Sắm combo, thêm ưu đãi - Giảm 10% + Tặng thêm 2 triệu đồng cho nhẫn cầu hôn (*)

Shape (Hình dạng)

 • Round

 • Princess

 • Cushion

 • Oval

 • Pear

 • Emerald

 • Heart

 • Radiant

 • Asscher

 • Marquise

 • Tất cả

Millimetre (Kích thước)

3 li 40 li

Carat (Trọng lượng)

0.3 ct 30 ct

Color (Màu sắc)

 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M

Cut (Chế tác)

 • Excellent
 • Very Good
 • Good
 • Fair

Clarity (Độ sạch)

 • FL
 • IF
 • VVS1
 • VVS2
 • VS1
 • VS2
 • SI1
 • SI2
 • I1
 • I2

Price (Giá tiền)

 • 1 triệu
 • 30 triệu
 • 100 triệu
 • 200 triệu
 • 1 tỷ
 • Trên 1 tỷ

Shape (Hình dạng) filter_list Tất cả

Color (Màu sắc) filter_list D - D

Carat (Trọng lượng) filter_list 0.3 ct - 30 ct

Millimetre (Kích thước) filter_list 3 li - 40 li

Cut (Chế tác) filter_list Excellent - Fair

Clarity (Độ sạch) filter_list FL - I2

Price (Giá tiền) filter_list Tất cả khoảng giá

Diamond

 • Diamond Pear

  Measurement(mm) 14.03*8.4*4.97

  Carat 3.5

  Color D

  Clarity VVS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 5211957234

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 7.56*7.61*4.77

  Carat 1.7

  Color D

  Clarity VVS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 6382250951

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 7.88*7.93*4.72

  Carat 1.81

  Color D

  Clarity VVS2

  Cut Excellent

  Fluorescent Strong

  GIA Report 7381476812

 • Diamond Heart

  Measurement(mm) 7.55*8.61*5.24

  Carat 2.12

  Color D

  Clarity SI2

  Cut

  Fluorescent Very Stron

  GIA Report 6402321361

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.76*6.78*4.27

  Carat 1.2

  Color D

  Clarity VVS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 2394980524

 • Diamond Oval

  Measurement(mm) 9.55*7.18*4.53

  Carat 2

  Color D

  Clarity I1

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 2407640258

 • Diamond Princess

  Measurement(mm) 6.32*6.31*4.6

  Carat 1.53

  Color D

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2366734706

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.34*6.39*3.98

  Carat 1

  Color D

  Clarity VVS2

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 2386489459

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.93*6.96*4.37

  Carat 1.31

  Color D

  Clarity VS2

  Cut Excellent

  Fluorescent Strong

  GIA Report 2397961462

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.5*6.54*4.11

  Carat 1.08

  Color D

  Clarity VVS1

  Cut Excellent

  Fluorescent Strong

  GIA Report 1383287888

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.62*6.67*4.17

  Carat 1.14

  Color D

  Clarity VVS2

  Cut Excellent

  Fluorescent Strong

  GIA Report 2386380593

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.7*6.75*4.25

  Carat 1.19

  Color D

  Clarity VS2

  Cut Excellent

  Fluorescent Faint

  GIA Report 6381471403

 • Diamond Princess

  Measurement(mm) 5.9*5.85*4.62

  Carat 1.5

  Color D

  Clarity SI2

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 7401756538

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.45*6.5*4.06

  Carat 1.05

  Color D

  Clarity VVS2

  Cut Excellent

  Fluorescent Strong

  GIA Report 7381849361

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 5.95*6.04*3.87

  Carat 0.9

  Color D

  Clarity IF

  Cut Very Good

  Fluorescent Faint

  GIA Report 6402742152

 • Diamond Pear

  Measurement(mm) 14.03*8.4*4.97

  Carat 3.5

  Color D

  Clarity VVS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 5211957234

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 7.56*7.61*4.77

  Carat 1.7

  Color D

  Clarity VVS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 6382250951

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 7.88*7.93*4.72

  Carat 1.81

  Color D

  Clarity VVS2

  Cut Excellent

  Fluorescent Strong

  GIA Report 7381476812

 • Diamond Heart

  Measurement(mm) 7.55*8.61*5.24

  Carat 2.12

  Color D

  Clarity SI2

  Cut

  Fluorescent Very Stron

  GIA Report 6402321361

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.76*6.78*4.27

  Carat 1.2

  Color D

  Clarity VVS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 2394980524

 • Diamond Oval

  Measurement(mm) 9.55*7.18*4.53

  Carat 2

  Color D

  Clarity I1

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 2407640258

 • Diamond Princess

  Measurement(mm) 6.32*6.31*4.6

  Carat 1.53

  Color D

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2366734706

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.34*6.39*3.98

  Carat 1

  Color D

  Clarity VVS2

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 2386489459

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.93*6.96*4.37

  Carat 1.31

  Color D

  Clarity VS2

  Cut Excellent

  Fluorescent Strong

  GIA Report 2397961462

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.5*6.54*4.11

  Carat 1.08

  Color D

  Clarity VVS1

  Cut Excellent

  Fluorescent Strong

  GIA Report 1383287888

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.62*6.67*4.17

  Carat 1.14

  Color D

  Clarity VVS2

  Cut Excellent

  Fluorescent Strong

  GIA Report 2386380593

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.7*6.75*4.25

  Carat 1.19

  Color D

  Clarity VS2

  Cut Excellent

  Fluorescent Faint

  GIA Report 6381471403

 • Diamond Princess

  Measurement(mm) 5.9*5.85*4.62

  Carat 1.5

  Color D

  Clarity SI2

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 7401756538

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.45*6.5*4.06

  Carat 1.05

  Color D

  Clarity VVS2

  Cut Excellent

  Fluorescent Strong

  GIA Report 7381849361

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 5.95*6.04*3.87

  Carat 0.9

  Color D

  Clarity IF

  Cut Very Good

  Fluorescent Faint

  GIA Report 6402742152Liên hệ

x