GIẢM 10% TẤT CẢ VỎ NHẪN

Kim cương thiên nhiên GIA

Tìm kiếm ngay viên kim cương thiên nhiên kiểm định GIA hoàn hảo dành riêng cho bạn!

Shape (Hình dạng)

  • Round

  • Princess

  • Cushion

  • Oval

  • Pear

  • Emerald

  • Heart

  • Radiant

  • Asscher

  • Marquise

  • Tất cả

Millimetre (Kích thước)

3 li 40 li

Carat (Trọng lượng)

0.3 ct 30 ct

Color (Màu sắc)

  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
  • I
  • J
  • K
  • L
  • M

Cut (Chế tác)

  • Excellent
  • Very Good
  • Good
  • Fair

Clarity (Độ sạch)

  • FL
  • IF
  • VVS1
  • VVS2
  • VS1
  • VS2
  • SI1
  • SI2
  • I1
  • I2

Price (Giá tiền)

  • 1 triệu
  • 30 triệu
  • 100 triệu
  • 200 triệu
  • 1 tỷ
  • Trên 1 tỷ

Shape (Hình dạng) filter_list Tất cả

Color (Màu sắc) filter_list D - D

Carat (Trọng lượng) filter_list 0.3 ct - 30 ct

Millimetre (Kích thước) filter_list 3 li - 40 li

Cut (Chế tác) filter_list Excellent - Fair

Clarity (Độ sạch) filter_list FL - I2

Price (Giá tiền) filter_list Tất cả khoảng giá

Diamond

  • Diamond Heart

    Measurement(mm) 17.95*20.25*11.64

    Carat 25.03

    Color D

    Clarity VVS1

    Cut

    Fluorescent None

    GIA Report 6214253016

  • Diamond Round

    Measurement(mm) 17.73*17.85*11.16

    Carat 22.02

    Color D

    Clarity VVS1

    Cut Excellent

    Fluorescent None

    GIA Report 6217184845

  • Diamond Round

    Measurement(mm) 14.31*14.36*8.77

    Carat 11.04

    Color D

    Clarity VVS1

    Cut Excellent

    Fluorescent None

    GIA Report 1226018803

  • Diamond Round

    Measurement(mm) 14.82*14.86*8.97

    Carat 12.03

    Color D

    Clarity VVS1

    Cut Excellent

    Fluorescent None

    GIA Report 2205625131

  • Diamond Round

    Measurement(mm) 13.95*14.01*8.52

    Carat 10.17

    Color D

    Clarity VVS1

    Cut Excellent

    Fluorescent None

    GIA Report 2215494772

  • Diamond Oval

    Measurement(mm) 18.64*12.08*6.91

    Carat 10.02

    Color D

    Clarity VVS1

    Cut

    Fluorescent None

    GIA Report 6217715873

  • Diamond Round

    Measurement(mm) 14.22*14.3*8.44

    Carat 10.28

    Color D

    Clarity VVS2

    Cut Excellent

    Fluorescent None

    GIA Report 1345551296

  • Diamond Pear

    Measurement(mm) 17.33*10.29*6.24

    Carat 7.03

    Color D

    Clarity IF

    Cut

    Fluorescent None

    GIA Report 5211205034

  • Diamond Cushion

    Measurement(mm) 12.98*12.94*6.88

    Carat 10.02

    Color D

    Clarity SI1

    Cut

    Fluorescent None

    GIA Report 2181398815

  • Diamond Cushion

    Measurement(mm) 12.98*12.94*6.88

    Carat 10.02

    Color D

    Clarity SI1

    Cut

    Fluorescent None

    GIA Report 2181398815

  • Diamond Round

    Measurement(mm) 10.87*10.94*6.87

    Carat 5.01

    Color D

    Clarity IF

    Cut Excellent

    Fluorescent None

    GIA Report 2211849984

  • Diamond Round

    Measurement(mm) 11.08*11.11*6.94

    Carat 5.28

    Color D

    Clarity VVS2

    Cut Excellent

    Fluorescent None

    GIA Report 6214854895

  • Diamond Round

