GIẢM 10% TẤT CẢ VỎ NHẪN

Kim cương thiên nhiên GIA

Tìm kiếm ngay viên kim cương thiên nhiên kiểm định GIA hoàn hảo dành riêng cho bạn!

Shape (Hình dạng)

 • Round

 • Princess

 • Cushion

 • Oval

 • Pear

 • Emerald

 • Heart

 • Radiant

 • Asscher

 • Marquise

 • Tất cả

Millimetre (Kích thước)

3 li 40 li

Carat (Trọng lượng)

0.3 ct 30 ct

Color (Màu sắc)

 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M

Cut (Chế tác)

 • Excellent
 • Very Good
 • Good
 • Fair

Clarity (Độ sạch)

 • FL
 • IF
 • VVS1
 • VVS2
 • VS1
 • VS2
 • SI1
 • SI2
 • I1
 • I2

Price (Giá tiền)

 • 1 triệu
 • 30 triệu
 • 100 triệu
 • 200 triệu
 • 1 tỷ
 • Trên 1 tỷ

Shape (Hình dạng) filter_list Tất cả

Color (Màu sắc) filter_list D - M

Carat (Trọng lượng) filter_list 0.3 ct - 30 ct

Millimetre (Kích thước) filter_list 3 li - 40 li

Cut (Chế tác) filter_list Excellent - Fair

Clarity (Độ sạch) filter_list I1 - I1

Price (Giá tiền) filter_list Tất cả khoảng giá

Diamond

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 12.8*12.92*8.22

  Carat 8.48

  Color K

  Clarity I1

  Cut Very Good

  Fluorescent Very Stron

  GIA Report 2185242438

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 11.29*11.36*6.74

  Carat 5.27

  Color F

  Clarity I1

  Cut Very Good

  Fluorescent Medium

  GIA Report 1186776090

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 10.87*10.93*6.84

  Carat 5.01

  Color E

  Clarity I1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 7368318090

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 10.21*10.27*6.22

  Carat 4.01

  Color D

  Clarity I1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 2215455690

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 11.1*11.19*6.78

  Carat 5.11

  Color K

  Clarity I1

  Cut Excellent

  Fluorescent Strong

  GIA Report 5313045393

 • Diamond Pear

  Measurement(mm) 12.87*9.22*6.65

  Carat 5.25

  Color J

  Clarity I1

  Cut

  Fluorescent Strong

  GIA Report 1196633354

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 10.06*10.14*6.32

  Carat 4.01

  Color F

  Clarity I1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 6371491071

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 10.54*10.57*6.03

  Carat 4.01

  Color H

  Clarity I1

  Cut Very Good

  Fluorescent Faint

  GIA Report 6401528750

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 10.89*10.92*6.86

  Carat 5.05

  Color L

  Clarity I1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 6361541335

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 10.68*10.73*6.49

  Carat 4.55

  Color J

  Clarity I1

  Cut Excellent

  Fluorescent Strong

  GIA Report 6217909978

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 9.08*9.16*5.76

  Carat 3

  Color E

  Clarity I1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 5343911898

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 9.69*9.76*5.68

  Carat 3.19

  Color I

  Clarity I1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 2404102284

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 8.79*8.83*5.78

  Carat 3.01

  Color E

  Clarity I1

  Cut Good

  Fluorescent None

  GIA Report 2396639118

 • Diamond Princess

  Measurement(mm) 7.82*7.58*5.74

  Carat 3.01

  Color I

  Clarity I1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 6391502285

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 8.98*9.03*5.81

  Carat 3.02

  Color F

  Clarity I1

  Cut Very Good

  Fluorescent None

  GIA Report 2397899611

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 12.8*12.92*8.22

  Carat 8.48

  Color K

  Clarity I1

  Cut Very Good

  Fluorescent Very Stron

  GIA Report 2185242438

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 11.29*11.36*6.74

  Carat 5.27

  Color F

  Clarity I1

  Cut Very Good

  Fluorescent Medium

  GIA Report 1186776090

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 10.87*10.93*6.84

  Carat 5.01

  Color E

  Clarity I1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 7368318090

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 10.21*10.27*6.22

  Carat 4.01

  Color D

  Clarity I1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 2215455690

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 11.1*11.19*6.78

  Carat 5.11

  Color K

  Clarity I1

  Cut Excellent

  Fluorescent Strong

  GIA Report 5313045393

 • Diamond Pear

  Measurement(mm) 12.87*9.22*6.65

  Carat 5.25

  Color J

  Clarity I1

  Cut

  Fluorescent Strong

  GIA Report 1196633354

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 10.06*10.14*6.32

  Carat 4.01

  Color F

  Clarity I1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 6371491071

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 10.54*10.57*6.03

  Carat 4.01

  Color H

  Clarity I1

  Cut Very Good

  Fluorescent Faint

  GIA Report 6401528750

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 10.89*10.92*6.86

  Carat 5.05

  Color L

  Clarity I1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 6361541335

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 10.68*10.73*6.49

  Carat 4.55

  Color J

  Clarity I1

  Cut Excellent

  Fluorescent Strong

  GIA Report 6217909978

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 9.08*9.16*5.76

  Carat 3

  Color E

  Clarity I1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 5343911898

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 9.69*9.76*5.68

  Carat 3.19

  Color I

  Clarity I1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 2404102284

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 8.79*8.83*5.78

  Carat 3.01

  Color E

  Clarity I1

  Cut Good

  Fluorescent None

  GIA Report 2396639118

 • Diamond Princess

  Measurement(mm) 7.82*7.58*5.74

  Carat 3.01

  Color I

  Clarity I1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 6391502285

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 8.98*9.03*5.81

  Carat 3.02

  Color F

  Clarity I1

  Cut Very Good

  Fluorescent None

  GIA Report 2397899611

Giao hàng
miễn phí toàn quốc

Liên hệ

x

Giao hàng miễn phí