GIẢM 10% TẤT CẢ CÁC VỎ NHẪN

Shape (Hình dạng)

 • Round

 • Princess

 • Cushion

 • Oval

 • Pear

 • Emerald

 • Heart

 • Radiant

 • Asscher

 • Marquise

 • Tất cả

Millimetre (Kích thước)

3 li 40 li

Carat (Trọng lượng)

0.3 ct 30 ct

Color (Màu sắc)

 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M

Cut (Chế tác)

 • Excellent
 • Very Good
 • Good
 • Fair

Clarity (Độ sạch)

 • FL
 • IF
 • VVS1
 • VVS2
 • VS1
 • VS2
 • SI1
 • SI2
 • I1
 • I2

Price (Giá tiền)

 • 1 triệu
 • 30 triệu
 • 100 triệu
 • 200 triệu
 • 1 tỷ
 • Trên 1 tỷ

Shape (Hình dạng) filter_list Tất cả

Color (Màu sắc) filter_list J - J

Carat (Trọng lượng) filter_list 0.3 ct - 30 ct

Millimetre (Kích thước) filter_list 3 li - 40 li

Cut (Chế tác) filter_list Excellent - Fair

Clarity (Độ sạch) filter_list FL - I2

Price (Giá tiền) filter_list Tất cả khoảng giá

Diamond

 • Diamond Cushion

  Measurement(mm) 14.46*13.17*8.99

  Carat 15.05

  Color J

  Clarity VVS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2406025549

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 13.83*13.95*8.35

  Carat 10.03

  Color J

  Clarity IF

  Cut Excellent

  Fluorescent Medium

  GIA Report 2215350722

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 13.86*13.94*8.5

  Carat 10.08

  Color J

  Clarity VS2

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 2215040915

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 12.83*12.9*7.91

  Carat 8.03

  Color J

  Clarity VS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 2211437762

 • Diamond Asscher

  Measurement(mm) 11.59*11.08*7.57

  Carat 8.41

  Color J

  Clarity VVS2

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 2211515743

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 12.89*12.93*7.91

  Carat 8.07

  Color J

  Clarity VS2

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 2215622100

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 12.33*12.37*7.6

  Carat 7.08

  Color J

  Clarity VVS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 2215928132

 • Diamond Pear

  Measurement(mm) 17.48*11.12*6.75

  Carat 8.02

  Color J

  Clarity SI2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2165660287

 • Diamond Marquise

  Measurement(mm) 21.15*10.81*5.33

  Carat 7.01

  Color J

  Clarity SI2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 5211783130

 • Diamond Pear

  Measurement(mm) 23.75*9.57*4.02

  Carat 8.1

  Color J

  Clarity IF

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 1328845222

 • Diamond Emerald

  Measurement(mm) 12.37*9.75*6.66

  Carat 7.02

  Color J

  Clarity VVS2

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 5192505734

 • Diamond Cushion

  Measurement(mm) 11.6*10.56*7.16

  Carat 7.08

  Color J

  Clarity SI1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 5141713630

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 12.13*12.18*7.63

  Carat 7.01

  Color J

  Clarity SI1

  Cut Excellent

  Fluorescent Medium

  GIA Report 2213960663

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 11.31*11.39*7.13

  Carat 5.71

  Color J

  Clarity IF

  Cut Excellent

  Fluorescent Faint

  GIA Report 5403407887

 • Diamond Emerald

  Measurement(mm) 12.36*9.76*6.67

  Carat 7.09

  Color J

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 6197505713

 • Diamond Cushion

  Measurement(mm) 14.46*13.17*8.99

  Carat 15.05

  Color J

  Clarity VVS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2406025549

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 13.83*13.95*8.35

  Carat 10.03

  Color J

  Clarity IF

  Cut Excellent

  Fluorescent Medium

  GIA Report 2215350722

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 13.86*13.94*8.5

  Carat 10.08

  Color J

  Clarity VS2

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 2215040915

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 12.83*12.9*7.91

  Carat 8.03

  Color J

  Clarity VS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 2211437762

 • Diamond Asscher

  Measurement(mm) 11.59*11.08*7.57

  Carat 8.41

  Color J

  Clarity VVS2

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 2211515743

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 12.89*12.93*7.91

  Carat 8.07

  Color J

  Clarity VS2

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 2215622100

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 12.33*12.37*7.6

  Carat 7.08

  Color J

  Clarity VVS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 2215928132

 • Diamond Pear

  Measurement(mm) 17.48*11.12*6.75

  Carat 8.02

  Color J

  Clarity SI2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2165660287

 • Diamond Marquise

  Measurement(mm) 21.15*10.81*5.33

  Carat 7.01

  Color J

  Clarity SI2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 5211783130

 • Diamond Pear

  Measurement(mm) 23.75*9.57*4.02

  Carat 8.1

  Color J

  Clarity IF

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 1328845222

 • Diamond Emerald

  Measurement(mm) 12.37*9.75*6.66

  Carat 7.02

  Color J

  Clarity VVS2

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 5192505734

 • Diamond Cushion

  Measurement(mm) 11.6*10.56*7.16

  Carat 7.08

  Color J

  Clarity SI1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 5141713630

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 12.13*12.18*7.63

  Carat 7.01

  Color J

  Clarity SI1

  Cut Excellent

  Fluorescent Medium

  GIA Report 2213960663

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 11.31*11.39*7.13

  Carat 5.71

  Color J

  Clarity IF

  Cut Excellent

  Fluorescent Faint

  GIA Report 5403407887

 • Diamond Emerald

  Measurement(mm) 12.36*9.76*6.67

  Carat 7.09

  Color J

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 6197505713Liên hệ

x