GIẢM 10% TẤT CẢ VỎ NHẪN

Kim cương thiên nhiên GIA

Tìm kiếm ngay viên kim cương thiên nhiên kiểm định GIA hoàn hảo dành riêng cho bạn!

Shape (Hình dạng)

 • Round

 • Princess

 • Cushion

 • Oval

 • Pear

 • Emerald

 • Heart

 • Radiant

 • Asscher

 • Marquise

 • Tất cả

Millimetre (Kích thước)

3 li 40 li

Carat (Trọng lượng)

0.3 ct 30 ct

Color (Màu sắc)

 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M

Cut (Chế tác)

 • Excellent
 • Very Good
 • Good
 • Fair

Clarity (Độ sạch)

 • FL
 • IF
 • VVS1
 • VVS2
 • VS1
 • VS2
 • SI1
 • SI2
 • I1
 • I2

Price (Giá tiền)

 • 1 triệu
 • 30 triệu
 • 100 triệu
 • 200 triệu
 • 1 tỷ
 • Trên 1 tỷ

Shape (Hình dạng) filter_list Cushion

Color (Màu sắc) filter_list D - M

Carat (Trọng lượng) filter_list 0.3 ct - 30 ct

Millimetre (Kích thước) filter_list 3 li - 40 li

Cut (Chế tác) filter_list Excellent - Fair

Clarity (Độ sạch) filter_list FL - I2

Price (Giá tiền) filter_list 0-30.000.000 vnđ - 30-100.000.000 vnđ

Diamond

 • Diamond Cushion

  Measurement(mm) 4.42*4.35*3.03

  Carat 0.48

  Color G

  Clarity VVS2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 7398740648

 • Diamond Cushion

  Measurement(mm) 4.45*4.43*3.03

  Carat 0.5

  Color D

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 7406089422

 • Diamond Cushion

  Measurement(mm) 4.54*4.39*3.01

  Carat 0.5

  Color F

  Clarity VVS2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2397883300

 • Diamond Cushion

  Measurement(mm) 4.73*4.5*3

  Carat 0.5

  Color D

  Clarity VS1

  Cut

  Fluorescent Medium

  GIA Report 6355547257

 • Diamond Cushion

  Measurement(mm) 4.5*4.42*3.03

  Carat 0.5

  Color F

  Clarity VS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 6401130101

 • Diamond Cushion

  Measurement(mm) 4.57*4.39*3.11

  Carat 0.5

  Color D

  Clarity SI1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 6402097382

 • Diamond Cushion

  Measurement(mm) 4.4*4.3*3.15

  Carat 0.5

  Color G

  Clarity VVS1

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 1388407842

 • Diamond Cushion

  Measurement(mm) 4.59*4.36*3.14

  Carat 0.5

  Color D

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 2396582033

 • Diamond Cushion

  Measurement(mm) 4.47*4.45*3.03

  Carat 0.5

  Color E

  Clarity VS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2407027894

 • Diamond Cushion

  Measurement(mm) 4.62*4.27*3.18

  Carat 0.5

  Color G

  Clarity VS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 7396581320

 • Diamond Cushion

  Measurement(mm) 4.45*4.43*3.1

  Carat 0.5

  Color D

  Clarity VVS1

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 7398692553

 • Diamond Cushion

  Measurement(mm) 4.26*4.24*2.89

  Carat 0.45

  Color E

  Clarity VVS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 1405130118

 • Diamond Cushion

  Measurement(mm) 4.45*4.38*2.99

  Carat 0.5

  Color E

  Clarity VVS1

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 6392953910

 • Diamond Cushion

  Measurement(mm) 4.51*4.27*3.16

  Carat 0.5

  Color F

  Clarity VVS2

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 2396484940

 • Diamond Cushion

  Measurement(mm) 4.49*4.46*3.05

  Carat 0.5

  Color E

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2386145817

 • Diamond Cushion

  Measurement(mm) 4.42*4.35*3.03

  Carat 0.48

  Color G

  Clarity VVS2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 7398740648

 • Diamond Cushion

  Measurement(mm) 4.45*4.43*3.03

  Carat 0.5

  Color D

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 7406089422

 • Diamond Cushion

  Measurement(mm) 4.54*4.39*3.01

  Carat 0.5

  Color F

  Clarity VVS2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2397883300

 • Diamond Cushion

  Measurement(mm) 4.73*4.5*3

  Carat 0.5

  Color D

  Clarity VS1

  Cut

  Fluorescent Medium

  GIA Report 6355547257

 • Diamond Cushion

  Measurement(mm) 4.5*4.42*3.03

  Carat 0.5

  Color F

  Clarity VS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 6401130101

 • Diamond Cushion

  Measurement(mm) 4.57*4.39*3.11

  Carat 0.5

  Color D

  Clarity SI1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 6402097382

 • Diamond Cushion

  Measurement(mm) 4.4*4.3*3.15

  Carat 0.5

  Color G

  Clarity VVS1

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 1388407842

 • Diamond Cushion

  Measurement(mm) 4.59*4.36*3.14

  Carat 0.5

  Color D

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 2396582033

 • Diamond Cushion

  Measurement(mm) 4.47*4.45*3.03

  Carat 0.5

  Color E

  Clarity VS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2407027894

 • Diamond Cushion

  Measurement(mm) 4.62*4.27*3.18

  Carat 0.5

  Color G

  Clarity VS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 7396581320

 • Diamond Cushion

  Measurement(mm) 4.45*4.43*3.1

  Carat 0.5

  Color D

  Clarity VVS1

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 7398692553

 • Diamond Cushion

  Measurement(mm) 4.26*4.24*2.89

  Carat 0.45

  Color E

  Clarity VVS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 1405130118

 • Diamond Cushion

  Measurement(mm) 4.45*4.38*2.99

  Carat 0.5

  Color E

  Clarity VVS1

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 6392953910

 • Diamond Cushion

  Measurement(mm) 4.51*4.27*3.16

  Carat 0.5

  Color F

  Clarity VVS2

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 2396484940

 • Diamond Cushion

  Measurement(mm) 4.49*4.46*3.05

  Carat 0.5

  Color E

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2386145817

Liên hệ

x