GIẢM 10% TẤT CẢ CÁC VỎ NHẪN

Shape (Hình dạng)

 • Round

 • Princess

 • Cushion

 • Oval

 • Pear

 • Emerald

 • Heart

 • Radiant

 • Asscher

 • Marquise

 • Tất cả

Millimetre (Kích thước)

3 li 40 li

Carat (Trọng lượng)

0.3 ct 30 ct

Color (Màu sắc)

 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M

Cut (Chế tác)

 • Excellent
 • Very Good
 • Good
 • Fair

Clarity (Độ sạch)

 • FL
 • IF
 • VVS1
 • VVS2
 • VS1
 • VS2
 • SI1
 • SI2
 • I1
 • I2

Price (Giá tiền)

 • 1 triệu
 • 30 triệu
 • 100 triệu
 • 200 triệu
 • 1 tỷ
 • Trên 1 tỷ

Shape (Hình dạng) filter_list Tất cả

Color (Màu sắc) filter_list D - M

Carat (Trọng lượng) filter_list 0.3 ct - 30 ct

Millimetre (Kích thước) filter_list 3 li - 40 li

Cut (Chế tác) filter_list Excellent - Fair

Clarity (Độ sạch) filter_list I2 - I2

Price (Giá tiền) filter_list Tất cả khoảng giá

Diamond

 • Diamond Princess

  Measurement(mm) 6.48*6.19*4.83

  Carat 1.71

  Color E

  Clarity I2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 6197693453

 • Diamond Oval

  Measurement(mm) 9.5*7.01*4.81

  Carat 2.2

  Color H

  Clarity I2

  Cut

  Fluorescent Medium

  GIA Report 5406653232

 • Diamond Oval

  Measurement(mm) 8.26*6.22*4.03

  Carat 1.5

  Color F

  Clarity I2

  Cut

  Fluorescent Medium

  GIA Report 6391962807

 • Diamond Oval

  Measurement(mm) 8.01*5.75*3.76

  Carat 1.2

  Color D

  Clarity I2

  Cut

  Fluorescent Strong

  GIA Report 2404637764

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.58*6.64*4.27

  Carat 1.2

  Color I

  Clarity I2

  Cut Very Good

  Fluorescent Faint

  GIA Report 6401684175

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.31*6.34*4.04

  Carat 1.02

  Color F

  Clarity I2

  Cut Very Good

  Fluorescent Faint

  GIA Report 1393499878

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.74*6.77*4.02

  Carat 1.11

  Color E

  Clarity I2

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 6312420226

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.29*6.35*4.01

  Carat 1

  Color F

  Clarity I2

  Cut Very Good

  Fluorescent Medium

  GIA Report 1395749443

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.25*6.33*4.05

  Carat 1.02

  Color F

  Clarity I2

  Cut Very Good

  Fluorescent None

  GIA Report 6335120155

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.3*6.36*4.02

  Carat 1

  Color F

  Clarity I2

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 5333744610

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.35*6.41*3.92

  Carat 1

  Color F

  Clarity I2

  Cut Very Good

  Fluorescent None

  GIA Report 2326512785

 • Diamond Marquise

  Measurement(mm) 9.49*5.02*3.22

  Carat 0.95

  Color H

  Clarity I2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 1156382477

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 4.74*4.77*3.06

  Carat 0.42

  Color E

  Clarity I2

  Cut Very Good

  Fluorescent None

  GIA Report 6331492027

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 5.03*5.09*3.13

  Carat 0.5

  Color J

  Clarity I2

  Cut Very Good

  Fluorescent Strong

  GIA Report 5386476087

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 4.64*4.65*2.97

  Carat 0.4

  Color H

  Clarity I2

  Cut Very Good

  Fluorescent None

  GIA Report 2396742541

 • Diamond Princess

  Measurement(mm) 6.48*6.19*4.83

  Carat 1.71

  Color E

  Clarity I2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 6197693453

 • Diamond Oval

  Measurement(mm) 9.5*7.01*4.81

  Carat 2.2

  Color H

  Clarity I2

  Cut

  Fluorescent Medium

  GIA Report 5406653232

 • Diamond Oval

  Measurement(mm) 8.26*6.22*4.03

  Carat 1.5

  Color F

  Clarity I2

  Cut

  Fluorescent Medium

  GIA Report 6391962807

 • Diamond Oval

  Measurement(mm) 8.01*5.75*3.76

  Carat 1.2

  Color D

  Clarity I2

  Cut

  Fluorescent Strong

  GIA Report 2404637764

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.58*6.64*4.27

  Carat 1.2

  Color I

  Clarity I2

  Cut Very Good

  Fluorescent Faint

  GIA Report 6401684175

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.31*6.34*4.04

  Carat 1.02

  Color F

  Clarity I2

  Cut Very Good

  Fluorescent Faint

  GIA Report 1393499878

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.74*6.77*4.02

  Carat 1.11

  Color E

  Clarity I2

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 6312420226

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.29*6.35*4.01

  Carat 1

  Color F

  Clarity I2

  Cut Very Good

  Fluorescent Medium

  GIA Report 1395749443

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.25*6.33*4.05

  Carat 1.02

  Color F

  Clarity I2

  Cut Very Good

  Fluorescent None

  GIA Report 6335120155

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.3*6.36*4.02

  Carat 1

  Color F

  Clarity I2

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 5333744610

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.35*6.41*3.92

  Carat 1

  Color F

  Clarity I2

  Cut Very Good

  Fluorescent None

  GIA Report 2326512785

 • Diamond Marquise

  Measurement(mm) 9.49*5.02*3.22

  Carat 0.95

  Color H

  Clarity I2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 1156382477

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 4.74*4.77*3.06

  Carat 0.42

  Color E

  Clarity I2

  Cut Very Good

  Fluorescent None

  GIA Report 6331492027

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 5.03*5.09*3.13

  Carat 0.5

  Color J

  Clarity I2

  Cut Very Good

  Fluorescent Strong

  GIA Report 5386476087

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 4.64*4.65*2.97

  Carat 0.4

  Color H

  Clarity I2

  Cut Very Good

  Fluorescent None

  GIA Report 2396742541Liên hệ

x