GIẢM 10% TẤT CẢ CÁC VỎ NHẪN

Shape (Hình dạng)

 • Round

 • Princess

 • Cushion

 • Oval

 • Pear

 • Emerald

 • Heart

 • Radiant

 • Asscher

 • Marquise

 • Tất cả

Millimetre (Kích thước)

3 li 40 li

Carat (Trọng lượng)

0.3 ct 30 ct

Color (Màu sắc)

 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M

Cut (Chế tác)

 • Excellent
 • Very Good
 • Good
 • Fair

Clarity (Độ sạch)

 • FL
 • IF
 • VVS1
 • VVS2
 • VS1
 • VS2
 • SI1
 • SI2
 • I1
 • I2

Price (Giá tiền)

 • 1 triệu
 • 30 triệu
 • 100 triệu
 • 200 triệu
 • 1 tỷ
 • Trên 1 tỷ

Shape (Hình dạng) filter_list Tất cả

Color (Màu sắc) filter_list D - M

Carat (Trọng lượng) filter_list 0.3 ct - 30 ct

Millimetre (Kích thước) filter_list 3 li - 40 li

Cut (Chế tác) filter_list Excellent - Fair

Clarity (Độ sạch) filter_list FL - I2

Price (Giá tiền) filter_list Trên 200.000.000 vnđ

Diamond

 • Diamond Heart

  Measurement(mm) 17.95*20.25*11.64

  Carat 25.03

  Color D

  Clarity VVS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 6214253016

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 17.73*17.85*11.16

  Carat 22.02

  Color D

  Clarity VVS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 6217184845

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 14.31*14.36*8.77

  Carat 11.04

  Color D

  Clarity VVS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 1226018803

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 18.95*19.05*11.41

  Carat 25.34

  Color G

  Clarity SI1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 5191823210

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 14.82*14.86*8.97

  Carat 12.03

  Color D

  Clarity VVS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 2205625131

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 13.81*13.92*8.55

  Carat 10.22

  Color G

  Clarity IF

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 5211752361

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 13.95*14.01*8.52

  Carat 10.17

  Color D

  Clarity VVS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 2215494772

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 14.54*14.6*9.05

  Carat 11.79

  Color F

  Clarity IF

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 2211899392

 • Diamond Oval

  Measurement(mm) 18.64*12.08*6.91

  Carat 10.02

  Color D

  Clarity VVS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 6217715873

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 14.22*14.3*8.44

  Carat 10.28

  Color D

  Clarity VVS2

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 1345551296

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 14.15*14.22*8.69

  Carat 10.91

  Color H

  Clarity VVS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 6352508640

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 13.83*13.92*8.52

  Carat 10.05

  Color F

  Clarity VVS2

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 5212581426

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 13.83*13.92*8.52

  Carat 10.05

  Color F

  Clarity VVS2

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 5212581426

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 14.34*14.42*8.62

  Carat 11.03

  Color I

  Clarity VVS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 2213797712

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 13.96*14.02*8.57

  Carat 10.37

  Color I

  Clarity IF

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 2215774325

 • Diamond Heart

  Measurement(mm) 17.95*20.25*11.64

  Carat 25.03

  Color D

  Clarity VVS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 6214253016

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 17.73*17.85*11.16

  Carat 22.02

  Color D

  Clarity VVS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 6217184845

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 14.31*14.36*8.77

  Carat 11.04

  Color D

  Clarity VVS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 1226018803

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 18.95*19.05*11.41

  Carat 25.34

  Color G

  Clarity SI1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 5191823210

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 14.82*14.86*8.97

  Carat 12.03

  Color D

  Clarity VVS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 2205625131

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 13.81*13.92*8.55

  Carat 10.22

  Color G

  Clarity IF

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 5211752361

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 13.95*14.01*8.52

  Carat 10.17

  Color D

  Clarity VVS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 2215494772

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 14.54*14.6*9.05

  Carat 11.79

  Color F

  Clarity IF

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 2211899392

 • Diamond Oval

  Measurement(mm) 18.64*12.08*6.91

  Carat 10.02

  Color D

  Clarity VVS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 6217715873

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 14.22*14.3*8.44

  Carat 10.28

  Color D

  Clarity VVS2

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 1345551296

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 14.15*14.22*8.69

  Carat 10.91

  Color H

  Clarity VVS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 6352508640

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 13.83*13.92*8.52

  Carat 10.05

  Color F

  Clarity VVS2

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 5212581426

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 13.83*13.92*8.52

  Carat 10.05

  Color F

  Clarity VVS2

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 5212581426

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 14.34*14.42*8.62

  Carat 11.03

  Color I

  Clarity VVS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 2213797712

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 13.96*14.02*8.57

  Carat 10.37

  Color I

  Clarity IF

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 2215774325Liên hệ

x