Sắm combo, thêm ưu đãi - Giảm 10% + Tặng thêm 2 triệu đồng cho nhẫn cầu hôn (*)

Shape (Hình dạng)

 • Round

 • Princess

 • Cushion

 • Oval

 • Pear

 • Emerald

 • Heart

 • Radiant

 • Asscher

 • Marquise

 • Tất cả

Millimetre (Kích thước)

3 li 40 li

Carat (Trọng lượng)

0.3 ct 30 ct

Color (Màu sắc)

 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M

Cut (Chế tác)

 • Excellent
 • Very Good
 • Good
 • Fair

Clarity (Độ sạch)

 • FL
 • IF
 • VVS1
 • VVS2
 • VS1
 • VS2
 • SI1
 • SI2
 • I1
 • I2

Price (Giá tiền)

 • 1 triệu
 • 30 triệu
 • 100 triệu
 • 200 triệu
 • 1 tỷ
 • Trên 1 tỷ

Shape (Hình dạng) filter_list Tất cả

Color (Màu sắc) filter_list F - F

Carat (Trọng lượng) filter_list 0.3 ct - 30 ct

Millimetre (Kích thước) filter_list 3 li - 40 li

Cut (Chế tác) filter_list Excellent - Fair

Clarity (Độ sạch) filter_list FL - I2

Price (Giá tiền) filter_list Tất cả khoảng giá

Diamond

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 8.59*8.63*5.38

  Carat 2.5

  Color F

  Clarity VVS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 6213914996

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 8.02*8.05*4.7

  Carat 1.81

  Color F

  Clarity IF

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 7361719432

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 7.56*7.6*4.73

  Carat 1.7

  Color F

  Clarity VVS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 2406679822

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 7.67*7.73*4.85

  Carat 1.8

  Color F

  Clarity VS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 1378891643

 • Diamond Heart

  Measurement(mm) 6.83*7.88*4.34

  Carat 1.5

  Color F

  Clarity VVS2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 6402444854

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 7.11*7.16*4.52

  Carat 1.42

  Color F

  Clarity VS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 6391035054

 • Diamond Heart

  Measurement(mm) 7.99*8.47*4.42

  Carat 1.9

  Color F

  Clarity I1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2406434853

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.38*6.42*3.99

  Carat 1.01

  Color F

  Clarity VVS2

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 5396616619

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.44*6.48*3.94

  Carat 1.01

  Color F

  Clarity VS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 1375981950

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.34*6.38*3.97

  Carat 1

  Color F

  Clarity VS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 7381623686

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.45*6.49*3.88

  Carat 1

  Color F

  Clarity VS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 1216999235

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.32*6.41*3.98

  Carat 1

  Color F

  Clarity VVS2

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 3415054332

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.42*6.44*4.01

  Carat 1.03

  Color F

  Clarity VVS1

  Cut Excellent

  Fluorescent Strong

  GIA Report 2406117999

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.24*6.29*4.05

  Carat 1.01

  Color F

  Clarity VS1

  Cut Very Good

  Fluorescent None

  GIA Report 7362425188

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.04*6.07*3.93

  Carat 0.9

  Color F

  Clarity VVS1

  Cut Very Good

  Fluorescent None

  GIA Report 6401194952

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 8.59*8.63*5.38

  Carat 2.5

  Color F

  Clarity VVS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 6213914996

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 8.02*8.05*4.7

  Carat 1.81

  Color F

  Clarity IF

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 7361719432

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 7.56*7.6*4.73

  Carat 1.7

  Color F

  Clarity VVS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 2406679822

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 7.67*7.73*4.85

  Carat 1.8

  Color F

  Clarity VS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 1378891643

 • Diamond Heart

  Measurement(mm) 6.83*7.88*4.34

  Carat 1.5

  Color F

  Clarity VVS2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 6402444854

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 7.11*7.16*4.52

  Carat 1.42

  Color F

  Clarity VS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 6391035054

 • Diamond Heart

  Measurement(mm) 7.99*8.47*4.42

  Carat 1.9

  Color F

  Clarity I1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2406434853

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.38*6.42*3.99

  Carat 1.01

  Color F

  Clarity VVS2

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 5396616619

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.44*6.48*3.94

  Carat 1.01

  Color F

  Clarity VS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 1375981950

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.34*6.38*3.97

  Carat 1

  Color F

  Clarity VS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 7381623686

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.45*6.49*3.88

  Carat 1

  Color F

  Clarity VS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 1216999235

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.32*6.41*3.98

  Carat 1

  Color F

  Clarity VVS2

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 3415054332

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.42*6.44*4.01

  Carat 1.03

  Color F

  Clarity VVS1

  Cut Excellent

  Fluorescent Strong

  GIA Report 2406117999

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.24*6.29*4.05

  Carat 1.01

  Color F

  Clarity VS1

  Cut Very Good

  Fluorescent None

  GIA Report 7362425188

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.04*6.07*3.93

  Carat 0.9

  Color F

  Clarity VVS1

  Cut Very Good

  Fluorescent None

  GIA Report 6401194952Liên hệ

x