Nắm tay anh khi hoàng hôn xuống - Giảm 2 triệu đồng cho nhẫn cầu hôn(*)

Shape (Hình dạng)

 • Round

 • Princess

 • Cushion

 • Oval

 • Pear

 • Emerald

 • Heart

 • Radiant

 • Asscher

 • Marquise

 • Tất cả

Millimetre (Kích thước)

3 li 40 li

Carat (Trọng lượng)

0.3 ct 30 ct

Color (Màu sắc)

 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M

Cut (Chế tác)

 • Excellent
 • Very Good
 • Good
 • Fair

Clarity (Độ sạch)

 • FL
 • IF
 • VVS1
 • VVS2
 • VS1
 • VS2
 • SI1
 • SI2
 • I1
 • I2

Price (Giá tiền)

 • 1 triệu
 • 30 triệu
 • 100 triệu
 • 200 triệu
 • 1 tỷ
 • Trên 1 tỷ

Shape (Hình dạng) filter_list Tất cả

Color (Màu sắc) filter_list D - M

Carat (Trọng lượng) filter_list 0.3 ct - 30 ct

Millimetre (Kích thước) filter_list 3 li - 40 li

Cut (Chế tác) filter_list Excellent - Fair

Clarity (Độ sạch) filter_list VVS1 - VVS1

Price (Giá tiền) filter_list Tất cả khoảng giá

Diamond

 • Diamond Emerald

  Measurement(mm) 10.21*9.74*6.92

  Carat 6.03

  Color I

  Clarity VVS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2203760125

 • Diamond Pear

  Measurement(mm) 14.03*8.4*4.97

  Carat 3.5

  Color D

  Clarity VVS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 5211957234

 • Diamond Heart

  Measurement(mm) 9*10.45*5.75

  Carat 3.21

  Color F

  Clarity VVS1

  Cut

  Fluorescent Medium

  GIA Report 7391932425

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 8.59*8.63*5.38

  Carat 2.5

  Color F

  Clarity VVS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 6213914996

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 11.29*11.36*6.93

  Carat 5.41

  Color M

  Clarity VVS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 2215987177

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 8.37*8.45*5.21

  Carat 2.29

  Color E

  Clarity VVS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 1409137014

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 8.45*8.49*5.07

  Carat 2.19

  Color D

  Clarity VVS1

  Cut Excellent

  Fluorescent Faint

  GIA Report 1409102298

 • Diamond Emerald

  Measurement(mm) 9.73*6.79*4.61

  Carat 3.01

  Color I

  Clarity VVS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 7382662796

 • Diamond Emerald

  Measurement(mm) 9.65*6.74*4.64

  Carat 3.01

  Color I

  Clarity VVS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 1373675552

 • Diamond Pear

  Measurement(mm) 11.11*6.97*4.45

  Carat 2.01

  Color D

  Clarity VVS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 1357068612

 • Diamond Pear

  Measurement(mm) 11.07*6.86*4.4

  Carat 2.01

  Color D

  Clarity VVS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 6382405867

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 9.16*9.24*5.77

  Carat 3.01

  Color K

  Clarity VVS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 2348444988

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 8.82*8.88*5.56

  Carat 2.7

  Color J

  Clarity VVS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 1388778100

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 7.56*7.61*4.77

  Carat 1.7

  Color D

  Clarity VVS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 6382250951

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 8.86*8.9*5.51

  Carat 2.7

  Color J

  Clarity VVS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 2215463606

 • Diamond Emerald

  Measurement(mm) 10.21*9.74*6.92

  Carat 6.03

  Color I

  Clarity VVS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2203760125

 • Diamond Pear

  Measurement(mm) 14.03*8.4*4.97

  Carat 3.5

  Color D

  Clarity VVS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 5211957234

 • Diamond Heart

  Measurement(mm) 9*10.45*5.75

  Carat 3.21

  Color F

  Clarity VVS1

  Cut

  Fluorescent Medium

  GIA Report 7391932425

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 8.59*8.63*5.38

  Carat 2.5

  Color F

  Clarity VVS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 6213914996

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 11.29*11.36*6.93

  Carat 5.41

  Color M

  Clarity VVS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 2215987177

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 8.37*8.45*5.21

  Carat 2.29

  Color E

  Clarity VVS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 1409137014

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 8.45*8.49*5.07

  Carat 2.19

  Color D

  Clarity VVS1

  Cut Excellent

  Fluorescent Faint

  GIA Report 1409102298

 • Diamond Emerald

  Measurement(mm) 9.73*6.79*4.61

  Carat 3.01

  Color I

  Clarity VVS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 7382662796

 • Diamond Emerald

  Measurement(mm) 9.65*6.74*4.64

  Carat 3.01

  Color I

  Clarity VVS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 1373675552

 • Diamond Pear

  Measurement(mm) 11.11*6.97*4.45

  Carat 2.01

  Color D

  Clarity VVS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 1357068612

 • Diamond Pear

  Measurement(mm) 11.07*6.86*4.4

  Carat 2.01

  Color D

  Clarity VVS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 6382405867

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 9.16*9.24*5.77

  Carat 3.01

  Color K

  Clarity VVS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 2348444988

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 8.82*8.88*5.56

  Carat 2.7

  Color J

  Clarity VVS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 1388778100

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 7.56*7.61*4.77

  Carat 1.7

  Color D

  Clarity VVS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 6382250951

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 8.86*8.9*5.51

  Carat 2.7

  Color J

  Clarity VVS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 2215463606Liên hệ

x