GIẢM 10% TẤT CẢ VỎ NHẪN

Kim cương thiên nhiên GIA

Tìm kiếm ngay viên kim cương thiên nhiên kiểm định GIA hoàn hảo dành riêng cho bạn!

Shape (Hình dạng)

 • Round

 • Princess

 • Cushion

 • Oval

 • Pear

 • Emerald

 • Heart

 • Radiant

 • Asscher

 • Marquise

 • Tất cả

Millimetre (Kích thước)

3 li 40 li

Carat (Trọng lượng)

0.3 ct 30 ct

Color (Màu sắc)

 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M

Cut (Chế tác)

 • Excellent
 • Very Good
 • Good
 • Fair

Clarity (Độ sạch)

 • FL
 • IF
 • VVS1
 • VVS2
 • VS1
 • VS2
 • SI1
 • SI2
 • I1
 • I2

Price (Giá tiền)

 • 1 triệu
 • 30 triệu
 • 100 triệu
 • 200 triệu
 • 1 tỷ
 • Trên 1 tỷ

Shape (Hình dạng) filter_list Tất cả

Color (Màu sắc) filter_list M - M

Carat (Trọng lượng) filter_list 0.3 ct - 30 ct

Millimetre (Kích thước) filter_list 3 li - 40 li

Cut (Chế tác) filter_list Excellent - Fair

Clarity (Độ sạch) filter_list FL - I2

Price (Giá tiền) filter_list Tất cả khoảng giá

Diamond

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 13.92*13.94*8.55

  Carat 10.12

  Color M

  Clarity VS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 6361715995

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 14.16*14.18*8.31

  Carat 10.04

  Color M

  Clarity VS2

  Cut Excellent

  Fluorescent Medium

  GIA Report 1162197187

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 14.29*14.3*8.18

  Carat 10.06

  Color M

  Clarity IF

  Cut Very Good

  Fluorescent Faint

  GIA Report 5211717952

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 13.87*14.09*8.35

  Carat 10.28

  Color M

  Clarity VS2

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 5171772025

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 13.64*13.75*8.65

  Carat 10.02

  Color M

  Clarity VS1

  Cut Excellent

  Fluorescent Faint

  GIA Report 5211846853

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 12.88*12.94*7.83

  Carat 8.03

  Color M

  Clarity IF

  Cut Excellent

  Fluorescent Strong

  GIA Report 5212455969

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 12.78*12.85*7.84

  Carat 8.02

  Color M

  Clarity SI1

  Cut Excellent

  Fluorescent Faint

  GIA Report 2215866792

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 12.49*12.63*7.49

  Carat 7.07

  Color M

  Clarity VS2

  Cut Very Good

  Fluorescent None

  GIA Report 6177245484

 • Diamond Oval

  Measurement(mm) 15.83*10.31*6.95

  Carat 8.02

  Color M

  Clarity SI1

  Cut

  Fluorescent Strong

  GIA Report 2203028729

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 11.25*11.3*6.7

  Carat 5.2

  Color M

  Clarity IF

  Cut Excellent

  Fluorescent Faint

  GIA Report 6213894690

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 12.16*12.19*7.6

  Carat 7.01

  Color M

  Clarity SI2

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 5211699319

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 11.24*11.29*6.92

  Carat 5.36

  Color M

  Clarity VVS2

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 2215867026

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 11.86*12.02*6.74

  Carat 5.64

  Color M

  Clarity VS1

  Cut Good

  Fluorescent Faint

  GIA Report 5151751361

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 11.31*11.33*6.76

  Carat 5.31

  Color M

  Clarity VS2

  Cut Very Good

  Fluorescent None

  GIA Report 1132798103

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 10.91*10.97*6.83

  Carat 5.02

  Color M

  Clarity VVS2

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 1206796208

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 13.92*13.94*8.55

  Carat 10.12

  Color M

  Clarity VS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 6361715995

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 14.16*14.18*8.31

  Carat 10.04

  Color M

  Clarity VS2

  Cut Excellent

  Fluorescent Medium

  GIA Report 1162197187

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 14.29*14.3*8.18

  Carat 10.06

  Color M

  Clarity IF

  Cut Very Good

  Fluorescent Faint

  GIA Report 5211717952

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 13.87*14.09*8.35

  Carat 10.28

  Color M

  Clarity VS2

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 5171772025

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 13.64*13.75*8.65

  Carat 10.02

  Color M

  Clarity VS1

  Cut Excellent

  Fluorescent Faint

  GIA Report 5211846853

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 12.88*12.94*7.83

  Carat 8.03

  Color M

  Clarity IF

  Cut Excellent

  Fluorescent Strong

  GIA Report 5212455969

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 12.78*12.85*7.84

  Carat 8.02

  Color M

  Clarity SI1

  Cut Excellent

  Fluorescent Faint

  GIA Report 2215866792

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 12.49*12.63*7.49

  Carat 7.07

  Color M

  Clarity VS2

  Cut Very Good

  Fluorescent None

  GIA Report 6177245484

 • Diamond Oval

  Measurement(mm) 15.83*10.31*6.95

  Carat 8.02

  Color M

  Clarity SI1

  Cut

  Fluorescent Strong

  GIA Report 2203028729

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 11.25*11.3*6.7

  Carat 5.2

  Color M

  Clarity IF

  Cut Excellent

  Fluorescent Faint

  GIA Report 6213894690

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 12.16*12.19*7.6

  Carat 7.01

  Color M

  Clarity SI2

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 5211699319

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 11.24*11.29*6.92

  Carat 5.36

  Color M

  Clarity VVS2

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 2215867026

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 11.86*12.02*6.74

  Carat 5.64

  Color M

  Clarity VS1

  Cut Good

  Fluorescent Faint

  GIA Report 5151751361

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 11.31*11.33*6.76

  Carat 5.31

  Color M

  Clarity VS2

  Cut Very Good

  Fluorescent None

  GIA Report 1132798103

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 10.91*10.97*6.83

  Carat 5.02

  Color M

  Clarity VVS2

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 1206796208

Giao hàng
miễn phí toàn quốc

Liên hệ

x

Giao hàng miễn phí