GIẢM 10% TẤT CẢ VỎ NHẪN

Kim cương thiên nhiên GIA

Tìm kiếm ngay viên kim cương thiên nhiên kiểm định GIA hoàn hảo dành riêng cho bạn!

Shape (Hình dạng)

 • Round

 • Princess

 • Cushion

 • Oval

 • Pear

 • Emerald

 • Heart

 • Radiant

 • Asscher

 • Marquise

 • Tất cả

Millimetre (Kích thước)

3 li 40 li

Carat (Trọng lượng)

0.3 ct 30 ct

Color (Màu sắc)

 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M

Cut (Chế tác)

 • Excellent
 • Very Good
 • Good
 • Fair

Clarity (Độ sạch)

 • FL
 • IF
 • VVS1
 • VVS2
 • VS1
 • VS2
 • SI1
 • SI2
 • I1
 • I2

Price (Giá tiền)

 • 1 triệu
 • 30 triệu
 • 100 triệu
 • 200 triệu
 • 1 tỷ
 • Trên 1 tỷ

Shape (Hình dạng) filter_list Cushion

Color (Màu sắc) filter_list D - M

Carat (Trọng lượng) filter_list 0.3 ct - 30 ct

Millimetre (Kích thước) filter_list 3 li - 40 li

Cut (Chế tác) filter_list Excellent - Fair

Clarity (Độ sạch) filter_list FL - I2

Price (Giá tiền) filter_list Tất cả khoảng giá

Diamond

 • Diamond Cushion

  Measurement(mm) 14.19*12.26*8.17

  Carat 10.41

  Color F

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2201069145

 • Diamond Cushion

  Measurement(mm) 12.98*12.94*6.88

  Carat 10.02

  Color D

  Clarity SI1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2181398815

 • Diamond Cushion

  Measurement(mm) 12.69*12.35*8.32

  Carat 10.29

  Color G

  Clarity SI2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2165021681

 • Diamond Cushion

  Measurement(mm) 11.53*11.39*7.5

  Carat 8.02

  Color G

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 7351752540

 • Diamond Cushion

  Measurement(mm) 9.15*9.14*6.41

  Carat 5.01

  Color D

  Clarity VS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 1308354148

 • Diamond Cushion

  Measurement(mm) 11.35*9.8*6.84

  Carat 7.01

  Color H

  Clarity SI1

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 6194839222

 • Diamond Cushion

  Measurement(mm) 13.5*12.21*8.06

  Carat 10.11

  Color L

  Clarity SI2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 1176402012

 • Diamond Cushion

  Measurement(mm) 9.7*8.69*6.04

  Carat 4.51

  Color D

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 6157753683

 • Diamond Cushion

  Measurement(mm) 10.36*9.43*6.09

  Carat 5.03

  Color E

  Clarity SI1

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 2145971305

 • Diamond Cushion

  Measurement(mm) 11.6*10.56*7.16

  Carat 7.08

  Color J

  Clarity SI1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 5141713630

 • Diamond Cushion

  Measurement(mm) 10.1*9.59*6.57

  Carat 5.02

  Color G

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 1378545529

 • Diamond Cushion

  Measurement(mm) 10.04*9.96*6.53

  Carat 5.02

  Color G

  Clarity VS1

  Cut

  Fluorescent Strong

  GIA Report 2201362009

 • Diamond Cushion

  Measurement(mm) 9.71*9.53*6.28

  Carat 5.03

  Color E

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent Very Stron

  GIA Report 6207500009

 • Diamond Cushion

  Measurement(mm) 9.78*9.33*6.36

  Carat 4.83

  Color H

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 1152768540

 • Diamond Cushion

  Measurement(mm) 9.71*8.28*5.77

  Carat 4.29

  Color E

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 6204715622

 • Diamond Cushion

  Measurement(mm) 14.19*12.26*8.17

  Carat 10.41

  Color F

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2201069145

 • Diamond Cushion

  Measurement(mm) 12.98*12.94*6.88

  Carat 10.02

  Color D

  Clarity SI1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2181398815

 • Diamond Cushion

  Measurement(mm) 12.69*12.35*8.32

  Carat 10.29

  Color G

  Clarity SI2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2165021681

 • Diamond Cushion

  Measurement(mm) 11.53*11.39*7.5

  Carat 8.02

  Color G

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 7351752540

 • Diamond Cushion

  Measurement(mm) 9.15*9.14*6.41

  Carat 5.01

  Color D

  Clarity VS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 1308354148

 • Diamond Cushion

  Measurement(mm) 11.35*9.8*6.84

  Carat 7.01

  Color H

  Clarity SI1

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 6194839222

 • Diamond Cushion

  Measurement(mm) 13.5*12.21*8.06

  Carat 10.11

  Color L

  Clarity SI2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 1176402012

 • Diamond Cushion

  Measurement(mm) 9.7*8.69*6.04

  Carat 4.51

  Color D

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 6157753683

 • Diamond Cushion

  Measurement(mm) 10.36*9.43*6.09

  Carat 5.03

  Color E

  Clarity SI1

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 2145971305

 • Diamond Cushion

  Measurement(mm) 11.6*10.56*7.16

  Carat 7.08

  Color J

  Clarity SI1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 5141713630

 • Diamond Cushion

  Measurement(mm) 10.1*9.59*6.57

  Carat 5.02

  Color G

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 1378545529

 • Diamond Cushion

  Measurement(mm) 10.04*9.96*6.53

  Carat 5.02

  Color G

  Clarity VS1

  Cut

  Fluorescent Strong

  GIA Report 2201362009

 • Diamond Cushion

  Measurement(mm) 9.71*9.53*6.28

  Carat 5.03

  Color E

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent Very Stron

  GIA Report 6207500009

 • Diamond Cushion

  Measurement(mm) 9.78*9.33*6.36

  Carat 4.83

  Color H

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 1152768540

 • Diamond Cushion

  Measurement(mm) 9.71*8.28*5.77

  Carat 4.29

  Color E

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 6204715622

Liên hệ

x