    Measurement(mm) 11.25*11.27*6.73

    Carat 5.11

    Color D

    Clarity VVS2

    Cut Excellent

    Fluorescent None

    GIA Report 2215872260

  • Diamond Pear

    Measurement(mm) 14.81*9.21*5.96

    Carat 5.01

    Color D

    Clarity IF

    Cut

    Fluorescent None

    GIA Report 2211700184

  • Diamond Round

    Measurement(mm) 11.08*11.15*6.64

    Carat 5.01

    Color D

    Clarity VVS2

    Cut Excellent

    Fluorescent None

    GIA Report 2215625619

  • Diamond Heart

    Measurement(mm) 17.95*20.25*11.64

    Carat 25.03

    Color D

    Clarity VVS1

    Cut

    Fluorescent None

    GIA Report 6214253016

  • Diamond Round

    Measurement(mm) 17.73*17.85*11.16

    Carat 22.02

    Color D

    Clarity VVS1

    Cut Excellent

    Fluorescent None

    GIA Report 6217184845

  • Diamond Round

    Measurement(mm) 14.31*14.36*8.77

    Carat 11.04

    Color D

    Clarity VVS1

    Cut Excellent

    Fluorescent None

    GIA Report 1226018803

  • Diamond Round

    Measurement(mm) 14.82*14.86*8.97

    Carat 12.03

    Color D

    Clarity VVS1

    Cut Excellent

    Fluorescent None

    GIA Report 2205625131

  • Diamond Round

    Measurement(mm) 13.95*14.01*8.52

    Carat 10.17

    Color D

    Clarity VVS1

    Cut Excellent

    Fluorescent None

    GIA Report 2215494772

  • Diamond Oval

    Measurement(mm) 18.64*12.08*6.91

    Carat 10.02

    Color D

    Clarity VVS1

    Cut

    Fluorescent None

    GIA Report 6217715873

  • Diamond Round

    Measurement(mm) 14.22*14.3*8.44

    Carat 10.28

    Color D

    Clarity VVS2

    Cut Excellent

    Fluorescent None

    GIA Report 1345551296

  • Diamond Pear

    Measurement(mm) 17.33*10.29*6.24

    Carat 7.03

    Color D

    Clarity IF

    Cut

    Fluorescent None

    GIA Report 5211205034

  • Diamond Cushion

    Measurement(mm) 12.98*12.94*6.88

    Carat 10.02

    Color D

    Clarity SI1

    Cut

    Fluorescent None

    GIA Report 2181398815

  • Diamond Cushion

    Measurement(mm) 12.98*12.94*6.88

    Carat 10.02

    Color D

    Clarity SI1

    Cut

    Fluorescent None

    GIA Report 2181398815

  • Diamond Round

    Measurement(mm) 10.87*10.94*6.87

    Carat 5.01

    Color D

    Clarity IF

    Cut Excellent

    Fluorescent None

    GIA Report 2211849984

  • Diamond Round

    Measurement(mm) 11.08*11.11*6.94

    Carat 5.28

    Color D

    Clarity VVS2

    Cut Excellent

    Fluorescent None

    GIA Report 6214854895

  • Diamond Round

    Measurement(mm) 11.25*11.27*6.73

    Carat 5.11

    Color D

    Clarity VVS2

    Cut Excellent

    Fluorescent None

    GIA Report 2215872260

  • Diamond Pear

    Measurement(mm) 14.81*9.21*5.96

    Carat 5.01

    Color D

    Clarity IF

    Cut

    Fluorescent None

    GIA Report 2211700184

  • Diamond Round

    Measurement(mm) 11.08*11.15*6.64

    Carat 5.01

    Color D

    Clarity VVS2

    Cut Excellent

    Fluorescent None

    GIA Report 2215625619

Giao hàng
miễn phí toàn quốc

Liên hệ

x

Giao hàng miễn phí