Khuyến mãi nhẫn cầu hôn tháng 9 - Giảm 10% cho nhẫn cầu hôn kim cương (*)

Shape (Hình dạng)

 • Round

 • Princess

 • Cushion

 • Oval

 • Pear

 • Emerald

 • Heart

 • Radiant

 • Asscher

 • Marquise

 • Tất cả

Millimetre (Kích thước)

3 li 40 li

Carat (Trọng lượng)

0.3 ct 30 ct

Color (Màu sắc)

 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M

Cut (Chế tác)

 • Excellent
 • Very Good
 • Good
 • Fair

Clarity (Độ sạch)

 • FL
 • IF
 • VVS1
 • VVS2
 • VS1
 • VS2
 • SI1
 • SI2
 • I1
 • I2

Price (Giá tiền)

 • 1 triệu
 • 30 triệu
 • 100 triệu
 • 200 triệu
 • 1 tỷ
 • Trên 1 tỷ

Shape (Hình dạng) filter_list Tất cả

Color (Màu sắc) filter_list D - M

Carat (Trọng lượng) filter_list 0.3 ct - 30 ct

Millimetre (Kích thước) filter_list 3 li - 40 li

Cut (Chế tác) filter_list Excellent - Fair

Clarity (Độ sạch) filter_list FL - I2

Price (Giá tiền) filter_list 1.000.000 vnđ - 100.000.000 vnđ

Diamond

 • Diamond Heart

  Measurement(mm) 4.99*5.45*3.18

  Carat 0.5

  Color F

  Clarity VS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 6421098917

 • Diamond Oval

  Measurement(mm) 6.33*4.29*2.81

  Carat 0.5

  Color G

  Clarity VVS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 1417764372

 • Diamond Heart

  Measurement(mm) 4.62*5.5*3.3

  Carat 0.5

  Color E

  Clarity VVS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 7426511284

 • Diamond Radiant

  Measurement(mm) 5.11*4.06*2.84

  Carat 0.5

  Color F

  Clarity VS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 6411511904

 • Diamond Heart

  Measurement(mm) 4.79*5.45*3.23

  Carat 0.5

  Color E

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 1423105705

 • Diamond Emerald

  Measurement(mm) 5.04*3.87*2.64

  Carat 0.5

  Color E

  Clarity VVS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 6415115580

 • Diamond Oval

  Measurement(mm) 5.94*4.43*2.86

  Carat 0.5

  Color G

  Clarity VVS2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 1423263929

 • Diamond Oval

  Measurement(mm) 5.94*4.36*2.92

  Carat 0.5

  Color E

  Clarity VS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 6422188426

 • Diamond Oval

  Measurement(mm) 6.73*4.21*2.54

  Carat 0.5

  Color G

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 6425188193

 • Diamond Oval

  Measurement(mm) 6.67*4.43*2.6

  Carat 0.5

  Color F

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 6224231253

 • Diamond Oval

  Measurement(mm) 6.09*4.56*2.77

  Carat 0.5

  Color F

  Clarity VS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2426595748

 • Diamond Heart

  Measurement(mm) 4.7*5.64*3.28

  Carat 0.5

  Color E

  Clarity VVS1

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 6405258850

 • Diamond Oval

  Measurement(mm) 6.71*4.34*2.6

  Carat 0.5

  Color H

  Clarity VVS1

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 6421069322

 • Diamond Radiant

  Measurement(mm) 4.91*3.91*2.78

  Carat 0.5

  Color F

  Clarity VS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 7428703962

 • Diamond Cushion

  Measurement(mm) 4.75*4.14*3.01

  Carat 0.5

  Color F

  Clarity IF

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 5413547628

 • Diamond Heart

  Measurement(mm) 4.99*5.45*3.18

  Carat 0.5

  Color F

  Clarity VS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 6421098917

 • Diamond Oval

  Measurement(mm) 6.33*4.29*2.81

  Carat 0.5

  Color G

  Clarity VVS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 1417764372

 • Diamond Heart

  Measurement(mm) 4.62*5.5*3.3

  Carat 0.5

  Color E

  Clarity VVS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 7426511284

 • Diamond Radiant

  Measurement(mm) 5.11*4.06*2.84

  Carat 0.5

  Color F

  Clarity VS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 6411511904

 • Diamond Heart

  Measurement(mm) 4.79*5.45*3.23

  Carat 0.5

  Color E

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 1423105705

 • Diamond Emerald

  Measurement(mm) 5.04*3.87*2.64

  Carat 0.5

  Color E

  Clarity VVS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 6415115580

 • Diamond Oval

  Measurement(mm) 5.94*4.43*2.86

  Carat 0.5

  Color G

  Clarity VVS2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 1423263929

 • Diamond Oval

  Measurement(mm) 5.94*4.36*2.92

  Carat 0.5

  Color E

  Clarity VS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 6422188426

 • Diamond Oval

  Measurement(mm) 6.73*4.21*2.54

  Carat 0.5

  Color G

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 6425188193

 • Diamond Oval

  Measurement(mm) 6.67*4.43*2.6

  Carat 0.5

  Color F

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 6224231253

 • Diamond Oval

  Measurement(mm) 6.09*4.56*2.77

  Carat 0.5

  Color F

  Clarity VS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2426595748

 • Diamond Heart

  Measurement(mm) 4.7*5.64*3.28

  Carat 0.5

  Color E

  Clarity VVS1

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 6405258850

 • Diamond Oval

  Measurement(mm) 6.71*4.34*2.6

  Carat 0.5

  Color H

  Clarity VVS1

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 6421069322

 • Diamond Radiant

  Measurement(mm) 4.91*3.91*2.78

  Carat 0.5

  Color F

  Clarity VS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 7428703962

 • Diamond Cushion

  Measurement(mm) 4.75*4.14*3.01

  Carat 0.5

  Color F

  Clarity IF

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 5413547628Liên hệ

x