Ưu đãi 10% và thêm 5% khi mua kèm viên chủ cho nhẫn cầu hôn trong tháng 10/2022

Shape (Hình dạng)

 • Tất cả

 • Round

 • Princess

 • Cushion

 • Oval

 • Pear

 • Emerald

 • Heart

 • Radiant

 • Asscher

 • Marquise

Millimetre (Kích thước)

Carat (Trọng lượng)

Color (Màu sắc)

 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M

Cut (Chế tác)

 • Excellent
 • Very Good
 • Good
 • Fair

Clarity (Độ sạch)

 • FL
 • IF
 • VVS1
 • VVS2
 • VS1
 • VS2
 • SI1
 • SI2
 • I1
 • I2

Price(Giá tiền)

Shape (Hình dạng) filter_list Tất cả

Color (Màu sắc) filter_list D - M

Carat (Trọng lượng) filter_list ct - ct

Millimetre (Kích thước) filter_list li - li

Cut (Chế tác) filter_list Excellent - Fair

Clarity (Độ sạch) filter_list IF - IF

Price (Giá tiền triệu VNĐ) filter_list

Diamond

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.53*6.55*3.95

  Carat 1.03

  Color L

  Clarity IF

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 6322030609

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.21*6.29*4.03

  Carat 1

  Color J

  Clarity IF

  Cut Very Good

  Fluorescent Medium

  GIA Report 1385551985

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.69*6.73*4.05

  Carat 1.09

  Color L

  Clarity IF

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 2386080409

 • Diamond Emerald

  Measurement(mm) 7.78*5.54*3.76

  Carat 1.62

  Color L

  Clarity IF

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2387613693

 • Diamond Princess

  Measurement(mm) 5.29*5.29*4.01

  Carat 1

  Color G

  Clarity IF

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 6395971020

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 7.38*7.42*4.49

  Carat 1.5

  Color L

  Clarity IF

  Cut Excellent

  Fluorescent Faint

  GIA Report 2195630871

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 7.65*7.67*4.77

  Carat 1.73

  Color M

  Clarity IF

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 2397283402

 • Diamond Marquise

  Measurement(mm) 16.63*8.29*5.14

  Carat 4.2

  Color E

  Clarity IF

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 5166245572

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 8.33*8.36*5.14

  Carat 2.2

  Color K

  Clarity IF

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 7383258055

 • Diamond Emerald

  Measurement(mm) 8.35*6.09*4.08

  Carat 2

  Color H

  Clarity IF

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 5212833470

 • Diamond Marquise

  Measurement(mm) 12.34*5.79*3.71

  Carat 1.5

  Color E

  Clarity IF

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2166120164

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 7.66*7.69*4.64

  Carat 1.7

  Color G

  Clarity IF

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 1378018876

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 8.02*8.05*4.7

  Carat 1.81

  Color F

  Clarity IF

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 7361719432

 • Diamond Oval

  Measurement(mm) 9.57*6.46*3.91

  Carat 1.53

  Color M

  Clarity IF

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 1405059511

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 7.85*7.87*4.56

  Carat 1.7

  Color E

  Clarity IF

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 6395843123

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.53*6.55*3.95

  Carat 1.03

  Color L

  Clarity IF

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 6322030609

   

  Xem thêm

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.21*6.29*4.03

  Carat 1

  Color J

  Clarity IF

  Cut Very Good

  Fluorescent Medium

  GIA Report 1385551985

   

  Xem thêm

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.69*6.73*4.05

  Carat 1.09

  Color L

  Clarity IF

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 2386080409

   

  Xem thêm

 • Diamond Emerald

  Measurement(mm) 7.78*5.54*3.76

  Carat 1.62

  Color L

  Clarity IF

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2387613693

   

  Xem thêm

 • Diamond Princess

  Measurement(mm) 5.29*5.29*4.01

  Carat 1

  Color G

  Clarity IF

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 6395971020

   

  Xem thêm

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 7.38*7.42*4.49

  Carat 1.5

  Color L

  Clarity IF

  Cut Excellent

  Fluorescent Faint

  GIA Report 2195630871

   

  Xem thêm

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 7.65*7.67*4.77

  Carat 1.73

  Color M

  Clarity IF

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 2397283402

   

  Xem thêm

 • Diamond Marquise

  Measurement(mm) 16.63*8.29*5.14

  Carat 4.2

  Color E

  Clarity IF

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 5166245572

   

  Xem thêm

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 8.33*8.36*5.14

  Carat 2.2

  Color K

  Clarity IF

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 7383258055

   

  Xem thêm

 • Diamond Emerald

  Measurement(mm) 8.35*6.09*4.08

  Carat 2

  Color H

  Clarity IF

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 5212833470

   

  Xem thêm

 • Diamond Marquise

  Measurement(mm) 12.34*5.79*3.71

  Carat 1.5

  Color E

  Clarity IF

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2166120164

   

  Xem thêm

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 7.66*7.69*4.64

  Carat 1.7

  Color G

  Clarity IF

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 1378018876

   

  Xem thêm

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 8.02*8.05*4.7

  Carat 1.81

  Color F

  Clarity IF

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 7361719432

   

  Xem thêm

 • Diamond Oval

  Measurement(mm) 9.57*6.46*3.91

  Carat 1.53

  Color M

  Clarity IF

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 1405059511

   

  Xem thêm

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 7.85*7.87*4.56

  Carat 1.7

  Color E

  Clarity IF

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 6395843123

   

  Xem thêmLiên hệ

x