Ưu đãi 10% và thêm 5% khi mua kèm viên chủ cho nhẫn cầu hôn trong tháng 10/2022

Shape (Hình dạng)

 • Tất cả

 • Round

 • Princess

 • Cushion

 • Oval

 • Pear

 • Emerald

 • Heart

 • Radiant

 • Asscher

 • Marquise

Millimetre (Kích thước)

Carat (Trọng lượng)

Color (Màu sắc)

 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M

Cut (Chế tác)

 • Excellent
 • Very Good
 • Good
 • Fair

Clarity (Độ sạch)

 • FL
 • IF
 • VVS1
 • VVS2
 • VS1
 • VS2
 • SI1
 • SI2
 • I1
 • I2

Price(Giá tiền)

Shape (Hình dạng) filter_list Tất cả

Color (Màu sắc) filter_list D - M

Carat (Trọng lượng) filter_list ct - ct

Millimetre (Kích thước) filter_list li - li

Cut (Chế tác) filter_list Very Good - Very Good

Clarity (Độ sạch) filter_list FL - I2

Price (Giá tiền triệu VNĐ) filter_list

Diamond

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 4.38*4.45*2.5

  Carat 0.29

  Color D

  Clarity VVS2

  Cut Very Good

  Fluorescent None

  GIA Report 2205821420

 • Diamond Cushion

  Measurement(mm) 5.95*5.91*4.08

  Carat 1.24

  Color I

  Clarity SI2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2397433011

 • Diamond Heart

  Measurement(mm) 6.26*7.84*4.49

  Carat 1.52

  Color E

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent Strong

  GIA Report 6395804194

 • Diamond Oval

  Measurement(mm) 9.22*7.02*4.17

  Carat 1.69

  Color E

  Clarity SI2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 6351490534

 • Diamond Princess

  Measurement(mm) 6.32*6.31*4.6

  Carat 1.53

  Color D

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2366734706

 • Diamond Cushion

  Measurement(mm) 7.22*6.65*4.87

  Carat 2.01

  Color I

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 1379172034

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 7.16*7.21*4.62

  Carat 1.5

  Color G

  Clarity VS2

  Cut Very Good

  Fluorescent Faint

  GIA Report 6392057953

 • Diamond Cushion

  Measurement(mm) 7.19*6.79*4.94

  Carat 2.02

  Color G

  Clarity SI2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 3375071116

 • Diamond Oval

  Measurement(mm) 7.98*5.49*3.21

  Carat 0.89

  Color G

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 1395139067

 • Diamond Cushion

  Measurement(mm) 5.78*5.55*4.01

  Carat 1.02

  Color G

  Clarity VS1

  Cut

  Fluorescent Medium

  GIA Report 2367733699

 • Diamond Heart

  Measurement(mm) 5.46*6.59*4.21

  Carat 0.95

  Color D

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent Medium

  GIA Report 1375829511

 • Diamond Heart

  Measurement(mm) 5.85*7.17*4.25

  Carat 1.1

  Color D

  Clarity SI2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 6281636707

 • Diamond Oval

  Measurement(mm) 7.4*5.53*3.49

  Carat 0.9

  Color F

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent Strong

  GIA Report 6381292117

 • Diamond Pear

  Measurement(mm) 8.1*5.48*3.57

  Carat 1

  Color F

  Clarity SI2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 1395876756

 • Diamond Radiant

  Measurement(mm) 6.19*5.12*3.64

  Carat 0.91

  Color D

  Clarity VS1

  Cut

  Fluorescent Strong

  GIA Report 1385472438

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 4.38*4.45*2.5

  Carat 0.29

  Color D

  Clarity VVS2

  Cut Very Good

  Fluorescent None

  GIA Report 2205821420

   

  Xem thêm

 • Diamond Cushion

  Measurement(mm) 5.95*5.91*4.08

  Carat 1.24

  Color I

  Clarity SI2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2397433011

   

  Xem thêm

 • Diamond Heart

  Measurement(mm) 6.26*7.84*4.49

  Carat 1.52

  Color E

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent Strong

  GIA Report 6395804194

   

  Xem thêm

 • Diamond Oval

  Measurement(mm) 9.22*7.02*4.17

  Carat 1.69

  Color E

  Clarity SI2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 6351490534

   

  Xem thêm

 • Diamond Princess

  Measurement(mm) 6.32*6.31*4.6

  Carat 1.53

  Color D

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2366734706

   

  Xem thêm

 • Diamond Cushion

  Measurement(mm) 7.22*6.65*4.87

  Carat 2.01

  Color I

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 1379172034

   

  Xem thêm

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 7.16*7.21*4.62

  Carat 1.5

  Color G

  Clarity VS2

  Cut Very Good

  Fluorescent Faint

  GIA Report 6392057953

   

  Xem thêm

 • Diamond Cushion

  Measurement(mm) 7.19*6.79*4.94

  Carat 2.02

  Color G

  Clarity SI2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 3375071116

   

  Xem thêm

 • Diamond Oval

  Measurement(mm) 7.98*5.49*3.21

  Carat 0.89

  Color G

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 1395139067

   

  Xem thêm

 • Diamond Cushion

  Measurement(mm) 5.78*5.55*4.01

  Carat 1.02

  Color G

  Clarity VS1

  Cut

  Fluorescent Medium

  GIA Report 2367733699

   

  Xem thêm

 • Diamond Heart

  Measurement(mm) 5.46*6.59*4.21

  Carat 0.95

  Color D

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent Medium

  GIA Report 1375829511

   

  Xem thêm

 • Diamond Heart

  Measurement(mm) 5.85*7.17*4.25

  Carat 1.1

  Color D

  Clarity SI2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 6281636707

   

  Xem thêm

 • Diamond Oval

  Measurement(mm) 7.4*5.53*3.49

  Carat 0.9

  Color F

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent Strong

  GIA Report 6381292117

   

  Xem thêm

 • Diamond Pear

  Measurement(mm) 8.1*5.48*3.57

  Carat 1

  Color F

  Clarity SI2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 1395876756

   

  Xem thêm

 • Diamond Radiant

  Measurement(mm) 6.19*5.12*3.64

  Carat 0.91

  Color D

  Clarity VS1

  Cut

  Fluorescent Strong

  GIA Report 1385472438

   

  Xem thêmLiên hệ

x