Nắm tay anh khi hoàng hôn xuống - Giảm 2 triệu đồng cho nhẫn cầu hôn(*)

Shape (Hình dạng)

 • Round

 • Princess

 • Cushion

 • Oval

 • Pear

 • Emerald

 • Heart

 • Radiant

 • Asscher

 • Marquise

 • Tất cả

Millimetre (Kích thước)

3 li 40 li

Carat (Trọng lượng)

0.3 ct 30 ct

Color (Màu sắc)

 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M

Cut (Chế tác)

 • Excellent
 • Very Good
 • Good
 • Fair

Clarity (Độ sạch)

 • FL
 • IF
 • VVS1
 • VVS2
 • VS1
 • VS2
 • SI1
 • SI2
 • I1
 • I2

Price (Giá tiền)

 • 1 triệu
 • 30 triệu
 • 100 triệu
 • 200 triệu
 • 1 tỷ
 • Trên 1 tỷ

Shape (Hình dạng) filter_list Tất cả

Color (Màu sắc) filter_list D - M

Carat (Trọng lượng) filter_list 0.3 ct - 30 ct

Millimetre (Kích thước) filter_list 3 li - 40 li

Cut (Chế tác) filter_list Excellent - Fair

Clarity (Độ sạch) filter_list FL - I2

Price (Giá tiền) filter_list 1.000.000 vnđ - 200.000.000 vnđ

Diamond

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.63*6.65*4.14

  Carat 1.13

  Color D

  Clarity VS2

  Cut Excellent

  Fluorescent Strong

  GIA Report 5403093826

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.31*6.35*4.01

  Carat 1

  Color F

  Clarity VS2

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 6391168032

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 7.38*7.42*4.49

  Carat 1.5

  Color L

  Clarity IF

  Cut Excellent

  Fluorescent Faint

  GIA Report 2195630871

 • Diamond Oval

  Measurement(mm) 7.72*5.48*3.3

  Carat 0.91

  Color D

  Clarity VVS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 7396188978

 • Diamond Emerald

  Measurement(mm) 8.02*5.34*3.48

  Carat 1.51

  Color F

  Clarity SI2

  Cut

  Fluorescent Medium

  GIA Report 1409793903

 • Diamond Radiant

  Measurement(mm) 6.43*5.37*3.87

  Carat 1.12

  Color E

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 7408569729

 • Diamond Oval

  Measurement(mm) 9.2*6.63*4.13

  Carat 1.7

  Color K

  Clarity SI2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 6392917598

 • Diamond Oval

  Measurement(mm) 9.59*6.25*3.87

  Carat 1.51

  Color J

  Clarity SI2

  Cut

  Fluorescent Strong

  GIA Report 2406539044

 • Diamond Cushion

  Measurement(mm) 5.89*5.5*3.79

  Carat 1.02

  Color E

  Clarity VS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2121162025

 • Diamond Oval

  Measurement(mm) 8.25*5.55*3.41

  Carat 1.05

  Color E

  Clarity VS1

  Cut

  Fluorescent Medium

  GIA Report 2396804334

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.5*6.54*3.82

  Carat 1

  Color E

  Clarity VS2

  Cut Very Good

  Fluorescent None

  GIA Report 7373407100

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 7.75*7.78*4.68

  Carat 1.7

  Color M

  Clarity VVS1

  Cut Excellent

  Fluorescent Faint

  GIA Report 2364159447

 • Diamond Radiant

  Measurement(mm) 7.29*5.74*3.86

  Carat 1.5

  Color I

  Clarity SI2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2387252315

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.24*6.29*4.05

  Carat 1.01

  Color F

  Clarity VS1

  Cut Very Good

  Fluorescent None

  GIA Report 7362425188

 • Diamond Princess

  Measurement(mm) 5.58*5.41*3.94

  Carat 1

  Color D

  Clarity VS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 6402491648

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.63*6.65*4.14

  Carat 1.13

  Color D

  Clarity VS2

  Cut Excellent

  Fluorescent Strong

  GIA Report 5403093826

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.31*6.35*4.01

  Carat 1

  Color F

  Clarity VS2

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 6391168032

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 7.38*7.42*4.49

  Carat 1.5

  Color L

  Clarity IF

  Cut Excellent

  Fluorescent Faint

  GIA Report 2195630871

 • Diamond Oval

  Measurement(mm) 7.72*5.48*3.3

  Carat 0.91

  Color D

  Clarity VVS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 7396188978

 • Diamond Emerald

  Measurement(mm) 8.02*5.34*3.48

  Carat 1.51

  Color F

  Clarity SI2

  Cut

  Fluorescent Medium

  GIA Report 1409793903

 • Diamond Radiant

  Measurement(mm) 6.43*5.37*3.87

  Carat 1.12

  Color E

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 7408569729

 • Diamond Oval

  Measurement(mm) 9.2*6.63*4.13

  Carat 1.7

  Color K

  Clarity SI2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 6392917598

 • Diamond Oval

  Measurement(mm) 9.59*6.25*3.87

  Carat 1.51

  Color J

  Clarity SI2

  Cut

  Fluorescent Strong

  GIA Report 2406539044

 • Diamond Cushion

  Measurement(mm) 5.89*5.5*3.79

  Carat 1.02

  Color E

  Clarity VS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2121162025

 • Diamond Oval

  Measurement(mm) 8.25*5.55*3.41

  Carat 1.05

  Color E

  Clarity VS1

  Cut

  Fluorescent Medium

  GIA Report 2396804334

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.5*6.54*3.82

  Carat 1

  Color E

  Clarity VS2

  Cut Very Good

  Fluorescent None

  GIA Report 7373407100

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 7.75*7.78*4.68

  Carat 1.7

  Color M

  Clarity VVS1

  Cut Excellent

  Fluorescent Faint

  GIA Report 2364159447

 • Diamond Radiant

  Measurement(mm) 7.29*5.74*3.86

  Carat 1.5

  Color I

  Clarity SI2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2387252315

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.24*6.29*4.05

  Carat 1.01

  Color F

  Clarity VS1

  Cut Very Good

  Fluorescent None

  GIA Report 7362425188

 • Diamond Princess

  Measurement(mm) 5.58*5.41*3.94

  Carat 1

  Color D

  Clarity VS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 6402491648Liên hệ

x