GIẢM 10% TẤT CẢ VỎ NHẪN

Kim cương thiên nhiên GIA

Tìm kiếm ngay viên kim cương thiên nhiên kiểm định GIA hoàn hảo dành riêng cho bạn!

Shape (Hình dạng)

 • Round

 • Princess

 • Cushion

 • Oval

 • Pear

 • Emerald

 • Heart

 • Radiant

 • Asscher

 • Marquise

 • Tất cả

Millimetre (Kích thước)

3 li 40 li

Carat (Trọng lượng)

0.3 ct 30 ct

Color (Màu sắc)

 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M

Cut (Chế tác)

 • Excellent
 • Very Good
 • Good
 • Fair

Clarity (Độ sạch)

 • FL
 • IF
 • VVS1
 • VVS2
 • VS1
 • VS2
 • SI1
 • SI2
 • I1
 • I2

Price (Giá tiền)

 • 1 triệu
 • 30 triệu
 • 100 triệu
 • 200 triệu
 • 1 tỷ
 • Trên 1 tỷ

Shape (Hình dạng) filter_list Asscher

Color (Màu sắc) filter_list D - M

Carat (Trọng lượng) filter_list 0.3 ct - 30 ct

Millimetre (Kích thước) filter_list 3 li - 40 li

Cut (Chế tác) filter_list Excellent - Fair

Clarity (Độ sạch) filter_list FL - I2

Price (Giá tiền) filter_list Tất cả khoảng giá

Diamond

 • Diamond Asscher

  Measurement(mm) 10.37*9.97*5.59

  Carat 5.02

  Color E

  Clarity VS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 6187441156

 • Diamond Asscher

  Measurement(mm) 10*10*6.49

  Carat 5.17

  Color G

  Clarity VS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2195921341

 • Diamond Asscher

  Measurement(mm) 11.59*11.08*7.57

  Carat 8.41

  Color J

  Clarity VVS2

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 2211515743

 • Diamond Asscher

  Measurement(mm) 10.01*9.9*6.3

  Carat 5.01

  Color G

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 5191926119

 • Diamond Asscher

  Measurement(mm) 9.68*9.21*6.33

  Carat 5.14

  Color F

  Clarity SI1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 1102903655

 • Diamond Asscher

  Measurement(mm) 9.95*9.66*6.71

  Carat 6.24

  Color K

  Clarity SI2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 1162208491

 • Diamond Asscher

  Measurement(mm) 10.93*10.54*6.56

  Carat 6.1

  Color L

  Clarity SI1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 6197677590

 • Diamond Asscher

  Measurement(mm) 7.79*7.73*5.4

  Carat 3.01

  Color F

  Clarity VVS2

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 1172318082

 • Diamond Asscher

  Measurement(mm) 9.95*9.64*6.16

  Carat 5.01

  Color L

  Clarity VVS2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 1399216265

 • Diamond Asscher

  Measurement(mm) 8.64*8.48*5.53

  Carat 3.19

  Color I

  Clarity IF

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 13534682

 • Diamond Asscher

  Measurement(mm) 9.26*9.02*5.72

  Carat 4.01

  Color J

  Clarity VS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 3385615221

 • Diamond Asscher

  Measurement(mm) 7.78*7.61*5.22

  Carat 3.02

  Color H

  Clarity VS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 5172136103

 • Diamond Asscher

  Measurement(mm) 7.89*7.7*5.31

  Carat 3.01

  Color E

  Clarity SI1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 5192591073

 • Diamond Asscher

  Measurement(mm) 8.53*8.42*5.87

  Carat 4.02

  Color K

  Clarity SI1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 1182608249

 • Diamond Asscher

  Measurement(mm) 7.76*7.74*5.45

  Carat 3.01

  Color I

  Clarity VS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 6204666779

 • Diamond Asscher

  Measurement(mm) 10.37*9.97*5.59

  Carat 5.02

  Color E

  Clarity VS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 6187441156

 • Diamond Asscher

  Measurement(mm) 10*10*6.49

  Carat 5.17

  Color G

  Clarity VS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2195921341

 • Diamond Asscher

  Measurement(mm) 11.59*11.08*7.57

  Carat 8.41

  Color J

  Clarity VVS2

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 2211515743

 • Diamond Asscher

  Measurement(mm) 10.01*9.9*6.3

  Carat 5.01

  Color G

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 5191926119

 • Diamond Asscher

  Measurement(mm) 9.68*9.21*6.33

  Carat 5.14

  Color F

  Clarity SI1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 1102903655

 • Diamond Asscher

  Measurement(mm) 9.95*9.66*6.71

  Carat 6.24

  Color K

  Clarity SI2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 1162208491

 • Diamond Asscher

  Measurement(mm) 10.93*10.54*6.56

  Carat 6.1

  Color L

  Clarity SI1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 6197677590

 • Diamond Asscher

  Measurement(mm) 7.79*7.73*5.4

  Carat 3.01

  Color F

  Clarity VVS2

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 1172318082

 • Diamond Asscher

  Measurement(mm) 9.95*9.64*6.16

  Carat 5.01

  Color L

  Clarity VVS2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 1399216265

 • Diamond Asscher

  Measurement(mm) 8.64*8.48*5.53

  Carat 3.19

  Color I

  Clarity IF

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 13534682

 • Diamond Asscher

  Measurement(mm) 9.26*9.02*5.72

  Carat 4.01

  Color J

  Clarity VS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 3385615221

 • Diamond Asscher

  Measurement(mm) 7.78*7.61*5.22

  Carat 3.02

  Color H

  Clarity VS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 5172136103

 • Diamond Asscher

  Measurement(mm) 7.89*7.7*5.31

  Carat 3.01

  Color E

  Clarity SI1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 5192591073

 • Diamond Asscher

  Measurement(mm) 8.53*8.42*5.87

  Carat 4.02

  Color K

  Clarity SI1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 1182608249

 • Diamond Asscher

  Measurement(mm) 7.76*7.74*5.45

  Carat 3.01

  Color I

  Clarity VS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 6204666779

Liên hệ

x