Nắm tay anh khi hoàng hôn xuống - Giảm 2 triệu đồng cho nhẫn cầu hôn(*)

Shape (Hình dạng)

 • Round

 • Princess

 • Cushion

 • Oval

 • Pear

 • Emerald

 • Heart

 • Radiant

 • Asscher

 • Marquise

 • Tất cả

Millimetre (Kích thước)

3 li 40 li

Carat (Trọng lượng)

0.3 ct 30 ct

Color (Màu sắc)

 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M

Cut (Chế tác)

 • Excellent
 • Very Good
 • Good
 • Fair

Clarity (Độ sạch)

 • FL
 • IF
 • VVS1
 • VVS2
 • VS1
 • VS2
 • SI1
 • SI2
 • I1
 • I2

Price (Giá tiền)

 • 1 triệu
 • 30 triệu
 • 100 triệu
 • 200 triệu
 • 1 tỷ
 • Trên 1 tỷ

Shape (Hình dạng) filter_list Tất cả

Color (Màu sắc) filter_list D - M

Carat (Trọng lượng) filter_list 0.3 ct - 30 ct

Millimetre (Kích thước) filter_list 3 li - 40 li

Cut (Chế tác) filter_list Excellent - Fair

Clarity (Độ sạch) filter_list VS2 - VS2

Price (Giá tiền) filter_list Tất cả khoảng giá

Diamond

 • Diamond Princess

  Measurement(mm) 12.51*12.01*7.55

  Carat 9.05

  Color G

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 113249842

 • Diamond Radiant

  Measurement(mm) 12.51*12.01*7.55

  Carat 9.05

  Color G

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 1132498427

 • Diamond Emerald

  Measurement(mm) 10.31*8.07*5.85

  Carat 5.03

  Color G

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent Medium

  GIA Report 121663626

 • Diamond Cushion

  Measurement(mm) 9.78*9.33*6.36

  Carat 4.83

  Color H

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 1152768540

 • Diamond Pear

  Measurement(mm) 14.24*8.96*5.02

  Carat 4.01

  Color H

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent Medium

  GIA Report 6127444106

 • Diamond Cushion

  Measurement(mm) 9*8.57*5.82

  Carat 3.79

  Color G

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 6187194918

 • Diamond Cushion

  Measurement(mm) 9.29*8.72*5.78

  Carat 3.82

  Color H

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 218319492

 • Diamond Heart

  Measurement(mm) 9.05*10.02*6.38

  Carat 3.5

  Color H

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent Medium

  GIA Report 6405592352

 • Diamond Oval

  Measurement(mm) 12.72*7.94*5.33

  Carat 3.5

  Color H

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 5221048120

 • Diamond Emerald

  Measurement(mm) 9.8*7.48*5.35

  Carat 4.04

  Color I

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent Medium

  GIA Report 2205943901

 • Diamond Emerald

  Measurement(mm) 10.35*8.09*5.88

  Carat 5.02

  Color K

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent Strong

  GIA Report 6204911846

 • Diamond Emerald

  Measurement(mm) 10.74*8.15*5.6

  Carat 5.02

  Color L

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 5211845680

 • Diamond Cushion

  Measurement(mm) 8.54*8.08*5.86

  Carat 3.51

  Color H

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 3405154120

 • Diamond Pear

  Measurement(mm) 12.63*7.79*5.05

  Carat 3.01

  Color I

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 5212864057

 • Diamond Emerald

  Measurement(mm) 9.77*7.65*5.33

  Carat 4.01

  Color K

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent Medium

  GIA Report 5211909398

 • Diamond Princess

  Measurement(mm) 12.51*12.01*7.55

  Carat 9.05

  Color G

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 113249842

 • Diamond Radiant

  Measurement(mm) 12.51*12.01*7.55

  Carat 9.05

  Color G

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 1132498427

 • Diamond Emerald

  Measurement(mm) 10.31*8.07*5.85

  Carat 5.03

  Color G

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent Medium

  GIA Report 121663626

 • Diamond Cushion

  Measurement(mm) 9.78*9.33*6.36

  Carat 4.83

  Color H

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 1152768540

 • Diamond Pear

  Measurement(mm) 14.24*8.96*5.02

  Carat 4.01

  Color H

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent Medium

  GIA Report 6127444106

 • Diamond Cushion

  Measurement(mm) 9*8.57*5.82

  Carat 3.79

  Color G

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 6187194918

 • Diamond Cushion

  Measurement(mm) 9.29*8.72*5.78

  Carat 3.82

  Color H

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 218319492

 • Diamond Heart

  Measurement(mm) 9.05*10.02*6.38

  Carat 3.5

  Color H

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent Medium

  GIA Report 6405592352

 • Diamond Oval

  Measurement(mm) 12.72*7.94*5.33

  Carat 3.5

  Color H

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 5221048120

 • Diamond Emerald

  Measurement(mm) 9.8*7.48*5.35

  Carat 4.04

  Color I

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent Medium

  GIA Report 2205943901

 • Diamond Emerald

  Measurement(mm) 10.35*8.09*5.88

  Carat 5.02

  Color K

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent Strong

  GIA Report 6204911846

 • Diamond Emerald

  Measurement(mm) 10.74*8.15*5.6

  Carat 5.02

  Color L

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 5211845680

 • Diamond Cushion

  Measurement(mm) 8.54*8.08*5.86

  Carat 3.51

  Color H

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 3405154120

 • Diamond Pear

  Measurement(mm) 12.63*7.79*5.05

  Carat 3.01

  Color I

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 5212864057

 • Diamond Emerald

  Measurement(mm) 9.77*7.65*5.33

  Carat 4.01

  Color K

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent Medium

  GIA Report 5211909398Liên hệ

x