GIẢM 10% TẤT CẢ VỎ NHẪN

Kim cương thiên nhiên GIA

Tìm kiếm ngay viên kim cương thiên nhiên kiểm định GIA hoàn hảo dành riêng cho bạn!

Shape (Hình dạng)

 • Round

 • Princess

 • Cushion

 • Oval

 • Pear

 • Emerald

 • Heart

 • Radiant

 • Asscher

 • Marquise

 • Tất cả

Millimetre (Kích thước)

3 li 40 li

Carat (Trọng lượng)

0.3 ct 30 ct

Color (Màu sắc)

 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M

Cut (Chế tác)

 • Excellent
 • Very Good
 • Good
 • Fair

Clarity (Độ sạch)

 • FL
 • IF
 • VVS1
 • VVS2
 • VS1
 • VS2
 • SI1
 • SI2
 • I1
 • I2

Price (Giá tiền)

 • 1 triệu
 • 30 triệu
 • 100 triệu
 • 200 triệu
 • 1 tỷ
 • Trên 1 tỷ

Shape (Hình dạng) filter_list Tất cả

Color (Màu sắc) filter_list D - M

Carat (Trọng lượng) filter_list 0.3 ct - 30 ct

Millimetre (Kích thước) filter_list 3 li - 40 li

Cut (Chế tác) filter_list Excellent - Fair

Clarity (Độ sạch) filter_list FL - I2

Price (Giá tiền) filter_list Tất cả khoảng giá

Diamond

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 10.81*10.89*6.88

  Carat 5.01

  Color F

  Clarity VS2

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 6395686534

 • Diamond Asscher

  Measurement(mm) 10*10*6.49

  Carat 5.17

  Color G

  Clarity VS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2195921341

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 12.15*12.22*7.65

  Carat 7.01

  Color E

  Clarity SI2

  Cut Excellent

  Fluorescent Medium

  GIA Report 2185095704

 • Diamond Oval

  Measurement(mm) 12.99*8.98*6.09

  Carat 5.02

  Color E

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 16271971

 • Diamond Asscher

  Measurement(mm) 11.59*11.08*7.57

  Carat 8.41

  Color J

  Clarity VVS2

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 2211515743

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 10.88*10.93*6.82

  Carat 5.02

  Color G

  Clarity VS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 3395196820

 • Diamond Emerald

  Measurement(mm) 11.99*7.9*5.4

  Carat 5

  Color G

  Clarity VVS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 5212386362

 • Diamond Emerald

  Measurement(mm) 11.74*9.12*5.92

  Carat 5.87

  Color H

  Clarity VVS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 15780204

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 11.06*11.12*6.76

  Carat 5.18

  Color H

  Clarity VVS2

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 6213840339

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 10.86*10.93*6.81

  Carat 5.01

  Color H

  Clarity VVS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 1397256174

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 14.16*14.18*8.31

  Carat 10.04

  Color M

  Clarity VS2

  Cut Excellent

  Fluorescent Medium

  GIA Report 1162197187

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 14.29*14.3*8.18

  Carat 10.06

  Color M

  Clarity IF

  Cut Very Good

  Fluorescent Faint

  GIA Report 5211717952

 • Diamond Pear

  Measurement(mm) 15.64*9.77*5.39

  Carat 5.01

  Color G

  Clarity VS1

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 11949606

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 12.89*12.93*7.91

  Carat 8.07

  Color J

  Clarity VS2

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 2215622100

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 12.34*12.43*7.4

  Carat 7.02

  Color I

  Clarity VS1

  Cut Excellent

  Fluorescent Faint

  GIA Report 2195251280

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 10.81*10.89*6.88

  Carat 5.01

  Color F

  Clarity VS2

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 6395686534

 • Diamond Asscher

  Measurement(mm) 10*10*6.49

  Carat 5.17

  Color G

  Clarity VS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2195921341

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 12.15*12.22*7.65

  Carat 7.01

  Color E

  Clarity SI2

  Cut Excellent

  Fluorescent Medium

  GIA Report 2185095704

 • Diamond Oval

  Measurement(mm) 12.99*8.98*6.09

  Carat 5.02

  Color E

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 16271971

 • Diamond Asscher

  Measurement(mm) 11.59*11.08*7.57

  Carat 8.41

  Color J

  Clarity VVS2

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 2211515743

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 10.88*10.93*6.82

  Carat 5.02

  Color G

  Clarity VS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 3395196820

 • Diamond Emerald

  Measurement(mm) 11.99*7.9*5.4

  Carat 5

  Color G

  Clarity VVS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 5212386362

 • Diamond Emerald

  Measurement(mm) 11.74*9.12*5.92

  Carat 5.87

  Color H

  Clarity VVS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 15780204

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 11.06*11.12*6.76

  Carat 5.18

  Color H

  Clarity VVS2

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 6213840339

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 10.86*10.93*6.81

  Carat 5.01

  Color H

  Clarity VVS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 1397256174

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 14.16*14.18*8.31

  Carat 10.04

  Color M

  Clarity VS2

  Cut Excellent

  Fluorescent Medium

  GIA Report 1162197187

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 14.29*14.3*8.18

  Carat 10.06

  Color M

  Clarity IF

  Cut Very Good

  Fluorescent Faint

  GIA Report 5211717952

 • Diamond Pear

  Measurement(mm) 15.64*9.77*5.39

  Carat 5.01

  Color G

  Clarity VS1

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 11949606

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 12.89*12.93*7.91

  Carat 8.07

  Color J

  Clarity VS2

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 2215622100

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 12.34*12.43*7.4

  Carat 7.02

  Color I

  Clarity VS1

  Cut Excellent

  Fluorescent Faint

  GIA Report 2195251280

Liên hệ

x