Nắm tay anh khi hoàng hôn xuống - Giảm 2 triệu đồng cho nhẫn cầu hôn(*)

Shape (Hình dạng)

 • Round

 • Princess

 • Cushion

 • Oval

 • Pear

 • Emerald

 • Heart

 • Radiant

 • Asscher

 • Marquise

 • Tất cả

Millimetre (Kích thước)

3 li 40 li

Carat (Trọng lượng)

0.3 ct 30 ct

Color (Màu sắc)

 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M

Cut (Chế tác)

 • Excellent
 • Very Good
 • Good
 • Fair

Clarity (Độ sạch)

 • FL
 • IF
 • VVS1
 • VVS2
 • VS1
 • VS2
 • SI1
 • SI2
 • I1
 • I2

Price (Giá tiền)

 • 1 triệu
 • 30 triệu
 • 100 triệu
 • 200 triệu
 • 1 tỷ
 • Trên 1 tỷ

Shape (Hình dạng) filter_list Tất cả

Color (Màu sắc) filter_list D - M

Carat (Trọng lượng) filter_list 0.3 ct - 30 ct

Millimetre (Kích thước) filter_list 3 li - 40 li

Cut (Chế tác) filter_list Excellent - Fair

Clarity (Độ sạch) filter_list FL - I2

Price (Giá tiền) filter_list 1.000.000 vnđ - 100.000.000 vnđ

Diamond

 • Diamond Heart

  Measurement(mm) 4.99*5.45*3.18

  Carat 0.5

  Color F

  Clarity VS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 6421098917

 • Diamond Oval

  Measurement(mm) 6.33*4.53*2.6

  Carat 0.5

  Color F

  Clarity VVS2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 1415087560

 • Diamond Oval

  Measurement(mm) 6.33*4.29*2.81

  Carat 0.5

  Color G

  Clarity VVS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 1417764372

 • Diamond Princess

  Measurement(mm) 4.43*4.4*3.21

  Carat 0.5

  Color F

  Clarity VVS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2225113125

 • Diamond Princess

  Measurement(mm) 4.32*4.26*3.08

  Carat 0.5

  Color F

  Clarity VVS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2223107314

 • Diamond Emerald

  Measurement(mm) 5.37*3.75*2.39

  Carat 0.5

  Color D

  Clarity VS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 6402888693

 • Diamond Pear

  Measurement(mm) 6.52*4.4*2.89

  Carat 0.5

  Color D

  Clarity VVS2

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 7428608791

 • Diamond Heart

  Measurement(mm) 4.55*5.43*3.3

  Carat 0.5

  Color D

  Clarity VVS2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 6421620419

 • Diamond Heart

  Measurement(mm) 4.58*5.49*3.34

  Carat 0.5

  Color D

  Clarity VVS2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2394102034

 • Diamond Heart

  Measurement(mm) 4.62*5.5*3.3

  Carat 0.5

  Color E

  Clarity VVS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 7426511284

 • Diamond Heart

  Measurement(mm) 4.59*5.52*3.31

  Carat 0.5

  Color E

  Clarity VVS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 7401369553

 • Diamond Princess

  Measurement(mm) 4.31*4.15*3.14

  Carat 0.5

  Color D

  Clarity VVS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 7421005959

 • Diamond Radiant

  Measurement(mm) 5.11*4.06*2.84

  Carat 0.5

  Color F

  Clarity VS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 6411511904

 • Diamond Princess

  Measurement(mm) 5.28*3.95*2.79

  Carat 0.5

  Color F

  Clarity IF

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2416535045

 • Diamond Heart

  Measurement(mm) 4.79*5.45*3.23

  Carat 0.5

  Color E

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 1423105705

 • Diamond Heart

  Measurement(mm) 4.99*5.45*3.18

  Carat 0.5

  Color F

  Clarity VS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 6421098917

 • Diamond Oval

  Measurement(mm) 6.33*4.53*2.6

  Carat 0.5

  Color F

  Clarity VVS2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 1415087560

 • Diamond Oval

  Measurement(mm) 6.33*4.29*2.81

  Carat 0.5

  Color G

  Clarity VVS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 1417764372

 • Diamond Princess

  Measurement(mm) 4.43*4.4*3.21

  Carat 0.5

  Color F

  Clarity VVS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2225113125

 • Diamond Princess

  Measurement(mm) 4.32*4.26*3.08

  Carat 0.5

  Color F

  Clarity VVS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2223107314

 • Diamond Emerald

  Measurement(mm) 5.37*3.75*2.39

  Carat 0.5

  Color D

  Clarity VS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 6402888693

 • Diamond Pear

  Measurement(mm) 6.52*4.4*2.89

  Carat 0.5

  Color D

  Clarity VVS2

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 7428608791

 • Diamond Heart

  Measurement(mm) 4.55*5.43*3.3

  Carat 0.5

  Color D

  Clarity VVS2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 6421620419

 • Diamond Heart

  Measurement(mm) 4.58*5.49*3.34

  Carat 0.5

  Color D

  Clarity VVS2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2394102034

 • Diamond Heart

  Measurement(mm) 4.62*5.5*3.3

  Carat 0.5

  Color E

  Clarity VVS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 7426511284

 • Diamond Heart

  Measurement(mm) 4.59*5.52*3.31

  Carat 0.5

  Color E

  Clarity VVS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 7401369553

 • Diamond Princess

  Measurement(mm) 4.31*4.15*3.14

  Carat 0.5

  Color D

  Clarity VVS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 7421005959

 • Diamond Radiant

  Measurement(mm) 5.11*4.06*2.84

  Carat 0.5

  Color F

  Clarity VS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 6411511904

 • Diamond Princess

  Measurement(mm) 5.28*3.95*2.79

  Carat 0.5

  Color F

  Clarity IF

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2416535045

 • Diamond Heart

  Measurement(mm) 4.79*5.45*3.23

  Carat 0.5

  Color E

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 1423105705Liên hệ

x