Khuyến mãi nhẫn cầu hôn tháng 9 - Giảm 10% cho nhẫn cầu hôn kim cương (*)

Shape (Hình dạng)

 • Round

 • Princess

 • Cushion

 • Oval

 • Pear

 • Emerald

 • Heart

 • Radiant

 • Asscher

 • Marquise

 • Tất cả

Millimetre (Kích thước)

3 li 40 li

Carat (Trọng lượng)

0.3 ct 30 ct

Color (Màu sắc)

 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M

Cut (Chế tác)

 • Excellent
 • Very Good
 • Good
 • Fair

Clarity (Độ sạch)

 • FL
 • IF
 • VVS1
 • VVS2
 • VS1
 • VS2
 • SI1
 • SI2
 • I1
 • I2

Price (Giá tiền)

 • 1 triệu
 • 30 triệu
 • 100 triệu
 • 200 triệu
 • 1 tỷ
 • Trên 1 tỷ

Shape (Hình dạng) filter_list Tất cả

Color (Màu sắc) filter_list J - J

Carat (Trọng lượng) filter_list 0.3 ct - 30 ct

Millimetre (Kích thước) filter_list 3 li - 40 li

Cut (Chế tác) filter_list Excellent - Fair

Clarity (Độ sạch) filter_list FL - I2

Price (Giá tiền) filter_list Tất cả khoảng giá

Diamond

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 8.22*8.25*4.92

  Carat 2.02

  Color J

  Clarity VS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 2407060066

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 7.72*7.77*4.86

  Carat 1.81

  Color J

  Clarity VVS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 7388556159

 • Diamond Cushion

  Measurement(mm) 7.1*6.74*4.86

  Carat 2.02

  Color J

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 1383368951

 • Diamond Cushion

  Measurement(mm) 6.98*6.77*5.08

  Carat 2.01

  Color J

  Clarity SI2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 6402802930

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 7.63*7.71*5.1

  Carat 2

  Color J

  Clarity I2

  Cut Good

  Fluorescent None

  GIA Report 6395363863

 • Diamond Oval

  Measurement(mm) 9.59*6.25*3.87

  Carat 1.51

  Color J

  Clarity SI2

  Cut

  Fluorescent Strong

  GIA Report 2406539044

 • Diamond Princess

  Measurement(mm) 6.09*6.01*4.48

  Carat 1.5

  Color J

  Clarity SI2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 6401537682

 • Diamond Cushion

  Measurement(mm) 6.51*6.48*4.56

  Carat 1.6

  Color J

  Clarity SI2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 6382851829

 • Diamond Heart

  Measurement(mm) 7.09*7.6*4.18

  Carat 1.4

  Color J

  Clarity SI2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 7406321271

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.5*6.52*4.08

  Carat 1.07

  Color J

  Clarity VVS1

  Cut Excellent

  Fluorescent Faint

  GIA Report 2396049784

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.25*6.31*4.02

  Carat 1

  Color J

  Clarity IF

  Cut Very Good

  Fluorescent None

  GIA Report 2406152815

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.21*6.29*4.03

  Carat 1

  Color J

  Clarity IF

  Cut Very Good

  Fluorescent Medium

  GIA Report 1385551985

 • Diamond Heart

  Measurement(mm) 6*6.74*3.81

  Carat 1

  Color J

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 5396661517

 • Diamond Pear

  Measurement(mm) 9.02*5.62*3.26

  Carat 1.01

  Color J

  Clarity VVS2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2366589641

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 5.04*5.07*3.15

  Carat 0.5

  Color J

  Clarity VVS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 1429361477

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 8.22*8.25*4.92

  Carat 2.02

  Color J

  Clarity VS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 2407060066

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 7.72*7.77*4.86

  Carat 1.81

  Color J

  Clarity VVS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 7388556159

 • Diamond Cushion

  Measurement(mm) 7.1*6.74*4.86

  Carat 2.02

  Color J

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 1383368951

 • Diamond Cushion

  Measurement(mm) 6.98*6.77*5.08

  Carat 2.01

  Color J

  Clarity SI2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 6402802930

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 7.63*7.71*5.1

  Carat 2

  Color J

  Clarity I2

  Cut Good

  Fluorescent None

  GIA Report 6395363863

 • Diamond Oval

  Measurement(mm) 9.59*6.25*3.87

  Carat 1.51

  Color J

  Clarity SI2

  Cut

  Fluorescent Strong

  GIA Report 2406539044

 • Diamond Princess

  Measurement(mm) 6.09*6.01*4.48

  Carat 1.5

  Color J

  Clarity SI2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 6401537682

 • Diamond Cushion

  Measurement(mm) 6.51*6.48*4.56

  Carat 1.6

  Color J

  Clarity SI2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 6382851829

 • Diamond Heart

  Measurement(mm) 7.09*7.6*4.18

  Carat 1.4

  Color J

  Clarity SI2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 7406321271

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.5*6.52*4.08

  Carat 1.07

  Color J

  Clarity VVS1

  Cut Excellent

  Fluorescent Faint

  GIA Report 2396049784

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.25*6.31*4.02

  Carat 1

  Color J

  Clarity IF

  Cut Very Good

  Fluorescent None

  GIA Report 2406152815

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.21*6.29*4.03

  Carat 1

  Color J

  Clarity IF

  Cut Very Good

  Fluorescent Medium

  GIA Report 1385551985

 • Diamond Heart

  Measurement(mm) 6*6.74*3.81

  Carat 1

  Color J

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 5396661517

 • Diamond Pear

  Measurement(mm) 9.02*5.62*3.26

  Carat 1.01

  Color J

  Clarity VVS2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2366589641

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 5.04*5.07*3.15

  Carat 0.5

  Color J

  Clarity VVS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 1429361477Liên hệ

x