GIẢM 10% TẤT CẢ VỎ NHẪN

Kim cương thiên nhiên GIA

Tìm kiếm ngay viên kim cương thiên nhiên kiểm định GIA hoàn hảo dành riêng cho bạn!

Shape (Hình dạng)

 • Round

 • Princess

 • Cushion

 • Oval

 • Pear

 • Emerald

 • Heart

 • Radiant

 • Asscher

 • Marquise

 • Tất cả

Millimetre (Kích thước)

3 li 40 li

Carat (Trọng lượng)

0.3 ct 30 ct

Color (Màu sắc)

 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M

Cut (Chế tác)

 • Excellent
 • Very Good
 • Good
 • Fair

Clarity (Độ sạch)

 • FL
 • IF
 • VVS1
 • VVS2
 • VS1
 • VS2
 • SI1
 • SI2
 • I1
 • I2

Price (Giá tiền)

 • 1 triệu
 • 30 triệu
 • 100 triệu
 • 200 triệu
 • 1 tỷ
 • Trên 1 tỷ

Shape (Hình dạng) filter_list Heart

Color (Màu sắc) filter_list D - M

Carat (Trọng lượng) filter_list 0.3 ct - 30 ct

Millimetre (Kích thước) filter_list 3 li - 40 li

Cut (Chế tác) filter_list Excellent - Fair

Clarity (Độ sạch) filter_list FL - I2

Price (Giá tiền) filter_list Tất cả khoảng giá

Diamond

 • Diamond Heart

  Measurement(mm) 10.3*12.19*6.95

  Carat 5.07

  Color D

  Clarity VS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2201953975

 • Diamond Heart

  Measurement(mm) 10.6*11.8*6.91

  Carat 5.01

  Color F

  Clarity VS1

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 1399428845

 • Diamond Heart

  Measurement(mm) 10.09*11.85*6.9

  Carat 5.01

  Color E

  Clarity SI1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2397812454

 • Diamond Heart

  Measurement(mm) 10.52*12.62*7.63

  Carat 6

  Color I

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 6213685144

 • Diamond Heart

  Measurement(mm) 10.32*11.64*7.04

  Carat 5.02

  Color I

  Clarity VS1

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 2215826532

 • Diamond Heart

  Measurement(mm) 9.7*11.61*6.51

  Carat 4.23

  Color H

  Clarity VS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 6285170003

 • Diamond Heart

  Measurement(mm) 9.54*10.88*6.38

  Carat 4.01

  Color D

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 7371962780

 • Diamond Heart

  Measurement(mm) 9.7*11.63*7.18

  Carat 5.01

  Color H

  Clarity SI1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2213512307

 • Diamond Heart

  Measurement(mm) 10.67*10.71*5.55

  Carat 4.02

  Color D

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent Medium

  GIA Report 5161353160

 • Diamond Heart

  Measurement(mm) 8.45*9.92*5.93

  Carat 3.01

  Color E

  Clarity VS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 1156675793

 • Diamond Heart

  Measurement(mm) 9.51*11.61*7.22

  Carat 5.02

  Color J

  Clarity SI2

  Cut

  Fluorescent Medium

  GIA Report 5212746123

 • Diamond Heart

  Measurement(mm) 9.11*9.98*5.81

  Carat 3.01

  Color E

  Clarity VS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 1388213779

 • Diamond Heart

  Measurement(mm) 8.25*9.98*6.07

  Carat 3.01

  Color F

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 6217268476

 • Diamond Heart

  Measurement(mm) 8.65*10.3*6.04

  Carat 3.01

  Color F

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2211224467

 • Diamond Heart

  Measurement(mm) 8.88*10.07*5.78

  Carat 3.01

  Color E

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2374910822

 • Diamond Heart

  Measurement(mm) 10.3*12.19*6.95

  Carat 5.07

  Color D

  Clarity VS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2201953975

 • Diamond Heart

  Measurement(mm) 10.6*11.8*6.91

  Carat 5.01

  Color F

  Clarity VS1

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 1399428845

 • Diamond Heart

  Measurement(mm) 10.09*11.85*6.9

  Carat 5.01

  Color E

  Clarity SI1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2397812454

 • Diamond Heart

  Measurement(mm) 10.52*12.62*7.63

  Carat 6

  Color I

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 6213685144

 • Diamond Heart

  Measurement(mm) 10.32*11.64*7.04

  Carat 5.02

  Color I

  Clarity VS1

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 2215826532

 • Diamond Heart

  Measurement(mm) 9.7*11.61*6.51

  Carat 4.23

  Color H

  Clarity VS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 6285170003

 • Diamond Heart

  Measurement(mm) 9.54*10.88*6.38

  Carat 4.01

  Color D

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 7371962780

 • Diamond Heart

  Measurement(mm) 9.7*11.63*7.18

  Carat 5.01

  Color H

  Clarity SI1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2213512307

 • Diamond Heart

  Measurement(mm) 10.67*10.71*5.55

  Carat 4.02

  Color D

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent Medium

  GIA Report 5161353160

 • Diamond Heart

  Measurement(mm) 8.45*9.92*5.93

  Carat 3.01

  Color E

  Clarity VS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 1156675793

 • Diamond Heart

  Measurement(mm) 9.51*11.61*7.22

  Carat 5.02

  Color J

  Clarity SI2

  Cut

  Fluorescent Medium

  GIA Report 5212746123

 • Diamond Heart

  Measurement(mm) 9.11*9.98*5.81

  Carat 3.01

  Color E

  Clarity VS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 1388213779

 • Diamond Heart

  Measurement(mm) 8.25*9.98*6.07

  Carat 3.01

  Color F

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 6217268476

 • Diamond Heart

  Measurement(mm) 8.65*10.3*6.04

  Carat 3.01

  Color F

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2211224467

 • Diamond Heart

  Measurement(mm) 8.88*10.07*5.78

  Carat 3.01

  Color E

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2374910822

Liên hệ

x