10% OF ALL RINGS

Shape (Hình dạng)

 • Round

 • Princess

 • Cushion

 • Oval

 • Pear

 • Emerald

 • Heart

 • Radiant

 • Asscher

 • Marquise

 • Tất cả

Millimetre (Kích thước)

3 li 40 li

Carat (Trọng lượng)

0.3 ct 30 ct

Color (Màu sắc)

 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M

Cut (Chế tác)

 • Excellent
 • Very Good
 • Good
 • Fair

Clarity (Độ sạch)

 • FL
 • IF
 • VVS1
 • VVS2
 • VS1
 • VS2
 • SI1
 • SI2
 • I1
 • I2

Price (Giá tiền)

 • 1 triệu
 • 30 triệu
 • 100 triệu
 • 200 triệu
 • 1 tỷ
 • Trên 1 tỷ

Shape (Hình dạng) filter_list Tất cả

Color (Màu sắc) filter_list E - E

Carat (Trọng lượng) filter_list 0.3 ct - 30 ct

Millimetre (Kích thước) filter_list 3 li - 40 li

Cut (Chế tác) filter_list Excellent - Fair

Clarity (Độ sạch) filter_list FL - I2

Price (Giá tiền) filter_list Tất cả khoảng giá

Diamond

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 11.53*11.57*6.95

  Carat 5.63

  Color E

  Clarity IF

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 2181169799

 • Diamond Pear

  Measurement(mm) 15.9*10.06*6.11

  Carat 5.88

  Color E

  Clarity IF

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 5212675862

 • Diamond Emerald

  Measurement(mm) 11.48*8.31*5.5

  Carat 5.03

  Color E

  Clarity IF

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 5212676404

 • Diamond Marquise

  Measurement(mm) 17.87*8.92*5.15

  Carat 5.01

  Color E

  Clarity IF

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 5212369429

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 10.92*10.99*6.75

  Carat 5.05

  Color E

  Clarity IF

  Cut Excellent

  Fluorescent Medium

  GIA Report 3405922842

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 10.89*10.95*6.77

  Carat 5.02

  Color E

  Clarity VS2

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 6402718319

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 12.15*12.22*7.65

  Carat 7.01

  Color E

  Clarity SI2

  Cut Excellent

  Fluorescent Medium

  GIA Report 2185095704

 • Diamond Marquise

  Measurement(mm) 16.63*8.29*5.14

  Carat 4.2

  Color E

  Clarity IF

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 5166245572

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 9.64*9.67*6.05

  Carat 3.46

  Color E

  Clarity IF

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 1216948007

 • Diamond Cushion

  Measurement(mm) 10.36*9.43*6.09

  Carat 5.03

  Color E

  Clarity SI1

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 2145971305

 • Diamond Emerald

  Measurement(mm) 10.99*8.06*5.7

  Carat 5.01

  Color E

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent Medium

  GIA Report 6213866564

 • Diamond Cushion

  Measurement(mm) 9.71*9.53*6.28

  Carat 5.03

  Color E

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent Very Stron

  GIA Report 6207500009

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 9.53*9.59*5.5

  Carat 3

  Color E

  Clarity IF

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 5317891

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 9.32*9.4*5.8

  Carat 3.08

  Color E

  Clarity VVS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 6401078430

 • Diamond Oval

  Measurement(mm) 13.38*8.33*3.67

  Carat 3.02

  Color E

  Clarity VS1

  Cut

  Fluorescent Strong

  GIA Report 1397511921

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 11.53*11.57*6.95

  Carat 5.63

  Color E

  Clarity IF

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 2181169799

 • Diamond Pear

  Measurement(mm) 15.9*10.06*6.11

  Carat 5.88

  Color E

  Clarity IF

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 5212675862

 • Diamond Emerald

  Measurement(mm) 11.48*8.31*5.5

  Carat 5.03

  Color E

  Clarity IF

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 5212676404

 • Diamond Marquise

  Measurement(mm) 17.87*8.92*5.15

  Carat 5.01

  Color E

  Clarity IF

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 5212369429

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 10.92*10.99*6.75

  Carat 5.05

  Color E

  Clarity IF

  Cut Excellent

  Fluorescent Medium

  GIA Report 3405922842

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 10.89*10.95*6.77

  Carat 5.02

  Color E

  Clarity VS2

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 6402718319

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 12.15*12.22*7.65

  Carat 7.01

  Color E

  Clarity SI2

  Cut Excellent

  Fluorescent Medium

  GIA Report 2185095704

 • Diamond Marquise

  Measurement(mm) 16.63*8.29*5.14

  Carat 4.2

  Color E

  Clarity IF

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 5166245572

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 9.64*9.67*6.05

  Carat 3.46

  Color E

  Clarity IF

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 1216948007

 • Diamond Cushion

  Measurement(mm) 10.36*9.43*6.09

  Carat 5.03

  Color E

  Clarity SI1

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 2145971305

 • Diamond Emerald

  Measurement(mm) 10.99*8.06*5.7

  Carat 5.01

  Color E

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent Medium

  GIA Report 6213866564

 • Diamond Cushion

  Measurement(mm) 9.71*9.53*6.28

  Carat 5.03

  Color E

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent Very Stron

  GIA Report 6207500009

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 9.53*9.59*5.5

  Carat 3

  Color E

  Clarity IF

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 5317891

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 9.32*9.4*5.8

  Carat 3.08

  Color E

  Clarity VVS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 6401078430

 • Diamond Oval

  Measurement(mm) 13.38*8.33*3.67

  Carat 3.02

  Color E

  Clarity VS1

  Cut

  Fluorescent Strong

  GIA Report 1397511921Contact

x