Khuyến mãi nhẫn cầu hôn tháng 9 - Giảm 10% cho nhẫn cầu hôn kim cương (*)

Shape (Hình dạng)

 • Round

 • Princess

 • Cushion

 • Oval

 • Pear

 • Emerald

 • Heart

 • Radiant

 • Asscher

 • Marquise

 • Tất cả

Millimetre (Kích thước)

3 li 40 li

Carat (Trọng lượng)

0.3 ct 30 ct

Color (Màu sắc)

 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M

Cut (Chế tác)

 • Excellent
 • Very Good
 • Good
 • Fair

Clarity (Độ sạch)

 • FL
 • IF
 • VVS1
 • VVS2
 • VS1
 • VS2
 • SI1
 • SI2
 • I1
 • I2

Price (Giá tiền)

 • 1 triệu
 • 30 triệu
 • 100 triệu
 • 200 triệu
 • 1 tỷ
 • Trên 1 tỷ

Shape (Hình dạng) filter_list Tất cả

Color (Màu sắc) filter_list D - M

Carat (Trọng lượng) filter_list 0.3 ct - 30 ct

Millimetre (Kích thước) filter_list 3 li - 40 li

Cut (Chế tác) filter_list Excellent - Fair

Clarity (Độ sạch) filter_list I1 - I1

Price (Giá tiền) filter_list Tất cả khoảng giá

Diamond

 • Diamond Oval

  Measurement(mm) 9.55*7.18*4.53

  Carat 2

  Color D

  Clarity I1

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 2407640258

 • Diamond Oval

  Measurement(mm) 9.57*7.09*4.57

  Carat 2.06

  Color H

  Clarity I1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 6402978467

 • Diamond Heart

  Measurement(mm) 7.58*8.18*4.98

  Carat 2

  Color G

  Clarity I1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2408904526

 • Diamond Princess

  Measurement(mm) 6.53*6.2*5.26

  Carat 2

  Color H

  Clarity I1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 6402486866

 • Diamond Princess

  Measurement(mm) 6.38*6.33*5

  Carat 2

  Color H

  Clarity I1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 5406285019

 • Diamond Heart

  Measurement(mm) 7.99*8.47*4.42

  Carat 1.9

  Color F

  Clarity I1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2406434853

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 7.12*7.22*4.63

  Carat 1.51

  Color D

  Clarity I1

  Cut Very Good

  Fluorescent Strong

  GIA Report 2384472571

 • Diamond Princess

  Measurement(mm) 5.95*5.86*4.65

  Carat 1.51

  Color I

  Clarity I1

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 2406827761

 • Diamond Princess

  Measurement(mm) 6.13*5.74*4.45

  Carat 1.52

  Color H

  Clarity I1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 6401234712

 • Diamond Princess

  Measurement(mm) 6.18*6.01*4.46

  Carat 1.51

  Color I

  Clarity I1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 7406309440

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.43*6.47*4.02

  Carat 1.03

  Color F

  Clarity I1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 2406638654

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.23*6.3*4

  Carat 1

  Color F

  Clarity I1

  Cut Very Good

  Fluorescent None

  GIA Report 5406632633

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.44*6.48*3.99

  Carat 1.02

  Color F

  Clarity I1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 6402106234

 • Diamond Emerald

  Measurement(mm) 7.23*4.65*2.96

  Carat 1

  Color L

  Clarity I1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2416255910

 • Diamond Heart

  Measurement(mm) 5.51*6.63*4.08

  Carat 0.9

  Color L

  Clarity I1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 6415264273

 • Diamond Oval

  Measurement(mm) 9.55*7.18*4.53

  Carat 2

  Color D

  Clarity I1

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 2407640258

 • Diamond Oval

  Measurement(mm) 9.57*7.09*4.57

  Carat 2.06

  Color H

  Clarity I1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 6402978467

 • Diamond Heart

  Measurement(mm) 7.58*8.18*4.98

  Carat 2

  Color G

  Clarity I1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2408904526

 • Diamond Princess

  Measurement(mm) 6.53*6.2*5.26

  Carat 2

  Color H

  Clarity I1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 6402486866

 • Diamond Princess

  Measurement(mm) 6.38*6.33*5

  Carat 2

  Color H

  Clarity I1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 5406285019

 • Diamond Heart

  Measurement(mm) 7.99*8.47*4.42

  Carat 1.9

  Color F

  Clarity I1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2406434853

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 7.12*7.22*4.63

  Carat 1.51

  Color D

  Clarity I1

  Cut Very Good

  Fluorescent Strong

  GIA Report 2384472571

 • Diamond Princess

  Measurement(mm) 5.95*5.86*4.65

  Carat 1.51

  Color I

  Clarity I1

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 2406827761

 • Diamond Princess

  Measurement(mm) 6.13*5.74*4.45

  Carat 1.52

  Color H

  Clarity I1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 6401234712

 • Diamond Princess

  Measurement(mm) 6.18*6.01*4.46

  Carat 1.51

  Color I

  Clarity I1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 7406309440

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.43*6.47*4.02

  Carat 1.03

  Color F

  Clarity I1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 2406638654

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.23*6.3*4

  Carat 1

  Color F

  Clarity I1

  Cut Very Good

  Fluorescent None

  GIA Report 5406632633

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.44*6.48*3.99

  Carat 1.02

  Color F

  Clarity I1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 6402106234

 • Diamond Emerald

  Measurement(mm) 7.23*4.65*2.96

  Carat 1

  Color L

  Clarity I1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2416255910

 • Diamond Heart

  Measurement(mm) 5.51*6.63*4.08

  Carat 0.9

  Color L

  Clarity I1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 6415264273Liên hệ

x