GIẢM 10% TẤT CẢ VỎ NHẪN

Kim cương thiên nhiên GIA

Tìm kiếm ngay viên kim cương thiên nhiên kiểm định GIA hoàn hảo dành riêng cho bạn!

Shape (Hình dạng)

 • Round

 • Princess

 • Cushion

 • Oval

 • Pear

 • Emerald

 • Heart

 • Radiant

 • Asscher

 • Marquise

 • Tất cả

Millimetre (Kích thước)

3 li 40 li

Carat (Trọng lượng)

0.3 ct 30 ct

Color (Màu sắc)

 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M

Cut (Chế tác)

 • Excellent
 • Very Good
 • Good
 • Fair

Clarity (Độ sạch)

 • FL
 • IF
 • VVS1
 • VVS2
 • VS1
 • VS2
 • SI1
 • SI2
 • I1
 • I2

Price (Giá tiền)

 • 1 triệu
 • 30 triệu
 • 100 triệu
 • 200 triệu
 • 1 tỷ
 • Trên 1 tỷ

Shape (Hình dạng) filter_list Emerald

Color (Màu sắc) filter_list D - M

Carat (Trọng lượng) filter_list 0.3 ct - 30 ct

Millimetre (Kích thước) filter_list 3 li - 40 li

Cut (Chế tác) filter_list Excellent - Fair

Clarity (Độ sạch) filter_list FL - I2

Price (Giá tiền) filter_list Tất cả khoảng giá

Diamond

 • Diamond Emerald

  Measurement(mm) 18.26*13.64*8.77

  Carat 20.01

  Color L

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 2203429583

 • Diamond Emerald

  Measurement(mm) 18.22*11.26*7.78

  Carat 15.14

  Color K

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 5192045601

 • Diamond Emerald

  Measurement(mm) 16.23*11.94*7.88

  Carat 15.06

  Color K

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2201309793

 • Diamond Emerald

  Measurement(mm) 11.48*8.31*5.5

  Carat 5.03

  Color E

  Clarity IF

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 5212676404

 • Diamond Emerald

  Measurement(mm) 13.32*8.91*5.97

  Carat 7.06

  Color F

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 2215244083

 • Diamond Emerald

  Measurement(mm) 12.92*9.74*6.58

  Carat 8.01

  Color H

  Clarity VS1

  Cut

  Fluorescent Medium

  GIA Report 5181212819

 • Diamond Emerald

  Measurement(mm) 11.99*7.9*5.4

  Carat 5

  Color G

  Clarity VVS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 5212386362

 • Diamond Emerald

  Measurement(mm) 11.74*9.12*5.92

  Carat 5.87

  Color H

  Clarity VVS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 15780204

 • Diamond Emerald

  Measurement(mm) 11.7*8.95*6.14

  Carat 6.02

  Color H

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent Medium

  GIA Report 6217016707

 • Diamond Emerald

  Measurement(mm) 12.21*9.45*6.15

  Carat 6.19

  Color I

  Clarity VVS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2191413417

 • Diamond Emerald

  Measurement(mm) 15.19*10.36*6.85

  Carat 10.12

  Color L

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 1182617352

 • Diamond Emerald

  Measurement(mm) 10.52*8.46*6.18

  Carat 5.01

  Color G

  Clarity IF

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 17464157

 • Diamond Emerald

  Measurement(mm) 12.3*9.12*6.26

  Carat 7.11

  Color I

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent Strong

  GIA Report 2211397892

 • Diamond Emerald

  Measurement(mm) 10.68*8.43*5.76

  Carat 5.02

  Color H

  Clarity VS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 1156766523

 • Diamond Emerald

  Measurement(mm) 10.21*9.74*6.92

  Carat 6.03

  Color I

  Clarity VVS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2203760125

 • Diamond Emerald

  Measurement(mm) 18.26*13.64*8.77

  Carat 20.01

  Color L

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 2203429583

 • Diamond Emerald

  Measurement(mm) 18.22*11.26*7.78

  Carat 15.14

  Color K

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 5192045601

 • Diamond Emerald

  Measurement(mm) 16.23*11.94*7.88

  Carat 15.06

  Color K

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2201309793

 • Diamond Emerald

  Measurement(mm) 11.48*8.31*5.5

  Carat 5.03

  Color E

  Clarity IF

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 5212676404

 • Diamond Emerald

  Measurement(mm) 13.32*8.91*5.97

  Carat 7.06

  Color F

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 2215244083

 • Diamond Emerald

  Measurement(mm) 12.92*9.74*6.58

  Carat 8.01

  Color H

  Clarity VS1

  Cut

  Fluorescent Medium

  GIA Report 5181212819

 • Diamond Emerald

  Measurement(mm) 11.99*7.9*5.4

  Carat 5

  Color G

  Clarity VVS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 5212386362

 • Diamond Emerald

  Measurement(mm) 11.74*9.12*5.92

  Carat 5.87

  Color H

  Clarity VVS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 15780204

 • Diamond Emerald

  Measurement(mm) 11.7*8.95*6.14

  Carat 6.02

  Color H

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent Medium

  GIA Report 6217016707

 • Diamond Emerald

  Measurement(mm) 12.21*9.45*6.15

  Carat 6.19

  Color I

  Clarity VVS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2191413417

 • Diamond Emerald

  Measurement(mm) 15.19*10.36*6.85

  Carat 10.12

  Color L

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 1182617352

 • Diamond Emerald

  Measurement(mm) 10.52*8.46*6.18

  Carat 5.01

  Color G

  Clarity IF

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 17464157

 • Diamond Emerald

  Measurement(mm) 12.3*9.12*6.26

  Carat 7.11

  Color I

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent Strong

  GIA Report 2211397892

 • Diamond Emerald

  Measurement(mm) 10.68*8.43*5.76

  Carat 5.02

  Color H

  Clarity VS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 1156766523

 • Diamond Emerald

  Measurement(mm) 10.21*9.74*6.92

  Carat 6.03

  Color I

  Clarity VVS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2203760125

Liên hệ

x