GIẢM 10% TẤT CẢ CÁC VỎ NHẪN

Shape (Hình dạng)

 • Round

 • Princess

 • Cushion

 • Oval

 • Pear

 • Emerald

 • Heart

 • Radiant

 • Asscher

 • Marquise

 • Tất cả

Millimetre (Kích thước)

3 li 40 li

Carat (Trọng lượng)

0.3 ct 30 ct

Color (Màu sắc)

 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M

Cut (Chế tác)

 • Excellent
 • Very Good
 • Good
 • Fair

Clarity (Độ sạch)

 • FL
 • IF
 • VVS1
 • VVS2
 • VS1
 • VS2
 • SI1
 • SI2
 • I1
 • I2

Price (Giá tiền)

 • 1 triệu
 • 30 triệu
 • 100 triệu
 • 200 triệu
 • 1 tỷ
 • Trên 1 tỷ

Shape (Hình dạng) filter_list Tất cả

Color (Màu sắc) filter_list F - F

Carat (Trọng lượng) filter_list 0.3 ct - 30 ct

Millimetre (Kích thước) filter_list 3 li - 40 li

Cut (Chế tác) filter_list Excellent - Fair

Clarity (Độ sạch) filter_list FL - I2

Price (Giá tiền) filter_list Tất cả khoảng giá

Diamond

 • Diamond Marquise

  Measurement(mm) 16.31*9.28*5.68

  Carat 5.01

  Color F

  Clarity VVS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2307429248

 • Diamond Emerald

  Measurement(mm) 10.99*8.06*5.7

  Carat 5.01

  Color F

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent Medium

  GIA Report 621386656

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 10.28*10.33*6.25

  Carat 4.11

  Color F

  Clarity VVS1

  Cut Excellent

  Fluorescent Strong

  GIA Report 6217693741

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 9.17*9.19*5.56

  Carat 2.84

  Color F

  Clarity IF

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 2386863809

 • Diamond Pear

  Measurement(mm) 12.67*8.06*4.91

  Carat 3.01

  Color F

  Clarity IF

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 1388289736

 • Diamond Heart

  Measurement(mm) 9*10.45*5.75

  Carat 3.21

  Color F

  Clarity VVS1

  Cut

  Fluorescent Medium

  GIA Report 7391932425

 • Diamond Emerald

  Measurement(mm) 9.61*7.14*5.06

  Carat 3.5

  Color F

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 621439953

 • Diamond Cushion

  Measurement(mm) 9.01*8.37*4.67

  Carat 3.02

  Color F

  Clarity SI1

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 2155746311

 • Diamond Pear

  Measurement(mm) 13.25*8.64*4.28

  Carat 3.18

  Color F

  Clarity SI1

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 6173248994

 • Diamond Radiant

  Measurement(mm) 8.98*7.54*5.3

  Carat 3.01

  Color F

  Clarity SI1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 7401421363

 • Diamond Heart

  Measurement(mm) 7.9*9.39*5.5

  Carat 2.4

  Color F

  Clarity VS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 5222001960

 • Diamond Radiant

  Measurement(mm) 8.52*7.13*5.25

  Carat 3.02

  Color F

  Clarity SI2

  Cut

  Fluorescent Medium

  GIA Report 5211469512

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 7.93*7.98*4.87

  Carat 1.9

  Color F

  Clarity IF

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 2215879560

 • Diamond Heart

  Measurement(mm) 7.36*8.75*5.22

  Carat 2.02

  Color F

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 7388539458

 • Diamond Princess

  Measurement(mm) 7*6.81*5.03

  Carat 2.02

  Color F

  Clarity VS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2135059501

 • Diamond Marquise

  Measurement(mm) 16.31*9.28*5.68

  Carat 5.01

  Color F

  Clarity VVS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2307429248

 • Diamond Emerald

  Measurement(mm) 10.99*8.06*5.7

  Carat 5.01

  Color F

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent Medium

  GIA Report 621386656

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 10.28*10.33*6.25

  Carat 4.11

  Color F

  Clarity VVS1

  Cut Excellent

  Fluorescent Strong

  GIA Report 6217693741

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 9.17*9.19*5.56

  Carat 2.84

  Color F

  Clarity IF

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 2386863809

 • Diamond Pear

  Measurement(mm) 12.67*8.06*4.91

  Carat 3.01

  Color F

  Clarity IF

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 1388289736

 • Diamond Heart

  Measurement(mm) 9*10.45*5.75

  Carat 3.21

  Color F

  Clarity VVS1

  Cut

  Fluorescent Medium

  GIA Report 7391932425

 • Diamond Emerald

  Measurement(mm) 9.61*7.14*5.06

  Carat 3.5

  Color F

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 621439953

 • Diamond Cushion

  Measurement(mm) 9.01*8.37*4.67

  Carat 3.02

  Color F

  Clarity SI1

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 2155746311

 • Diamond Pear

  Measurement(mm) 13.25*8.64*4.28

  Carat 3.18

  Color F

  Clarity SI1

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 6173248994

 • Diamond Radiant

  Measurement(mm) 8.98*7.54*5.3

  Carat 3.01

  Color F

  Clarity SI1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 7401421363

 • Diamond Heart

  Measurement(mm) 7.9*9.39*5.5

  Carat 2.4

  Color F

  Clarity VS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 5222001960

 • Diamond Radiant

  Measurement(mm) 8.52*7.13*5.25

  Carat 3.02

  Color F

  Clarity SI2

  Cut

  Fluorescent Medium

  GIA Report 5211469512

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 7.93*7.98*4.87

  Carat 1.9

  Color F

  Clarity IF

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 2215879560

 • Diamond Heart

  Measurement(mm) 7.36*8.75*5.22

  Carat 2.02

  Color F

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 7388539458

 • Diamond Princess

  Measurement(mm) 7*6.81*5.03

  Carat 2.02

  Color F

  Clarity VS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2135059501Liên hệ

x