GIẢM 10% TẤT CẢ VỎ NHẪN

Kim cương thiên nhiên GIA

Tìm kiếm ngay viên kim cương thiên nhiên kiểm định GIA hoàn hảo dành riêng cho bạn!

Shape (Hình dạng)

 • Round

 • Princess

 • Cushion

 • Oval

 • Pear

 • Emerald

 • Heart

 • Radiant

 • Asscher

 • Marquise

 • Tất cả

Millimetre (Kích thước)

3 li 40 li

Carat (Trọng lượng)

0.3 ct 30 ct

Color (Màu sắc)

 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M

Cut (Chế tác)

 • Excellent
 • Very Good
 • Good
 • Fair

Clarity (Độ sạch)

 • FL
 • IF
 • VVS1
 • VVS2
 • VS1
 • VS2
 • SI1
 • SI2
 • I1
 • I2

Price (Giá tiền)

 • 1 triệu
 • 30 triệu
 • 100 triệu
 • 200 triệu
 • 1 tỷ
 • Trên 1 tỷ

Shape (Hình dạng) filter_list Tất cả

Color (Màu sắc) filter_list D - M

Carat (Trọng lượng) filter_list 0.3 ct - 30 ct

Millimetre (Kích thước) filter_list 3 li - 40 li

Cut (Chế tác) filter_list Excellent - Fair

Clarity (Độ sạch) filter_list SI1 - SI1

Price (Giá tiền) filter_list Tất cả khoảng giá

Diamond

 • Diamond Radiant

  Measurement(mm) 15.79*12.84*60.1

  Carat 12.4

  Color G

  Clarity SI1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 5151844491

 • Diamond Cushion

  Measurement(mm) 12.98*12.94*6.88

  Carat 10.02

  Color D

  Clarity SI1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2181398815

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 13.27*13.29*8.14

  Carat 8.71

  Color F

  Clarity SI1

  Cut Excellent

  Fluorescent Faint

  GIA Report 6204086726

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 13.66*13.75*8.59

  Carat 10.01

  Color H

  Clarity SI1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 6213604400

 • Diamond Pear

  Measurement(mm) 16.84*10.8*6.37

  Carat 7.5

  Color G

  Clarity SI1

  Cut

  Fluorescent Medium

  GIA Report 5192370684

 • Diamond Oval

  Measurement(mm) 14.3*10.97*7.51

  Carat 8.04

  Color I

  Clarity SI1

  Cut

  Fluorescent Medium

  GIA Report 6214949831

 • Diamond Pear

  Measurement(mm) 16*10.59*6.94

  Carat 7.05

  Color H

  Clarity SI1

  Cut

  Fluorescent Medium

  GIA Report 5201892240

 • Diamond Cushion

  Measurement(mm) 11.35*9.8*6.84

  Carat 7.01

  Color H

  Clarity SI1

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 6194839222

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 10.79*10.87*6.83

  Carat 5.01

  Color E

  Clarity SI1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 2205877457

 • Diamond Oval

  Measurement(mm) 17.62*10.17*6.29

  Carat 8.24

  Color K

  Clarity SI1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2181861163

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 10.65*10.73*6.7

  Carat 4.71

  Color D

  Clarity SI1

  Cut Excellent

  Fluorescent Faint

  GIA Report 5353136938

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 10.5*10.58*6.58

  Carat 4.51

  Color D

  Clarity SI1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 3205350223

 • Diamond Heart

  Measurement(mm) 10.09*11.85*6.9

  Carat 5.01

  Color E

  Clarity SI1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2397812454

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 11.11*11.17*6.75

  Carat 5.08

  Color E

  Clarity SI1

  Cut Excellent

  Fluorescent Faint

  GIA Report 5166174016

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 11.05*11.1*6.75

  Carat 5.02

  Color E

  Clarity SI1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 2215382891

 • Diamond Radiant

  Measurement(mm) 15.79*12.84*60.1

  Carat 12.4

  Color G

  Clarity SI1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 5151844491

 • Diamond Cushion

  Measurement(mm) 12.98*12.94*6.88

  Carat 10.02

  Color D

  Clarity SI1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2181398815

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 13.27*13.29*8.14

  Carat 8.71

  Color F

  Clarity SI1

  Cut Excellent

  Fluorescent Faint

  GIA Report 6204086726

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 13.66*13.75*8.59

  Carat 10.01

  Color H

  Clarity SI1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 6213604400

 • Diamond Pear

  Measurement(mm) 16.84*10.8*6.37

  Carat 7.5

  Color G

  Clarity SI1

  Cut

  Fluorescent Medium

  GIA Report 5192370684

 • Diamond Oval

  Measurement(mm) 14.3*10.97*7.51

  Carat 8.04

  Color I

  Clarity SI1

  Cut

  Fluorescent Medium

  GIA Report 6214949831

 • Diamond Pear

  Measurement(mm) 16*10.59*6.94

  Carat 7.05

  Color H

  Clarity SI1

  Cut

  Fluorescent Medium

  GIA Report 5201892240

 • Diamond Cushion

  Measurement(mm) 11.35*9.8*6.84

  Carat 7.01

  Color H

  Clarity SI1

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 6194839222

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 10.79*10.87*6.83

  Carat 5.01

  Color E

  Clarity SI1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 2205877457

 • Diamond Oval

  Measurement(mm) 17.62*10.17*6.29

  Carat 8.24

  Color K

  Clarity SI1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2181861163

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 10.65*10.73*6.7

  Carat 4.71

  Color D

  Clarity SI1

  Cut Excellent

  Fluorescent Faint

  GIA Report 5353136938

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 10.5*10.58*6.58

  Carat 4.51

  Color D

  Clarity SI1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 3205350223

 • Diamond Heart

  Measurement(mm) 10.09*11.85*6.9

  Carat 5.01

  Color E

  Clarity SI1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2397812454

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 11.11*11.17*6.75

  Carat 5.08

  Color E

  Clarity SI1

  Cut Excellent

  Fluorescent Faint

  GIA Report 5166174016

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 11.05*11.1*6.75

  Carat 5.02

  Color E

  Clarity SI1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 2215382891

Liên hệ

x