Sắm combo, thêm ưu đãi - Giảm 10% + Tặng thêm 2 triệu đồng cho nhẫn cầu hôn (*)

Shape (Hình dạng)

 • Round

 • Princess

 • Cushion

 • Oval

 • Pear

 • Emerald

 • Heart

 • Radiant

 • Asscher

 • Marquise

 • Tất cả

Millimetre (Kích thước)

3 li 40 li

Carat (Trọng lượng)

0.3 ct 30 ct

Color (Màu sắc)

 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M

Cut (Chế tác)

 • Excellent
 • Very Good
 • Good
 • Fair

Clarity (Độ sạch)

 • FL
 • IF
 • VVS1
 • VVS2
 • VS1
 • VS2
 • SI1
 • SI2
 • I1
 • I2

Price (Giá tiền)

 • 1 triệu
 • 30 triệu
 • 100 triệu
 • 200 triệu
 • 1 tỷ
 • Trên 1 tỷ

Shape (Hình dạng) filter_list Tất cả

Color (Màu sắc) filter_list K - K

Carat (Trọng lượng) filter_list 0.3 ct - 30 ct

Millimetre (Kích thước) filter_list 3 li - 40 li

Cut (Chế tác) filter_list Excellent - Fair

Clarity (Độ sạch) filter_list FL - I2

Price (Giá tiền) filter_list Tất cả khoảng giá

Diamond

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 8.33*8.36*5.14

  Carat 2.2

  Color K

  Clarity IF

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 7383258055

 • Diamond Princess

  Measurement(mm) 6.86*6.86*5.04

  Carat 2.01

  Color K

  Clarity VS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 6342791210

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 7.56*7.6*4.75

  Carat 1.69

  Color K

  Clarity VVS1

  Cut Excellent

  Fluorescent Faint

  GIA Report 1373894165

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 7.28*7.33*4.51

  Carat 1.5

  Color K

  Clarity VVS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 2215941374

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 7.27*7.32*4.58

  Carat 1.51

  Color K

  Clarity VS1

  Cut Excellent

  Fluorescent Strong

  GIA Report 2336536993

 • Diamond Oval

  Measurement(mm) 8.86*6.49*4.08

  Carat 1.53

  Color K

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent Medium

  GIA Report 7406538293

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 7.79*7.81*4.77

  Carat 1.77

  Color K

  Clarity SI2

  Cut Excellent

  Fluorescent Faint

  GIA Report 7362832133

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 7.63*7.68*4.8

  Carat 1.71

  Color K

  Clarity SI2

  Cut Excellent

  Fluorescent Faint

  GIA Report 6372537500

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 7.02*7.13*4.62

  Carat 1.51

  Color K

  Clarity SI2

  Cut Good

  Fluorescent None

  GIA Report 1403358867

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.57*6.63*4.06

  Carat 1.09

  Color K

  Clarity VVS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 2398998211

 • Diamond Emerald

  Measurement(mm) 8.03*5.36*3.62

  Carat 1.51

  Color K

  Clarity SI2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 7388426412

 • Diamond Emerald

  Measurement(mm) 8.13*5.49*3.64

  Carat 1.51

  Color K

  Clarity SI2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 6382792058

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.48*6.52*3.97

  Carat 1.03

  Color K

  Clarity VVS2

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 5396448563

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.3*6.36*4.01

  Carat 1

  Color K

  Clarity VVS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 6345393869

 • Diamond Emerald

  Measurement(mm) 7.61*5.42*3.6

  Carat 1.51

  Color K

  Clarity SI2

  Cut

  Fluorescent Medium

  GIA Report 2397588368

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 8.33*8.36*5.14

  Carat 2.2

  Color K

  Clarity IF

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 7383258055

 • Diamond Princess

  Measurement(mm) 6.86*6.86*5.04

  Carat 2.01

  Color K

  Clarity VS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 6342791210

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 7.56*7.6*4.75

  Carat 1.69

  Color K

  Clarity VVS1

  Cut Excellent

  Fluorescent Faint

  GIA Report 1373894165

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 7.28*7.33*4.51

  Carat 1.5

  Color K

  Clarity VVS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 2215941374

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 7.27*7.32*4.58

  Carat 1.51

  Color K

  Clarity VS1

  Cut Excellent

  Fluorescent Strong

  GIA Report 2336536993

 • Diamond Oval

  Measurement(mm) 8.86*6.49*4.08

  Carat 1.53

  Color K

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent Medium

  GIA Report 7406538293

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 7.79*7.81*4.77

  Carat 1.77

  Color K

  Clarity SI2

  Cut Excellent

  Fluorescent Faint

  GIA Report 7362832133

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 7.63*7.68*4.8

  Carat 1.71

  Color K

  Clarity SI2

  Cut Excellent

  Fluorescent Faint

  GIA Report 6372537500

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 7.02*7.13*4.62

  Carat 1.51

  Color K

  Clarity SI2

  Cut Good

  Fluorescent None

  GIA Report 1403358867

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.57*6.63*4.06

  Carat 1.09

  Color K

  Clarity VVS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 2398998211

 • Diamond Emerald

  Measurement(mm) 8.03*5.36*3.62

  Carat 1.51

  Color K

  Clarity SI2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 7388426412

 • Diamond Emerald

  Measurement(mm) 8.13*5.49*3.64

  Carat 1.51

  Color K

  Clarity SI2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 6382792058

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.48*6.52*3.97

  Carat 1.03

  Color K

  Clarity VVS2

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 5396448563

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.3*6.36*4.01

  Carat 1

  Color K

  Clarity VVS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 6345393869

 • Diamond Emerald

  Measurement(mm) 7.61*5.42*3.6

  Carat 1.51

  Color K

  Clarity SI2

  Cut

  Fluorescent Medium

  GIA Report 2397588368Liên hệ

x