Vô vàn mẫu nhẫn cầu hôn đang được ưu đãi ngay 3 triệu đồng (*)

Shape (Hình dạng)

 • Round

 • Princess

 • Cushion

 • Oval

 • Pear

 • Emerald

 • Heart

 • Radiant

 • Asscher

 • Marquise

 • Tất cả

Millimetre (Kích thước)

3 li 40 li

Carat (Trọng lượng)

0.3 ct 30 ct

Color (Màu sắc)

 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M

Cut (Chế tác)

 • Excellent
 • Very Good
 • Good
 • Fair

Clarity (Độ sạch)

 • FL
 • IF
 • VVS1
 • VVS2
 • VS1
 • VS2
 • SI1
 • SI2
 • I1
 • I2

Price (Giá tiền)

 • 1 triệu
 • 30 triệu
 • 100 triệu
 • 200 triệu
 • 1 tỷ
 • Trên 1 tỷ

Shape (Hình dạng) filter_list Tất cả

Color (Màu sắc) filter_list I - I

Carat (Trọng lượng) filter_list 0.3 ct - 30 ct

Millimetre (Kích thước) filter_list 3 li - 40 li

Cut (Chế tác) filter_list Excellent - Fair

Clarity (Độ sạch) filter_list FL - I2

Price (Giá tiền) filter_list Tất cả khoảng giá

Diamond

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 7.73*7.87*5.04

  Carat 2

  Color I

  Clarity VS1

  Cut Very Good

  Fluorescent Faint

  GIA Report 5211427060

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 7.56*7.61*4.82

  Carat 1.7

  Color I

  Clarity VVS2

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 6392791270

 • Diamond Cushion

  Measurement(mm) 7.22*6.65*4.87

  Carat 2.01

  Color I

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 1379172034

 • Diamond Cushion

  Measurement(mm) 6.52*6.17*4.45

  Carat 1.53

  Color I

  Clarity VVS2

  Cut

  Fluorescent Medium

  GIA Report 6381368055

 • Diamond Heart

  Measurement(mm) 6.63*7.64*4.76

  Carat 1.51

  Color I

  Clarity SI2

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 6401434911

 • Diamond Princess

  Measurement(mm) 6.07*5.93*4.5

  Carat 1.5

  Color I

  Clarity SI2

  Cut

  Fluorescent Medium

  GIA Report 7408596754

 • Diamond Princess

  Measurement(mm) 5.95*5.86*4.65

  Carat 1.51

  Color I

  Clarity I1

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 2406827761

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.61*6.65*4.2

  Carat 1.14

  Color I

  Clarity VVS1

  Cut Excellent

  Fluorescent Medium

  GIA Report 7402021918

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.56*6.61*4.16

  Carat 1.12

  Color I

  Clarity VS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 6401147692

 • Diamond Cushion

  Measurement(mm) 6.22*6.06*4.19

  Carat 1.31

  Color I

  Clarity VS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 6402700448

 • Diamond Princess

  Measurement(mm) 6.18*6.01*4.46

  Carat 1.51

  Color I

  Clarity I1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 7406309440

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.43*6.48*4.08

  Carat 1.05

  Color I

  Clarity VVS2

  Cut Excellent

  Fluorescent Medium

  GIA Report 2396134633

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.28*6.37*4.03

  Carat 1

  Color I

  Clarity VVS2

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 2407171012

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.22*6.3*4.03

  Carat 1.01

  Color I

  Clarity VS2

  Cut Very Good

  Fluorescent None

  GIA Report 7398085405

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.21*6.29*4.04

  Carat 1.01

  Color I

  Clarity VS2

  Cut Very Good

  Fluorescent None

  GIA Report 3405394747

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 7.73*7.87*5.04

  Carat 2

  Color I

  Clarity VS1

  Cut Very Good

  Fluorescent Faint

  GIA Report 5211427060

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 7.56*7.61*4.82

  Carat 1.7

  Color I

  Clarity VVS2

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 6392791270

 • Diamond Cushion

  Measurement(mm) 7.22*6.65*4.87

  Carat 2.01

  Color I

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 1379172034

 • Diamond Cushion

  Measurement(mm) 6.52*6.17*4.45

  Carat 1.53

  Color I

  Clarity VVS2

  Cut

  Fluorescent Medium

  GIA Report 6381368055

 • Diamond Heart

  Measurement(mm) 6.63*7.64*4.76

  Carat 1.51

  Color I

  Clarity SI2

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 6401434911

 • Diamond Princess

  Measurement(mm) 6.07*5.93*4.5

  Carat 1.5

  Color I

  Clarity SI2

  Cut

  Fluorescent Medium

  GIA Report 7408596754

 • Diamond Princess

  Measurement(mm) 5.95*5.86*4.65

  Carat 1.51

  Color I

  Clarity I1

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 2406827761

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.61*6.65*4.2

  Carat 1.14

  Color I

  Clarity VVS1

  Cut Excellent

  Fluorescent Medium

  GIA Report 7402021918

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.56*6.61*4.16

  Carat 1.12

  Color I

  Clarity VS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 6401147692

 • Diamond Cushion

  Measurement(mm) 6.22*6.06*4.19

  Carat 1.31

  Color I

  Clarity VS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 6402700448

 • Diamond Princess

  Measurement(mm) 6.18*6.01*4.46

  Carat 1.51

  Color I

  Clarity I1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 7406309440

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.43*6.48*4.08

  Carat 1.05

  Color I

  Clarity VVS2

  Cut Excellent

  Fluorescent Medium

  GIA Report 2396134633

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.28*6.37*4.03

  Carat 1

  Color I

  Clarity VVS2

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 2407171012

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.22*6.3*4.03

  Carat 1.01

  Color I

  Clarity VS2

  Cut Very Good

  Fluorescent None

  GIA Report 7398085405

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.21*6.29*4.04

  Carat 1.01

  Color I

  Clarity VS2

  Cut Very Good

  Fluorescent None

  GIA Report 3405394747Liên hệ

x