GIẢM 10% TẤT CẢ VỎ NHẪN

Kim cương thiên nhiên GIA

Tìm kiếm ngay viên kim cương thiên nhiên kiểm định GIA hoàn hảo dành riêng cho bạn!

Shape (Hình dạng)

 • Round

 • Princess

 • Cushion

 • Oval

 • Pear

 • Emerald

 • Heart

 • Radiant

 • Asscher

 • Marquise

 • Tất cả

Millimetre (Kích thước)

3 li 40 li

Carat (Trọng lượng)

0.3 ct 30 ct

Color (Màu sắc)

 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M

Cut (Chế tác)

 • Excellent
 • Very Good
 • Good
 • Fair

Clarity (Độ sạch)

 • FL
 • IF
 • VVS1
 • VVS2
 • VS1
 • VS2
 • SI1
 • SI2
 • I1
 • I2

Price (Giá tiền)

 • 1 triệu
 • 30 triệu
 • 100 triệu
 • 200 triệu
 • 1 tỷ
 • Trên 1 tỷ

Shape (Hình dạng) filter_list Tất cả

Color (Màu sắc) filter_list I - I

Carat (Trọng lượng) filter_list 0.3 ct - 30 ct

Millimetre (Kích thước) filter_list 3 li - 40 li

Cut (Chế tác) filter_list Excellent - Fair

Clarity (Độ sạch) filter_list FL - I2

Price (Giá tiền) filter_list Tất cả khoảng giá

Diamond

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 14.34*14.42*8.62

  Carat 11.03

  Color I

  Clarity VVS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 2213797712

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 13.96*14.02*8.57

  Carat 10.37

  Color I

  Clarity IF

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 2215774325

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 14.02*14.05*8.53

  Carat 10.12

  Color I

  Clarity IF

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 2213699217

 • Diamond Emerald

  Measurement(mm) 13.91*10.08*6.99

  Carat 10.02

  Color I

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent Medium

  GIA Report 2215939566

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 13.72*13.79*8.58

  Carat 10.06

  Color I

  Clarity SI2

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 6207108029

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 12.25*12.32*7.62

  Carat 7.23

  Color I

  Clarity VS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 2213954432

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 12.16*12.24*7.62

  Carat 7.03

  Color I

  Clarity VS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 5212997898

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 12.38*12.41*7.47

  Carat 7.03

  Color I

  Clarity VS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 7361114351

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 12.38*12.41*7.47

  Carat 7.03

  Color I

  Clarity VS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 7361114351

 • Diamond Oval

  Measurement(mm) 14.3*10.97*7.51

  Carat 8.04

  Color I

  Clarity SI1

  Cut

  Fluorescent Medium

  GIA Report 6214949831

 • Diamond Pear

  Measurement(mm) 17.86*11.8*7

  Carat 9

  Color I

  Clarity SI1

  Cut

  Fluorescent Strong

  GIA Report 1367280353

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 12.34*12.43*7.4

  Carat 7.02

  Color I

  Clarity VS1

  Cut Excellent

  Fluorescent Faint

  GIA Report 2195251280

 • Diamond Emerald

  Measurement(mm) 12.21*9.45*6.15

  Carat 6.19

  Color I

  Clarity VVS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2191413417

 • Diamond Emerald

  Measurement(mm) 12.21*9.45*6.15

  Carat 6.19

  Color I

  Clarity VVS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2191413417

 • Diamond Emerald

  Measurement(mm) 12.3*9.12*6.26

  Carat 7.11

  Color I

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent Strong

  GIA Report 2211397892

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 14.34*14.42*8.62

  Carat 11.03

  Color I

  Clarity VVS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 2213797712

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 13.96*14.02*8.57

  Carat 10.37

  Color I

  Clarity IF

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 2215774325

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 14.02*14.05*8.53

  Carat 10.12

  Color I

  Clarity IF

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 2213699217

 • Diamond Emerald

  Measurement(mm) 13.91*10.08*6.99

  Carat 10.02

  Color I

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent Medium

  GIA Report 2215939566

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 13.72*13.79*8.58

  Carat 10.06

  Color I

  Clarity SI2

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 6207108029

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 12.25*12.32*7.62

  Carat 7.23

  Color I

  Clarity VS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 2213954432

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 12.16*12.24*7.62

  Carat 7.03

  Color I

  Clarity VS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 5212997898

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 12.38*12.41*7.47

  Carat 7.03

  Color I

  Clarity VS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 7361114351

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 12.38*12.41*7.47

  Carat 7.03

  Color I

  Clarity VS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 7361114351

 • Diamond Oval

  Measurement(mm) 14.3*10.97*7.51

  Carat 8.04

  Color I

  Clarity SI1

  Cut

  Fluorescent Medium

  GIA Report 6214949831

 • Diamond Pear

  Measurement(mm) 17.86*11.8*7

  Carat 9

  Color I

  Clarity SI1

  Cut

  Fluorescent Strong

  GIA Report 1367280353

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 12.34*12.43*7.4

  Carat 7.02

  Color I

  Clarity VS1

  Cut Excellent

  Fluorescent Faint

  GIA Report 2195251280

 • Diamond Emerald

  Measurement(mm) 12.21*9.45*6.15

  Carat 6.19

  Color I

  Clarity VVS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2191413417

 • Diamond Emerald

  Measurement(mm) 12.21*9.45*6.15

  Carat 6.19

  Color I

  Clarity VVS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2191413417

 • Diamond Emerald

  Measurement(mm) 12.3*9.12*6.26

  Carat 7.11

  Color I

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent Strong

  GIA Report 2211397892

Giao hàng
miễn phí toàn quốc

Liên hệ

x

Giao hàng miễn phí