GIẢM 10% TẤT CẢ VỎ NHẪN

Kim cương thiên nhiên GIA

Tìm kiếm ngay viên kim cương thiên nhiên kiểm định GIA hoàn hảo dành riêng cho bạn!

Shape (Hình dạng)

 • Round

 • Princess

 • Cushion

 • Oval

 • Pear

 • Emerald

 • Heart

 • Radiant

 • Asscher

 • Marquise

 • Tất cả

Millimetre (Kích thước)

3 li 40 li

Carat (Trọng lượng)

0.3 ct 30 ct

Color (Màu sắc)

 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M

Cut (Chế tác)

 • Excellent
 • Very Good
 • Good
 • Fair

Clarity (Độ sạch)

 • FL
 • IF
 • VVS1
 • VVS2
 • VS1
 • VS2
 • SI1
 • SI2
 • I1
 • I2

Price (Giá tiền)

 • 1 triệu
 • 30 triệu
 • 100 triệu
 • 200 triệu
 • 1 tỷ
 • Trên 1 tỷ

Shape (Hình dạng) filter_list Heart

Color (Màu sắc) filter_list D - M

Carat (Trọng lượng) filter_list 0.3 ct - 30 ct

Millimetre (Kích thước) filter_list 3 li - 40 li

Cut (Chế tác) filter_list Excellent - Fair

Clarity (Độ sạch) filter_list FL - I2

Price (Giá tiền) filter_list 0-30.000.000 vnđ - 30-100.000.000 vnđ

Diamond

 • Diamond Heart

  Measurement(mm) 4.95*4.97*2.71

  Carat 0.4

  Color E

  Clarity VVS2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 6405201296

 • Diamond Heart

  Measurement(mm) 4.15*4.98*3.2

  Carat 0.4

  Color E

  Clarity VVS2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2407217674

 • Diamond Heart

  Measurement(mm) 4.25*5.06*3.05

  Carat 0.4

  Color D

  Clarity VS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 1405201327

 • Diamond Heart

  Measurement(mm) 4.37*5.05*3.16

  Carat 0.41

  Color G

  Clarity VVS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 6405071217

 • Diamond Heart

  Measurement(mm) 4.3*5.18*3.11

  Carat 0.41

  Color F

  Clarity VVS2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 6392249380

 • Diamond Heart

  Measurement(mm) 4.36*4.96*3

  Carat 0.37

  Color D

  Clarity IF

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 6381102825

 • Diamond Heart

  Measurement(mm) 4.62*5.61*3.24

  Carat 0.5

  Color H

  Clarity SI1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 1397440626

 • Diamond Heart

  Measurement(mm) 4.76*5.34*3.26

  Carat 0.5

  Color I

  Clarity IF

  Cut

  Fluorescent Medium

  GIA Report 6391671879

 • Diamond Heart

  Measurement(mm) 4.17*5.04*3.09

  Carat 0.4

  Color E

  Clarity VVS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2396793595

 • Diamond Heart

  Measurement(mm) 4.4*5.06*3.07

  Carat 0.4

  Color G

  Clarity IF

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 5396094713

 • Diamond Heart

  Measurement(mm) 4.3*4.96*3.13

  Carat 0.4

  Color E

  Clarity VVS2

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 7396092590

 • Diamond Heart

  Measurement(mm) 4.23*5.16*3.12

  Carat 0.41

  Color G

  Clarity VVS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 6214973723

 • Diamond Heart

  Measurement(mm) 4.96*5.23*2.76

  Carat 0.4

  Color E

  Clarity VVS2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 3395950584

 • Diamond Heart

  Measurement(mm) 4.94*5.39*3.26

  Carat 0.5

  Color H

  Clarity VS1

  Cut

  Fluorescent Strong

  GIA Report 5393382579

 • Diamond Heart

  Measurement(mm) 4.36*5.23*2.85

  Carat 0.4

  Color D

  Clarity VS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 7402027076

 • Diamond Heart

  Measurement(mm) 4.95*4.97*2.71

  Carat 0.4

  Color E

  Clarity VVS2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 6405201296

 • Diamond Heart

  Measurement(mm) 4.15*4.98*3.2

  Carat 0.4

  Color E

  Clarity VVS2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2407217674

 • Diamond Heart

  Measurement(mm) 4.25*5.06*3.05

  Carat 0.4

  Color D

  Clarity VS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 1405201327

 • Diamond Heart

  Measurement(mm) 4.37*5.05*3.16

  Carat 0.41

  Color G

  Clarity VVS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 6405071217

 • Diamond Heart

  Measurement(mm) 4.3*5.18*3.11

  Carat 0.41

  Color F

  Clarity VVS2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 6392249380

 • Diamond Heart

  Measurement(mm) 4.36*4.96*3

  Carat 0.37

  Color D

  Clarity IF

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 6381102825

 • Diamond Heart

  Measurement(mm) 4.62*5.61*3.24

  Carat 0.5

  Color H

  Clarity SI1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 1397440626

 • Diamond Heart

  Measurement(mm) 4.76*5.34*3.26

  Carat 0.5

  Color I

  Clarity IF

  Cut

  Fluorescent Medium

  GIA Report 6391671879

 • Diamond Heart

  Measurement(mm) 4.17*5.04*3.09

  Carat 0.4

  Color E

  Clarity VVS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2396793595

 • Diamond Heart

  Measurement(mm) 4.4*5.06*3.07

  Carat 0.4

  Color G

  Clarity IF

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 5396094713

 • Diamond Heart

  Measurement(mm) 4.3*4.96*3.13

  Carat 0.4

  Color E

  Clarity VVS2

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 7396092590

 • Diamond Heart

  Measurement(mm) 4.23*5.16*3.12

  Carat 0.41

  Color G

  Clarity VVS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 6214973723

 • Diamond Heart

  Measurement(mm) 4.96*5.23*2.76

  Carat 0.4

  Color E

  Clarity VVS2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 3395950584

 • Diamond Heart

  Measurement(mm) 4.94*5.39*3.26

  Carat 0.5

  Color H

  Clarity VS1

  Cut

  Fluorescent Strong

  GIA Report 5393382579

 • Diamond Heart

  Measurement(mm) 4.36*5.23*2.85

  Carat 0.4

  Color D

  Clarity VS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 7402027076

Liên hệ

x