GIẢM 10% TẤT CẢ VỎ NHẪN

Kim cương thiên nhiên GIA

Tìm kiếm ngay viên kim cương thiên nhiên kiểm định GIA hoàn hảo dành riêng cho bạn!

Shape (Hình dạng)

 • Round

 • Princess

 • Cushion

 • Oval

 • Pear

 • Emerald

 • Heart

 • Radiant

 • Asscher

 • Marquise

 • Tất cả

Millimetre (Kích thước)

3 li 40 li

Carat (Trọng lượng)

0.3 ct 30 ct

Color (Màu sắc)

 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M

Cut (Chế tác)

 • Excellent
 • Very Good
 • Good
 • Fair

Clarity (Độ sạch)

 • FL
 • IF
 • VVS1
 • VVS2
 • VS1
 • VS2
 • SI1
 • SI2
 • I1
 • I2

Price (Giá tiền)

 • 1 triệu
 • 30 triệu
 • 100 triệu
 • 200 triệu
 • 1 tỷ
 • Trên 1 tỷ

Shape (Hình dạng) filter_list Tất cả

Color (Màu sắc) filter_list D - M

Carat (Trọng lượng) filter_list 0.3 ct - 30 ct

Millimetre (Kích thước) filter_list 3 li - 40 li

Cut (Chế tác) filter_list Excellent - Fair

Clarity (Độ sạch) filter_list FL - I2

Price (Giá tiền) filter_list Tất cả khoảng giá

Diamond

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 11.04*11.1*6.79

  Carat 5.15

  Color G

  Clarity VS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 6213693086

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 11.59*11.66*7.15

  Carat 6.02

  Color G

  Clarity VS1

  Cut Excellent

  Fluorescent Faint

  GIA Report 5393581521

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 12.33*12.37*7.6

  Carat 7.08

  Color J

  Clarity VVS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 2215928132

 • Diamond Oval

  Measurement(mm) 14.3*10.97*7.51

  Carat 8.04

  Color I

  Clarity SI1

  Cut

  Fluorescent Medium

  GIA Report 6214949831

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 11.11*11.17*7

  Carat 5.37

  Color E

  Clarity VS2

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 2387686217

 • Diamond Oval

  Measurement(mm) 13.6*9.73*5.98

  Carat 5.01

  Color G

  Clarity VVS2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2211854955

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 10.5*10.53*6.29

  Carat 4.22

  Color D

  Clarity VVS1

  Cut Excellent

  Fluorescent Faint

  GIA Report 2216104152

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 9.78*9.84*5.95

  Carat 3.51

  Color D

  Clarity IF

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 2215945048

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 9.82*9.89*5.92

  Carat 3.55

  Color D

  Clarity IF

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 6395864661

 • Diamond Heart

  Measurement(mm) 10.6*11.8*6.91

  Carat 5.01

  Color F

  Clarity VS1

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 1399428845

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 11.18*11.26*6.93

  Carat 5.38

  Color H

  Clarity IF

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 5212684957

 • Diamond Pear

  Measurement(mm) 15.61*9.53*5.62

  Carat 5.01

  Color F

  Clarity VVS2

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 1355324890

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 11.22*11.29*7.06

  Carat 5.52

  Color F

  Clarity VS1

  Cut Excellent

  Fluorescent Medium

  GIA Report 2213766254

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 11.03*11.09*6.76

  Carat 5.11

  Color H

  Clarity IF

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 6382384665

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 10.02*10.1*6.32

  Carat 4.02

  Color E

  Clarity VVS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 1398825718

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 11.04*11.1*6.79

  Carat 5.15

  Color G

  Clarity VS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 6213693086

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 11.59*11.66*7.15

  Carat 6.02

  Color G

  Clarity VS1

  Cut Excellent

  Fluorescent Faint

  GIA Report 5393581521

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 12.33*12.37*7.6

  Carat 7.08

  Color J

  Clarity VVS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 2215928132

 • Diamond Oval

  Measurement(mm) 14.3*10.97*7.51

  Carat 8.04

  Color I

  Clarity SI1

  Cut

  Fluorescent Medium

  GIA Report 6214949831

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 11.11*11.17*7

  Carat 5.37

  Color E

  Clarity VS2

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 2387686217

 • Diamond Oval

  Measurement(mm) 13.6*9.73*5.98

  Carat 5.01

  Color G

  Clarity VVS2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2211854955

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 10.5*10.53*6.29

  Carat 4.22

  Color D

  Clarity VVS1

  Cut Excellent

  Fluorescent Faint

  GIA Report 2216104152

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 9.78*9.84*5.95

  Carat 3.51

  Color D

  Clarity IF

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 2215945048

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 9.82*9.89*5.92

  Carat 3.55

  Color D

  Clarity IF

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 6395864661

 • Diamond Heart

  Measurement(mm) 10.6*11.8*6.91

  Carat 5.01

  Color F

  Clarity VS1

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 1399428845

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 11.18*11.26*6.93

  Carat 5.38

  Color H

  Clarity IF

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 5212684957

 • Diamond Pear

  Measurement(mm) 15.61*9.53*5.62

  Carat 5.01

  Color F

  Clarity VVS2

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 1355324890

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 11.22*11.29*7.06

  Carat 5.52

  Color F

  Clarity VS1

  Cut Excellent

  Fluorescent Medium

  GIA Report 2213766254

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 11.03*11.09*6.76

  Carat 5.11

  Color H

  Clarity IF

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 6382384665

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 10.02*10.1*6.32

  Carat 4.02

  Color E

  Clarity VVS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 1398825718

Liên hệ

x