GIẢM 10% TẤT CẢ VỎ NHẪN

Kim cương thiên nhiên GIA

Tìm kiếm ngay viên kim cương thiên nhiên kiểm định GIA hoàn hảo dành riêng cho bạn!

Shape (Hình dạng)

 • Round

 • Princess

 • Cushion

 • Oval

 • Pear

 • Emerald

 • Heart

 • Radiant

 • Asscher

 • Marquise

 • Tất cả

Millimetre (Kích thước)

3 li 40 li

Carat (Trọng lượng)

0.3 ct 30 ct

Color (Màu sắc)

 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M

Cut (Chế tác)

 • Excellent
 • Very Good
 • Good
 • Fair

Clarity (Độ sạch)

 • FL
 • IF
 • VVS1
 • VVS2
 • VS1
 • VS2
 • SI1
 • SI2
 • I1
 • I2

Price (Giá tiền)

 • 1 triệu
 • 30 triệu
 • 100 triệu
 • 200 triệu
 • 1 tỷ
 • Trên 1 tỷ

Shape (Hình dạng) filter_list Tất cả

Color (Màu sắc) filter_list D - M

Carat (Trọng lượng) filter_list 0.3 ct - 30 ct

Millimetre (Kích thước) filter_list 3 li - 40 li

Cut (Chế tác) filter_list Excellent - Fair

Clarity (Độ sạch) filter_list FL - I2

Price (Giá tiền) filter_list Tất cả khoảng giá

Diamond

 • Diamond Oval

  Measurement(mm) 13.38*9.52*6

  Carat 5.05

  Color F

  Clarity IF

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 6214561999

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 10.88*10.95*6.71

  Carat 5.02

  Color F

  Clarity VVS2

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 2213546658

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 10.83*10.93*6.85

  Carat 5.02

  Color F

  Clarity VS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 2386247706

 • Diamond Oval

  Measurement(mm) 13.09*9.49*6.22

  Carat 5.01

  Color F

  Clarity VVS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 5211396737

 • Diamond Pear

  Measurement(mm) 15.36*9.43*5.91

  Carat 5.01

  Color G

  Clarity VVS2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 6213411763

 • Diamond Asscher

  Measurement(mm) 10.37*9.97*5.59

  Carat 5.02

  Color E

  Clarity VS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 6187441156

 • Diamond Pear

  Measurement(mm) 15.55*10.53*6.08

  Carat 5.83

  Color E

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 6214086698

 • Diamond Oval

  Measurement(mm) 16.9*11.8*6.98

  Carat 10.02

  Color K

  Clarity SI2

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 2175007942

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 10.86*10.91*6.88

  Carat 5.03

  Color D

  Clarity VS2

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 1397297559

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 12.25*12.32*7.62

  Carat 7.23

  Color I

  Clarity VS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 2213954432

 • Diamond Pear

  Measurement(mm) 16.84*10.8*6.37

  Carat 7.5

  Color G

  Clarity SI1

  Cut

  Fluorescent Medium

  GIA Report 5192370684

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 11.08*11.14*6.66

  Carat 5.01

  Color F

  Clarity VS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 2215791458

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 11.15*11.21*6.6

  Carat 5

  Color F

  Clarity VS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 5211946112

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 12.38*12.41*7.47

  Carat 7.03

  Color I

  Clarity VS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 7361114351

 • Diamond Pear

  Measurement(mm) 19.17*12.2*6.7

  Carat 10.01

  Color K

  Clarity SI2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 5182612615

 • Diamond Oval

  Measurement(mm) 13.38*9.52*6

  Carat 5.05

  Color F

  Clarity IF

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 6214561999

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 10.88*10.95*6.71

  Carat 5.02

  Color F

  Clarity VVS2

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 2213546658

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 10.83*10.93*6.85

  Carat 5.02

  Color F

  Clarity VS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 2386247706

 • Diamond Oval

  Measurement(mm) 13.09*9.49*6.22

  Carat 5.01

  Color F

  Clarity VVS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 5211396737

 • Diamond Pear

  Measurement(mm) 15.36*9.43*5.91

  Carat 5.01

  Color G

  Clarity VVS2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 6213411763

 • Diamond Asscher

  Measurement(mm) 10.37*9.97*5.59

  Carat 5.02

  Color E

  Clarity VS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 6187441156

 • Diamond Pear

  Measurement(mm) 15.55*10.53*6.08

  Carat 5.83

  Color E

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 6214086698

 • Diamond Oval

  Measurement(mm) 16.9*11.8*6.98

  Carat 10.02

  Color K

  Clarity SI2

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 2175007942

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 10.86*10.91*6.88

  Carat 5.03

  Color D

  Clarity VS2

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 1397297559

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 12.25*12.32*7.62

  Carat 7.23

  Color I

  Clarity VS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 2213954432

 • Diamond Pear

  Measurement(mm) 16.84*10.8*6.37

  Carat 7.5

  Color G

  Clarity SI1

  Cut

  Fluorescent Medium

  GIA Report 5192370684

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 11.08*11.14*6.66

  Carat 5.01

  Color F

  Clarity VS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 2215791458

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 11.15*11.21*6.6

  Carat 5

  Color F

  Clarity VS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 5211946112

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 12.38*12.41*7.47

  Carat 7.03

  Color I

  Clarity VS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 7361114351

 • Diamond Pear

  Measurement(mm) 19.17*12.2*6.7

  Carat 10.01

  Color K

  Clarity SI2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 5182612615

Liên hệ

x