GIẢM 10% TẤT CẢ VỎ NHẪN

Kim cương thiên nhiên GIA

Tìm kiếm ngay viên kim cương thiên nhiên kiểm định GIA hoàn hảo dành riêng cho bạn!

Shape (Hình dạng)

 • Round

 • Princess

 • Cushion

 • Oval

 • Pear

 • Emerald

 • Heart

 • Radiant

 • Asscher

 • Marquise

 • Tất cả

Millimetre (Kích thước)

3 li 40 li

Carat (Trọng lượng)

0.3 ct 30 ct

Color (Màu sắc)

 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M

Cut (Chế tác)

 • Excellent
 • Very Good
 • Good
 • Fair

Clarity (Độ sạch)

 • FL
 • IF
 • VVS1
 • VVS2
 • VS1
 • VS2
 • SI1
 • SI2
 • I1
 • I2

Price (Giá tiền)

 • 1 triệu
 • 30 triệu
 • 100 triệu
 • 200 triệu
 • 1 tỷ
 • Trên 1 tỷ

Shape (Hình dạng) filter_list Tất cả

Color (Màu sắc) filter_list D - M

Carat (Trọng lượng) filter_list 0.3 ct - 30 ct

Millimetre (Kích thước) filter_list 3 li - 40 li

Cut (Chế tác) filter_list Excellent - Fair

Clarity (Độ sạch) filter_list FL - I2

Price (Giá tiền) filter_list Tất cả khoảng giá

Diamond

 • Diamond Pear

  Measurement(mm) 16*10.59*6.94

  Carat 7.05

  Color H

  Clarity SI1

  Cut

  Fluorescent Medium

  GIA Report 5201892240

 • Diamond Emerald

  Measurement(mm) 11.7*8.95*6.14

  Carat 6.02

  Color H

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent Medium

  GIA Report 6217016707

 • Diamond Oval

  Measurement(mm) 13.55*8.96*5.94

  Carat 5.03

  Color G

  Clarity VS1

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 6204692940

 • Diamond Pear

  Measurement(mm) 15.16*9.63*6.13

  Carat 5.43

  Color H

  Clarity VVS1

  Cut

  Fluorescent Medium

  GIA Report 1142600984

 • Diamond Marquise

  Measurement(mm) 16.31*9.28*5.69

  Carat 5.05

  Color G

  Clarity VVS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2307429248

 • Diamond Emerald

  Measurement(mm) 12.21*9.45*6.15

  Carat 6.19

  Color I

  Clarity VVS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2191413417

 • Diamond Cushion

  Measurement(mm) 9.15*9.14*6.41

  Carat 5.01

  Color D

  Clarity VS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 1308354148

 • Diamond Cushion

  Measurement(mm) 11.35*9.8*6.84

  Carat 7.01

  Color H

  Clarity SI1

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 6194839222

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 11.11*11.15*7

  Carat 5.4

  Color G

  Clarity VS2

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 2306448428

 • Diamond Pear

  Measurement(mm) 17.48*11.12*6.75

  Carat 8.02

  Color J

  Clarity SI2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2165660287

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 10.51*10.59*6.27

  Carat 4.19

  Color F

  Clarity IF

  Cut Excellent

  Fluorescent Faint

  GIA Report 2111323033

 • Diamond Emerald

  Measurement(mm) 15.19*10.36*6.85

  Carat 10.12

  Color L

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 1182617352

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 10.94*11.04*6.71

  Carat 5.01

  Color H

  Clarity VVS2

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 1399347282

 • Diamond Emerald

  Measurement(mm) 10.52*8.46*6.18

  Carat 5.01

  Color G

  Clarity IF

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 17464157

 • Diamond Emerald

  Measurement(mm) 12.3*9.12*6.26

  Carat 7.11

  Color I

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent Strong

  GIA Report 2211397892

 • Diamond Pear

  Measurement(mm) 16*10.59*6.94

  Carat 7.05

  Color H

  Clarity SI1

  Cut

  Fluorescent Medium

  GIA Report 5201892240

 • Diamond Emerald

  Measurement(mm) 11.7*8.95*6.14

  Carat 6.02

  Color H

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent Medium

  GIA Report 6217016707

 • Diamond Oval

  Measurement(mm) 13.55*8.96*5.94

  Carat 5.03

  Color G

  Clarity VS1

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 6204692940

 • Diamond Pear

  Measurement(mm) 15.16*9.63*6.13

  Carat 5.43

  Color H

  Clarity VVS1

  Cut

  Fluorescent Medium

  GIA Report 1142600984

 • Diamond Marquise

  Measurement(mm) 16.31*9.28*5.69

  Carat 5.05

  Color G

  Clarity VVS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2307429248

 • Diamond Emerald

  Measurement(mm) 12.21*9.45*6.15

  Carat 6.19

  Color I

  Clarity VVS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2191413417

 • Diamond Cushion

  Measurement(mm) 9.15*9.14*6.41

  Carat 5.01

  Color D

  Clarity VS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 1308354148

 • Diamond Cushion

  Measurement(mm) 11.35*9.8*6.84

  Carat 7.01

  Color H

  Clarity SI1

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 6194839222

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 11.11*11.15*7

  Carat 5.4

  Color G

  Clarity VS2

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 2306448428

 • Diamond Pear

  Measurement(mm) 17.48*11.12*6.75

  Carat 8.02

  Color J

  Clarity SI2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2165660287

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 10.51*10.59*6.27

  Carat 4.19

  Color F

  Clarity IF

  Cut Excellent

  Fluorescent Faint

  GIA Report 2111323033

 • Diamond Emerald

  Measurement(mm) 15.19*10.36*6.85

  Carat 10.12

  Color L

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 1182617352

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 10.94*11.04*6.71

  Carat 5.01

  Color H

  Clarity VVS2

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 1399347282

 • Diamond Emerald

  Measurement(mm) 10.52*8.46*6.18

  Carat 5.01

  Color G

  Clarity IF

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 17464157

 • Diamond Emerald

  Measurement(mm) 12.3*9.12*6.26

  Carat 7.11

  Color I

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent Strong

  GIA Report 2211397892

Liên hệ

x