GIẢM 10% TẤT CẢ CÁC VỎ NHẪN

Shape (Hình dạng)

 • Round

 • Princess

 • Cushion

 • Oval

 • Pear

 • Emerald

 • Heart

 • Radiant

 • Asscher

 • Marquise

 • Tất cả

Millimetre (Kích thước)

3 li 40 li

Carat (Trọng lượng)

0.3 ct 30 ct

Color (Màu sắc)

 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M

Cut (Chế tác)

 • Excellent
 • Very Good
 • Good
 • Fair

Clarity (Độ sạch)

 • FL
 • IF
 • VVS1
 • VVS2
 • VS1
 • VS2
 • SI1
 • SI2
 • I1
 • I2

Price (Giá tiền)

 • 1 triệu
 • 30 triệu
 • 100 triệu
 • 200 triệu
 • 1 tỷ
 • Trên 1 tỷ

Shape (Hình dạng) filter_list Tất cả

Color (Màu sắc) filter_list L - L

Carat (Trọng lượng) filter_list 0.3 ct - 30 ct

Millimetre (Kích thước) filter_list 3 li - 40 li

Cut (Chế tác) filter_list Excellent - Fair

Clarity (Độ sạch) filter_list FL - I2

Price (Giá tiền) filter_list Tất cả khoảng giá

Diamond

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 13.85*13.94*8.5

  Carat 10.13

  Color L

  Clarity VVS2

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 2215466471

 • Diamond Emerald

  Measurement(mm) 12.59*9.71*6.67

  Carat 8.02

  Color L

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent Strong

  GIA Report 2215928477

 • Diamond Asscher

  Measurement(mm) 10.93*10.54*6.56

  Carat 6.1

  Color L

  Clarity SI1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 6197677590

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 10.98*11.04*6.89

  Carat 5.21

  Color L

  Clarity VVS1

  Cut Excellent

  Fluorescent Medium

  GIA Report 6207420822

 • Diamond Oval

  Measurement(mm) 13.3*9.59*6.19

  Carat 5.01

  Color L

  Clarity VVS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 1395396548

 • Diamond Emerald

  Measurement(mm) 11.53*8.39*5.69

  Carat 5.15

  Color L

  Clarity SI1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 1192340170

 • Diamond Emerald

  Measurement(mm) 10.74*8.15*5.6

  Carat 5.02

  Color L

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 5211845680

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 10.47*10.54*6.53

  Carat 4.51

  Color L

  Clarity VVS2

  Cut Excellent

  Fluorescent Faint

  GIA Report 2215867816

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 10.07*10.13*6.3

  Carat 4.01

  Color L

  Clarity VVS1

  Cut Excellent

  Fluorescent Medium

  GIA Report 2215415811

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 9.32*9.39*5.63

  Carat 3.03

  Color L

  Clarity IF

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 5406960527

 • Diamond Emerald

  Measurement(mm) 9.92*7.5*5.37

  Carat 4.01

  Color L

  Clarity VS1

  Cut

  Fluorescent Medium

  GIA Report 5211371888

 • Diamond Emerald

  Measurement(mm) 9.92*7.5*5.37

  Carat 4.01

  Color L

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent Medium

  GIA Report 521137188

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 10.01*10.1*6.32

  Carat 4.01

  Color L

  Clarity VS2

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 6213901809

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 9.2*9.24*5.69

  Carat 3.01

  Color L

  Clarity VVS2

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 2215366574

 • Diamond Radiant

  Measurement(mm) 8.96*7.48*5.3

  Carat 3.03

  Color L

  Clarity VVS2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 1408720429

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 13.85*13.94*8.5

  Carat 10.13

  Color L

  Clarity VVS2

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 2215466471

 • Diamond Emerald

  Measurement(mm) 12.59*9.71*6.67

  Carat 8.02

  Color L

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent Strong

  GIA Report 2215928477

 • Diamond Asscher

  Measurement(mm) 10.93*10.54*6.56

  Carat 6.1

  Color L

  Clarity SI1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 6197677590

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 10.98*11.04*6.89

  Carat 5.21

  Color L

  Clarity VVS1

  Cut Excellent

  Fluorescent Medium

  GIA Report 6207420822

 • Diamond Oval

  Measurement(mm) 13.3*9.59*6.19

  Carat 5.01

  Color L

  Clarity VVS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 1395396548

 • Diamond Emerald

  Measurement(mm) 11.53*8.39*5.69

  Carat 5.15

  Color L

  Clarity SI1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 1192340170

 • Diamond Emerald

  Measurement(mm) 10.74*8.15*5.6

  Carat 5.02

  Color L

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 5211845680

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 10.47*10.54*6.53

  Carat 4.51

  Color L

  Clarity VVS2

  Cut Excellent

  Fluorescent Faint

  GIA Report 2215867816

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 10.07*10.13*6.3

  Carat 4.01

  Color L

  Clarity VVS1

  Cut Excellent

  Fluorescent Medium

  GIA Report 2215415811

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 9.32*9.39*5.63

  Carat 3.03

  Color L

  Clarity IF

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 5406960527

 • Diamond Emerald

  Measurement(mm) 9.92*7.5*5.37

  Carat 4.01

  Color L

  Clarity VS1

  Cut

  Fluorescent Medium

  GIA Report 5211371888

 • Diamond Emerald

  Measurement(mm) 9.92*7.5*5.37

  Carat 4.01

  Color L

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent Medium

  GIA Report 521137188

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 10.01*10.1*6.32

  Carat 4.01

  Color L

  Clarity VS2

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 6213901809

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 9.2*9.24*5.69

  Carat 3.01

  Color L

  Clarity VVS2

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 2215366574

 • Diamond Radiant

  Measurement(mm) 8.96*7.48*5.3

  Carat 3.03

  Color L

  Clarity VVS2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 1408720429Liên hệ

x