GIẢM 10% TẤT CẢ VỎ NHẪN

Kim cương thiên nhiên GIA

Tìm kiếm ngay viên kim cương thiên nhiên kiểm định GIA hoàn hảo dành riêng cho bạn!

Shape (Hình dạng)

 • Round

 • Princess

 • Cushion

 • Oval

 • Pear

 • Emerald

 • Heart

 • Radiant

 • Asscher

 • Marquise

 • Tất cả

Millimetre (Kích thước)

3 li 40 li

Carat (Trọng lượng)

0.3 ct 30 ct

Color (Màu sắc)

 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M

Cut (Chế tác)

 • Excellent
 • Very Good
 • Good
 • Fair

Clarity (Độ sạch)

 • FL
 • IF
 • VVS1
 • VVS2
 • VS1
 • VS2
 • SI1
 • SI2
 • I1
 • I2

Price (Giá tiền)

 • 1 triệu
 • 30 triệu
 • 100 triệu
 • 200 triệu
 • 1 tỷ
 • Trên 1 tỷ

Shape (Hình dạng) filter_list Tất cả

Color (Màu sắc) filter_list D - M

Carat (Trọng lượng) filter_list 0.3 ct - 30 ct

Millimetre (Kích thước) filter_list 3 li - 40 li

Cut (Chế tác) filter_list Excellent - Fair

Clarity (Độ sạch) filter_list FL - I2

Price (Giá tiền) filter_list 30.000.000 vnđ - 100.000.000 vnđ

Diamond

 • Diamond Cushion

  Measurement(mm) 5.48*5.44*3.89

  Carat 1.01

  Color F

  Clarity SI1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 6405145236

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.1*6.14*3.88

  Carat 0.9

  Color I

  Clarity VVS1

  Cut Excellent

  Fluorescent Medium

  GIA Report 2394135677

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.02*6.04*3.75

  Carat 0.82

  Color E

  Clarity VS2

  Cut Excellent

  Fluorescent Faint

  GIA Report 2397755803

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 5.98*6.02*3.88

  Carat 0.9

  Color I

  Clarity VVS1

  Cut Very Good

  Fluorescent Faint

  GIA Report 1398363677

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.54*6.61*4.01

  Carat 1.04

  Color L

  Clarity VVS1

  Cut Very Good

  Fluorescent Medium

  GIA Report 6391371708

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.41*6.44*4.02

  Carat 1.02

  Color J

  Clarity SI1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 6395646162

 • Diamond Emerald

  Measurement(mm) 6.18*5.13*3.22

  Carat 0.9

  Color F

  Clarity VS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 13764644

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.23*6.31*3.97

  Carat 1

  Color H

  Clarity SI2

  Cut Very Good

  Fluorescent Faint

  GIA Report 5211765189

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.2*6.29*4.02

  Carat 1

  Color I

  Clarity SI1

  Cut Very Good

  Fluorescent None

  GIA Report 1377758790

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.32*6.37*4

  Carat 1

  Color K

  Clarity VVS2

  Cut Excellent

  Fluorescent Faint

  GIA Report 5393846642

 • Diamond Cushion

  Measurement(mm) 6.09*5.57*3.52

  Carat 0.87

  Color H

  Clarity VS1

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 1206938372

 • Diamond Pear

  Measurement(mm) 8.87*5.57*3.22

  Carat 1.01

  Color H

  Clarity SI2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2388354711

 • Diamond Emerald

  Measurement(mm) 7.55*4.92*3.04

  Carat 1.03

  Color F

  Clarity SI2

  Cut

  Fluorescent Medium

  GIA Report 7392782191

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.1*6.15*3.87

  Carat 0.9

  Color G

  Clarity SI1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 7398885868

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.53*6.57*4.1

  Carat 1.08

  Color L

  Clarity VVS2

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 1365443899

 • Diamond Cushion

  Measurement(mm) 5.48*5.44*3.89

  Carat 1.01

  Color F

  Clarity SI1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 6405145236

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.1*6.14*3.88

  Carat 0.9

  Color I

  Clarity VVS1

  Cut Excellent

  Fluorescent Medium

  GIA Report 2394135677

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.02*6.04*3.75

  Carat 0.82

  Color E

  Clarity VS2

  Cut Excellent

  Fluorescent Faint

  GIA Report 2397755803

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 5.98*6.02*3.88

  Carat 0.9

  Color I

  Clarity VVS1

  Cut Very Good

  Fluorescent Faint

  GIA Report 1398363677

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.54*6.61*4.01

  Carat 1.04

  Color L

  Clarity VVS1

  Cut Very Good

  Fluorescent Medium

  GIA Report 6391371708

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.41*6.44*4.02

  Carat 1.02

  Color J

  Clarity SI1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 6395646162

 • Diamond Emerald

  Measurement(mm) 6.18*5.13*3.22

  Carat 0.9

  Color F

  Clarity VS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 13764644

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.23*6.31*3.97

  Carat 1

  Color H

  Clarity SI2

  Cut Very Good

  Fluorescent Faint

  GIA Report 5211765189

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.2*6.29*4.02

  Carat 1

  Color I

  Clarity SI1

  Cut Very Good

  Fluorescent None

  GIA Report 1377758790

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.32*6.37*4

  Carat 1

  Color K

  Clarity VVS2

  Cut Excellent

  Fluorescent Faint

  GIA Report 5393846642

 • Diamond Cushion

  Measurement(mm) 6.09*5.57*3.52

  Carat 0.87

  Color H

  Clarity VS1

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 1206938372

 • Diamond Pear

  Measurement(mm) 8.87*5.57*3.22

  Carat 1.01

  Color H

  Clarity SI2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2388354711

 • Diamond Emerald

  Measurement(mm) 7.55*4.92*3.04

  Carat 1.03

  Color F

  Clarity SI2

  Cut

  Fluorescent Medium

  GIA Report 7392782191

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.1*6.15*3.87

  Carat 0.9

  Color G

  Clarity SI1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 7398885868

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.53*6.57*4.1

  Carat 1.08

  Color L

  Clarity VVS2

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 1365443899

Liên hệ

x