GIẢM 10% TẤT CẢ VỎ NHẪN

Kim cương thiên nhiên GIA

Tìm kiếm ngay viên kim cương thiên nhiên kiểm định GIA hoàn hảo dành riêng cho bạn!

Shape (Hình dạng)

 • Round

 • Princess

 • Cushion

 • Oval

 • Pear

 • Emerald

 • Heart

 • Radiant

 • Asscher

 • Marquise

 • Tất cả

Millimetre (Kích thước)

3 li 40 li

Carat (Trọng lượng)

0.3 ct 30 ct

Color (Màu sắc)

 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M

Cut (Chế tác)

 • Excellent
 • Very Good
 • Good
 • Fair

Clarity (Độ sạch)

 • FL
 • IF
 • VVS1
 • VVS2
 • VS1
 • VS2
 • SI1
 • SI2
 • I1
 • I2

Price (Giá tiền)

 • 1 triệu
 • 30 triệu
 • 100 triệu
 • 200 triệu
 • 1 tỷ
 • Trên 1 tỷ

Shape (Hình dạng) filter_list Emerald

Color (Màu sắc) filter_list D - M

Carat (Trọng lượng) filter_list 0.3 ct - 30 ct

Millimetre (Kích thước) filter_list 3 li - 40 li

Cut (Chế tác) filter_list Excellent - Fair

Clarity (Độ sạch) filter_list FL - I2

Price (Giá tiền) filter_list 0-30.000.000 vnđ - 30-100.000.000 vnđ

Diamond

 • Diamond Emerald

  Measurement(mm) 5.37*3.77*2.55

  Carat 0.5

  Color E

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 2396042798

 • Diamond Emerald

  Measurement(mm) 4.91*3.85*2.82

  Carat 0.5

  Color E

  Clarity VS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 7391670974

 • Diamond Emerald

  Measurement(mm) 5.38*3.87*2.58

  Carat 0.48

  Color F

  Clarity VVS2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2366504141

 • Diamond Emerald

  Measurement(mm) 5.15*3.91*2.5

  Carat 0.47

  Color D

  Clarity VVS2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 5393512471

 • Diamond Emerald

  Measurement(mm) 5.13*3.85*2.64

  Carat 0.5

  Color H

  Clarity VS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 6392037122

 • Diamond Emerald

  Measurement(mm) 5*3.77*2.64

  Carat 0.5

  Color I

  Clarity VVS2

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 6391037576

 • Diamond Emerald

  Measurement(mm) 5.17*3.87*2.45

  Carat 0.5

  Color I

  Clarity IF

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 6371405025

 • Diamond Emerald

  Measurement(mm) 5.03*3.87*2.8

  Carat 0.5

  Color D

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2398703938

 • Diamond Emerald

  Measurement(mm) 4.96*3.8*2.77

  Carat 0.5

  Color E

  Clarity VS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 6395880818

 • Diamond Emerald

  Measurement(mm) 5.2*3.99*2.41

  Carat 0.46

  Color D

  Clarity VS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 7398056943

 • Diamond Emerald

  Measurement(mm) 4.99*3.77*2.72

  Carat 0.5

  Color H

  Clarity VVS1

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 2397739057

 • Diamond Emerald

  Measurement(mm) 5.34*3.73*2.41

  Carat 0.5

  Color I

  Clarity VVS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 7391602883

 • Diamond Emerald

  Measurement(mm) 4.93*3.79*2.6

  Carat 0.5

  Color G

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 1397705643

 • Diamond Emerald

  Measurement(mm) 5.02*3.75*2.45

  Carat 0.5

  Color G

  Clarity VVS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 6391670162

 • Diamond Emerald

  Measurement(mm) 4.84*3.77*2.76

  Carat 0.5

  Color G

  Clarity VS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 5393914666

 • Diamond Emerald

  Measurement(mm) 5.37*3.77*2.55

  Carat 0.5

  Color E

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 2396042798

 • Diamond Emerald

  Measurement(mm) 4.91*3.85*2.82

  Carat 0.5

  Color E

  Clarity VS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 7391670974

 • Diamond Emerald

  Measurement(mm) 5.38*3.87*2.58

  Carat 0.48

  Color F

  Clarity VVS2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2366504141

 • Diamond Emerald

  Measurement(mm) 5.15*3.91*2.5

  Carat 0.47

  Color D

  Clarity VVS2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 5393512471

 • Diamond Emerald

  Measurement(mm) 5.13*3.85*2.64

  Carat 0.5

  Color H

  Clarity VS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 6392037122

 • Diamond Emerald

  Measurement(mm) 5*3.77*2.64

  Carat 0.5

  Color I

  Clarity VVS2

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 6391037576

 • Diamond Emerald

  Measurement(mm) 5.17*3.87*2.45

  Carat 0.5

  Color I

  Clarity IF

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 6371405025

 • Diamond Emerald

  Measurement(mm) 5.03*3.87*2.8

  Carat 0.5

  Color D

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2398703938

 • Diamond Emerald

  Measurement(mm) 4.96*3.8*2.77

  Carat 0.5

  Color E

  Clarity VS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 6395880818

 • Diamond Emerald

  Measurement(mm) 5.2*3.99*2.41

  Carat 0.46

  Color D

  Clarity VS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 7398056943

 • Diamond Emerald

  Measurement(mm) 4.99*3.77*2.72

  Carat 0.5

  Color H

  Clarity VVS1

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 2397739057

 • Diamond Emerald

  Measurement(mm) 5.34*3.73*2.41

  Carat 0.5

  Color I

  Clarity VVS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 7391602883

 • Diamond Emerald

  Measurement(mm) 4.93*3.79*2.6

  Carat 0.5

  Color G

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 1397705643

 • Diamond Emerald

  Measurement(mm) 5.02*3.75*2.45

  Carat 0.5

  Color G

  Clarity VVS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 6391670162

 • Diamond Emerald

  Measurement(mm) 4.84*3.77*2.76

  Carat 0.5

  Color G

  Clarity VS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 5393914666

Liên hệ

x