10% OF ALL RINGS

Shape (Hình dạng)

 • Round

 • Princess

 • Cushion

 • Oval

 • Pear

 • Emerald

 • Heart

 • Radiant

 • Asscher

 • Marquise

 • Tất cả

Millimetre (Kích thước)

3 li 40 li

Carat (Trọng lượng)

0.3 ct 30 ct

Color (Màu sắc)

 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M

Cut (Chế tác)

 • Excellent
 • Very Good
 • Good
 • Fair

Clarity (Độ sạch)

 • FL
 • IF
 • VVS1
 • VVS2
 • VS1
 • VS2
 • SI1
 • SI2
 • I1
 • I2

Price (Giá tiền)

 • 1 triệu
 • 30 triệu
 • 100 triệu
 • 200 triệu
 • 1 tỷ
 • Trên 1 tỷ

Shape (Hình dạng) filter_list Tất cả

Color (Màu sắc) filter_list L - L

Carat (Trọng lượng) filter_list 0.3 ct - 30 ct

Millimetre (Kích thước) filter_list 3 li - 40 li

Cut (Chế tác) filter_list Excellent - Fair

Clarity (Độ sạch) filter_list FL - I2

Price (Giá tiền) filter_list Tất cả khoảng giá

Diamond

 • Diamond Emerald

  Measurement(mm) 18.26*13.64*8.77

  Carat 20.01

  Color L

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 2203429583

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 13.85*13.94*8.5

  Carat 10.13

  Color L

  Clarity VVS2

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 2215466471

 • Diamond Emerald

  Measurement(mm) 15.19*10.36*6.85

  Carat 10.12

  Color L

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 1182617352

 • Diamond Cushion

  Measurement(mm) 13.5*12.21*8.06

  Carat 10.11

  Color L

  Clarity SI2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 1176402012

 • Diamond Emerald

  Measurement(mm) 12.91*10.3*6.99

  Carat 8.79

  Color L

  Clarity VS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2155803070

 • Diamond Emerald

  Measurement(mm) 12.59*9.71*6.67

  Carat 8.02

  Color L

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent Strong

  GIA Report 2215928477

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 12.03*12.06*7.06

  Carat 6.25

  Color L

  Clarity VS2

  Cut Very Good

  Fluorescent None

  GIA Report 2145553846

 • Diamond Asscher

  Measurement(mm) 10.93*10.54*6.56

  Carat 6.1

  Color L

  Clarity SI1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 6197677590

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 11.32*11.37*7.13

  Carat 5.69

  Color L

  Clarity VVS2

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 6385246261

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 11.73*11.81*7.4

  Carat 6.35

  Color L

  Clarity VS2

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 1397581565

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 11.47*11.55*7.3

  Carat 6.01

  Color L

  Clarity VS2

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 1409174030

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 10.98*11.04*6.89

  Carat 5.21

  Color L

  Clarity VVS1

  Cut Excellent

  Fluorescent Medium

  GIA Report 6207420822

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 10.84*10.91*6.81

  Carat 5.02

  Color L

  Clarity VVS2

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 1389366004

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 11.51*11.59*7.25

  Carat 6.01

  Color L

  Clarity SI1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 5181992725

 • Diamond Oval

  Measurement(mm) 13.3*9.59*6.19

  Carat 5.01

  Color L

  Clarity VVS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 1395396548

 • Diamond Emerald

  Measurement(mm) 18.26*13.64*8.77

  Carat 20.01

  Color L

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 2203429583

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 13.85*13.94*8.5

  Carat 10.13

  Color L

  Clarity VVS2

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 2215466471

 • Diamond Emerald

  Measurement(mm) 15.19*10.36*6.85

  Carat 10.12

  Color L

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 1182617352

 • Diamond Cushion

  Measurement(mm) 13.5*12.21*8.06

  Carat 10.11

  Color L

  Clarity SI2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 1176402012

 • Diamond Emerald

  Measurement(mm) 12.91*10.3*6.99

  Carat 8.79

  Color L

  Clarity VS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2155803070

 • Diamond Emerald

  Measurement(mm) 12.59*9.71*6.67

  Carat 8.02

  Color L

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent Strong

  GIA Report 2215928477

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 12.03*12.06*7.06

  Carat 6.25

  Color L

  Clarity VS2

  Cut Very Good

  Fluorescent None

  GIA Report 2145553846

 • Diamond Asscher

  Measurement(mm) 10.93*10.54*6.56

  Carat 6.1

  Color L

  Clarity SI1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 6197677590

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 11.32*11.37*7.13

  Carat 5.69

  Color L

  Clarity VVS2

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 6385246261

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 11.73*11.81*7.4

  Carat 6.35

  Color L

  Clarity VS2

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 1397581565

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 11.47*11.55*7.3

  Carat 6.01

  Color L

  Clarity VS2

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 1409174030

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 10.98*11.04*6.89

  Carat 5.21

  Color L

  Clarity VVS1

  Cut Excellent

  Fluorescent Medium

  GIA Report 6207420822

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 10.84*10.91*6.81

  Carat 5.02

  Color L

  Clarity VVS2

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 1389366004

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 11.51*11.59*7.25

  Carat 6.01

  Color L

  Clarity SI1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 5181992725

 • Diamond Oval

  Measurement(mm) 13.3*9.59*6.19

  Carat 5.01

  Color L

  Clarity VVS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 1395396548Contact

x