GIẢM 10% TẤT CẢ VỎ NHẪN

Kim cương thiên nhiên GIA

Tìm kiếm ngay viên kim cương thiên nhiên kiểm định GIA hoàn hảo dành riêng cho bạn!

Shape (Hình dạng)

 • Round

 • Princess

 • Cushion

 • Oval

 • Pear

 • Emerald

 • Heart

 • Radiant

 • Asscher

 • Marquise

 • Tất cả

Millimetre (Kích thước)

3 li 40 li

Carat (Trọng lượng)

0.3 ct 30 ct

Color (Màu sắc)

 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M

Cut (Chế tác)

 • Excellent
 • Very Good
 • Good
 • Fair

Clarity (Độ sạch)

 • FL
 • IF
 • VVS1
 • VVS2
 • VS1
 • VS2
 • SI1
 • SI2
 • I1
 • I2

Price (Giá tiền)

 • 1 triệu
 • 30 triệu
 • 100 triệu
 • 200 triệu
 • 1 tỷ
 • Trên 1 tỷ

Shape (Hình dạng) filter_list Tất cả

Color (Màu sắc) filter_list D - M

Carat (Trọng lượng) filter_list 0.3 ct - 30 ct

Millimetre (Kích thước) filter_list 3 li - 40 li

Cut (Chế tác) filter_list Excellent - Fair

Clarity (Độ sạch) filter_list FL - I2

Price (Giá tiền) filter_list Tất cả khoảng giá

Diamond

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 12.09*12.16*7.67

  Carat 7.03

  Color G

  Clarity VS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 2195051627

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 11.52*11.61*7.24

  Carat 6.07

  Color G

  Clarity VVS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 1393185144

 • Diamond Oval

  Measurement(mm) 13.85*9.48*5.94

  Carat 5.13

  Color D

  Clarity VVS2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 6214579712

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 10.91*10.99*6.86

  Carat 5.11

  Color F

  Clarity VVS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 5211870935

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 13.66*13.75*8.59

  Carat 10.01

  Color H

  Clarity SI1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 6213604400

 • Diamond Heart

  Measurement(mm) 10.3*12.19*6.95

  Carat 5.07

  Color D

  Clarity VS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2201953975

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 11.06*11.12*6.96

  Carat 5.28

  Color D

  Clarity VVS2

  Cut Excellent

  Fluorescent Faint

  GIA Report 1339229772

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 13.86*13.94*8.5

  Carat 10.08

  Color J

  Clarity VS2

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 2215040915

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 13.72*13.79*8.58

  Carat 10.06

  Color I

  Clarity SI2

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 6207108029

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 10.91*10.97*6.75

  Carat 5.01

  Color E

  Clarity VS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 1216224101

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 12.26*12.32*7.61

  Carat 7.06

  Color E

  Clarity VS1

  Cut Excellent

  Fluorescent Strong

  GIA Report 2211173872

 • Diamond Marquise

  Measurement(mm) 17.87*8.92*5.15

  Carat 5.01

  Color E

  Clarity IF

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 5212369429

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 10.89*10.98*6.77

  Carat 5.01

  Color G

  Clarity VVS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 6217755682

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 10.53*10.62*6.57

  Carat 4.61

  Color D

  Clarity VVS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 2396072828

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 11.06*11.15*6.72

  Carat 5.01

  Color E

  Clarity VS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 2387493194

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 12.09*12.16*7.67

  Carat 7.03

  Color G

  Clarity VS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 2195051627

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 11.52*11.61*7.24

  Carat 6.07

  Color G

  Clarity VVS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 1393185144

 • Diamond Oval

  Measurement(mm) 13.85*9.48*5.94

  Carat 5.13

  Color D

  Clarity VVS2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 6214579712

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 10.91*10.99*6.86

  Carat 5.11

  Color F

  Clarity VVS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 5211870935

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 13.66*13.75*8.59

  Carat 10.01

  Color H

  Clarity SI1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 6213604400

 • Diamond Heart

  Measurement(mm) 10.3*12.19*6.95

  Carat 5.07

  Color D

  Clarity VS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2201953975

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 11.06*11.12*6.96

  Carat 5.28

  Color D

  Clarity VVS2

  Cut Excellent

  Fluorescent Faint

  GIA Report 1339229772

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 13.86*13.94*8.5

  Carat 10.08

  Color J

  Clarity VS2

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 2215040915

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 13.72*13.79*8.58

  Carat 10.06

  Color I

  Clarity SI2

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 6207108029

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 10.91*10.97*6.75

  Carat 5.01

  Color E

  Clarity VS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 1216224101

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 12.26*12.32*7.61

  Carat 7.06

  Color E

  Clarity VS1

  Cut Excellent

  Fluorescent Strong

  GIA Report 2211173872

 • Diamond Marquise

  Measurement(mm) 17.87*8.92*5.15

  Carat 5.01

  Color E

  Clarity IF

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 5212369429

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 10.89*10.98*6.77

  Carat 5.01

  Color G

  Clarity VVS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 6217755682

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 10.53*10.62*6.57

  Carat 4.61

  Color D

  Clarity VVS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 2396072828

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 11.06*11.15*6.72

  Carat 5.01

  Color E

  Clarity VS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 2387493194

Liên hệ

x