GIẢM 10% TẤT CẢ VỎ NHẪN

Kim cương thiên nhiên GIA

Tìm kiếm ngay viên kim cương thiên nhiên kiểm định GIA hoàn hảo dành riêng cho bạn!

Shape (Hình dạng)

 • Round

 • Princess

 • Cushion

 • Oval

 • Pear

 • Emerald

 • Heart

 • Radiant

 • Asscher

 • Marquise

 • Tất cả

Millimetre (Kích thước)

3 li 40 li

Carat (Trọng lượng)

0.3 ct 30 ct

Color (Màu sắc)

 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M

Cut (Chế tác)

 • Excellent
 • Very Good
 • Good
 • Fair

Clarity (Độ sạch)

 • FL
 • IF
 • VVS1
 • VVS2
 • VS1
 • VS2
 • SI1
 • SI2
 • I1
 • I2

Price (Giá tiền)

 • 1 triệu
 • 30 triệu
 • 100 triệu
 • 200 triệu
 • 1 tỷ
 • Trên 1 tỷ

Shape (Hình dạng) filter_list Tất cả

Color (Màu sắc) filter_list E - E

Carat (Trọng lượng) filter_list 0.3 ct - 30 ct

Millimetre (Kích thước) filter_list 3 li - 40 li

Cut (Chế tác) filter_list Excellent - Fair

Clarity (Độ sạch) filter_list FL - I2

Price (Giá tiền) filter_list Tất cả khoảng giá

Diamond

 • Diamond Pear

  Measurement(mm) 15.9*10.06*6.11

  Carat 5.88

  Color E

  Clarity IF

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 5212675862

 • Diamond Emerald

  Measurement(mm) 11.48*8.31*5.5

  Carat 5.03

  Color E

  Clarity IF

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 5212676404

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 10.91*10.98*6.79

  Carat 5.05

  Color E

  Clarity VVS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 1216656867

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 10.91*10.97*6.75

  Carat 5.01

  Color E

  Clarity VS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 1216224101

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 12.26*12.32*7.61

  Carat 7.06

  Color E

  Clarity VS1

  Cut Excellent

  Fluorescent Strong

  GIA Report 2211173872

 • Diamond Marquise

  Measurement(mm) 17.87*8.92*5.15

  Carat 5.01

  Color E

  Clarity IF

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 5212369429

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 11.06*11.15*6.72

  Carat 5.01

  Color E

  Clarity VS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 2387493194

 • Diamond Asscher

  Measurement(mm) 10.37*9.97*5.59

  Carat 5.02

  Color E

  Clarity VS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 6187441156

 • Diamond Pear

  Measurement(mm) 15.55*10.53*6.08

  Carat 5.83

  Color E

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 6214086698

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 11.11*11.17*7

  Carat 5.37

  Color E

  Clarity VS2

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 2387686217

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 10.02*10.1*6.32

  Carat 4.02

  Color E

  Clarity VVS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 1398825718

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 12.15*12.22*7.65

  Carat 7.01

  Color E

  Clarity SI2

  Cut Excellent

  Fluorescent Medium

  GIA Report 2185095704

 • Diamond Oval

  Measurement(mm) 12.99*8.98*6.09

  Carat 5.02

  Color E

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 16271971

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 11*11.07*6.72

  Carat 5.03

  Color E

  Clarity VS1

  Cut Excellent

  Fluorescent Medium

  GIA Report 1216870484

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 10.79*10.87*6.83

  Carat 5.01

  Color E

  Clarity SI1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 2205877457

 • Diamond Pear

  Measurement(mm) 15.9*10.06*6.11

  Carat 5.88

  Color E

  Clarity IF

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 5212675862

 • Diamond Emerald

  Measurement(mm) 11.48*8.31*5.5

  Carat 5.03

  Color E

  Clarity IF

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 5212676404

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 10.91*10.98*6.79

  Carat 5.05

  Color E

  Clarity VVS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 1216656867

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 10.91*10.97*6.75

  Carat 5.01

  Color E

  Clarity VS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 1216224101

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 12.26*12.32*7.61

  Carat 7.06

  Color E

  Clarity VS1

  Cut Excellent

  Fluorescent Strong

  GIA Report 2211173872

 • Diamond Marquise

  Measurement(mm) 17.87*8.92*5.15

  Carat 5.01

  Color E

  Clarity IF

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 5212369429

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 11.06*11.15*6.72

  Carat 5.01

  Color E

  Clarity VS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 2387493194

 • Diamond Asscher

  Measurement(mm) 10.37*9.97*5.59

  Carat 5.02

  Color E

  Clarity VS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 6187441156

 • Diamond Pear

  Measurement(mm) 15.55*10.53*6.08

  Carat 5.83

  Color E

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 6214086698

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 11.11*11.17*7

  Carat 5.37

  Color E

  Clarity VS2

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 2387686217

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 10.02*10.1*6.32

  Carat 4.02

  Color E

  Clarity VVS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 1398825718

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 12.15*12.22*7.65

  Carat 7.01

  Color E

  Clarity SI2

  Cut Excellent

  Fluorescent Medium

  GIA Report 2185095704

 • Diamond Oval

  Measurement(mm) 12.99*8.98*6.09

  Carat 5.02

  Color E

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 16271971

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 11*11.07*6.72

  Carat 5.03

  Color E

  Clarity VS1

  Cut Excellent

  Fluorescent Medium

  GIA Report 1216870484

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 10.79*10.87*6.83

  Carat 5.01

  Color E

  Clarity SI1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 2205877457

Liên hệ

x