GIẢM 10% TẤT CẢ CÁC VỎ NHẪN

Shape (Hình dạng)

 • Round

 • Princess

 • Cushion

 • Oval

 • Pear

 • Emerald

 • Heart

 • Radiant

 • Asscher

 • Marquise

 • Tất cả

Millimetre (Kích thước)

3 li 40 li

Carat (Trọng lượng)

0.3 ct 30 ct

Color (Màu sắc)

 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M

Cut (Chế tác)

 • Excellent
 • Very Good
 • Good
 • Fair

Clarity (Độ sạch)

 • FL
 • IF
 • VVS1
 • VVS2
 • VS1
 • VS2
 • SI1
 • SI2
 • I1
 • I2

Price (Giá tiền)

 • 1 triệu
 • 30 triệu
 • 100 triệu
 • 200 triệu
 • 1 tỷ
 • Trên 1 tỷ

Shape (Hình dạng) filter_list Tất cả

Color (Màu sắc) filter_list K - K

Carat (Trọng lượng) filter_list 0.3 ct - 30 ct

Millimetre (Kích thước) filter_list 3 li - 40 li

Cut (Chế tác) filter_list Excellent - Fair

Clarity (Độ sạch) filter_list FL - I2

Price (Giá tiền) filter_list Tất cả khoảng giá

Diamond

 • Diamond Emerald

  Measurement(mm) 16.23*11.94*7.88

  Carat 15.06

  Color K

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2201309793

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 16.81*16.92*10.47

  Carat 18.1

  Color K

  Clarity SI2

  Cut Excellent

  Fluorescent Strong

  GIA Report 2374013987

 • Diamond Oval

  Measurement(mm) 16.9*11.8*6.98

  Carat 10.02

  Color K

  Clarity SI2

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 2175007942

 • Diamond Pear

  Measurement(mm) 19.17*12.2*6.7

  Carat 10.01

  Color K

  Clarity SI2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 5182612615

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 13.79*13.88*8.48

  Carat 10.01

  Color K

  Clarity VS2

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 7383956012

 • Diamond Oval

  Measurement(mm) 17.62*10.17*6.29

  Carat 8.24

  Color K

  Clarity SI1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2181861163

 • Diamond Radiant

  Measurement(mm) 14*10.27*6.3

  Carat 8.02

  Color K

  Clarity SI2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 1216651846

 • Diamond Emerald

  Measurement(mm) 12.49*9*6.31

  Carat 7.01

  Color K

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent Medium

  GIA Report 6372856456

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 12.32*12.37*7.51

  Carat 7.01

  Color K

  Clarity SI1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 1196971173

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 11.69*11.75*7.03

  Carat 5.91

  Color K

  Clarity IF

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 6204460086

 • Diamond Pear

  Measurement(mm) 17.23*9.88*6.48

  Carat 7.02

  Color K

  Clarity SI2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 5201459979

 • Diamond Oval

  Measurement(mm) 14.47*9.71*5.57

  Carat 5.15

  Color K

  Clarity IF

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 5356643190

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 11.21*11.24*6.84

  Carat 5.35

  Color K

  Clarity IF

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 1353643192

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 11.7*11.75*6.95

  Carat 5.72

  Color K

  Clarity IF

  Cut Excellent

  Fluorescent Medium

  GIA Report 2125276147

 • Diamond Pear

  Measurement(mm) 15.6*9.4*5.94

  Carat 5.02

  Color K

  Clarity VVS1

  Cut

  Fluorescent Strong

  GIA Report 2388035764

 • Diamond Emerald

  Measurement(mm) 16.23*11.94*7.88

  Carat 15.06

  Color K

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2201309793

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 16.81*16.92*10.47

  Carat 18.1

  Color K

  Clarity SI2

  Cut Excellent

  Fluorescent Strong

  GIA Report 2374013987

 • Diamond Oval

  Measurement(mm) 16.9*11.8*6.98

  Carat 10.02

  Color K

  Clarity SI2

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 2175007942

 • Diamond Pear

  Measurement(mm) 19.17*12.2*6.7

  Carat 10.01

  Color K

  Clarity SI2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 5182612615

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 13.79*13.88*8.48

  Carat 10.01

  Color K

  Clarity VS2

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 7383956012

 • Diamond Oval

  Measurement(mm) 17.62*10.17*6.29

  Carat 8.24

  Color K

  Clarity SI1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2181861163

 • Diamond Radiant

  Measurement(mm) 14*10.27*6.3

  Carat 8.02

  Color K

  Clarity SI2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 1216651846

 • Diamond Emerald

  Measurement(mm) 12.49*9*6.31

  Carat 7.01

  Color K

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent Medium

  GIA Report 6372856456

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 12.32*12.37*7.51

  Carat 7.01

  Color K

  Clarity SI1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 1196971173

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 11.69*11.75*7.03

  Carat 5.91

  Color K

  Clarity IF

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 6204460086

 • Diamond Pear

  Measurement(mm) 17.23*9.88*6.48

  Carat 7.02

  Color K

  Clarity SI2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 5201459979

 • Diamond Oval

  Measurement(mm) 14.47*9.71*5.57

  Carat 5.15

  Color K

  Clarity IF

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 5356643190

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 11.21*11.24*6.84

  Carat 5.35

  Color K

  Clarity IF

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 1353643192

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 11.7*11.75*6.95

  Carat 5.72

  Color K

  Clarity IF

  Cut Excellent

  Fluorescent Medium

  GIA Report 2125276147

 • Diamond Pear

  Measurement(mm) 15.6*9.4*5.94

  Carat 5.02

  Color K

  Clarity VVS1

  Cut

  Fluorescent Strong

  GIA Report 2388035764Liên hệ

x