

  Cut Excellent

  Fluorescent Medium

  GIA Report 6402804346

 • Diamond Heart

  Measurement(mm) 5.64*6.36*4.33

  Carat 1

  Color D

  Clarity VS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 6401761253

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.45*6.49*4.04

  Carat 1.05

  Color G

  Clarity VS1

  Cut Excellent

  Fluorescent Medium

  GIA Report 7391228573

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 7.38*7.43*4.49

  Carat 1.51

  Color K

  Clarity VS2

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 6381712058Contact

x