GIẢM 10% TẤT CẢ VỎ NHẪN

Kim cương thiên nhiên GIA

Tìm kiếm ngay viên kim cương thiên nhiên kiểm định GIA hoàn hảo dành riêng cho bạn!

Shape (Hình dạng)

 • Round

 • Princess

 • Cushion

 • Oval

 • Pear

 • Emerald

 • Heart

 • Radiant

 • Asscher

 • Marquise

 • Tất cả

Millimetre (Kích thước)

3 li 40 li

Carat (Trọng lượng)

0.3 ct 30 ct

Color (Màu sắc)

 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M

Cut (Chế tác)

 • Excellent
 • Very Good
 • Good
 • Fair

Clarity (Độ sạch)

 • FL
 • IF
 • VVS1
 • VVS2
 • VS1
 • VS2
 • SI1
 • SI2
 • I1
 • I2

Price (Giá tiền)

 • 1 triệu
 • 30 triệu
 • 100 triệu
 • 200 triệu
 • 1 tỷ
 • Trên 1 tỷ

Shape (Hình dạng) filter_list Marquise

Color (Màu sắc) filter_list D - M

Carat (Trọng lượng) filter_list 0.3 ct - 30 ct

Millimetre (Kích thước) filter_list 3 li - 40 li

Cut (Chế tác) filter_list Excellent - Fair

Clarity (Độ sạch) filter_list FL - I2

Price (Giá tiền) filter_list Tất cả khoảng giá

Diamond

 • Diamond Marquise

  Measurement(mm) 17.87*8.92*5.15

  Carat 5.01

  Color E

  Clarity IF

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 5212369429

 • Diamond Marquise

  Measurement(mm) 16.31*9.28*5.69

  Carat 5.05

  Color G

  Clarity VVS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2307429248

 • Diamond Marquise

  Measurement(mm) 21.15*10.81*5.33

  Carat 7.01

  Color J

  Clarity SI2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 5211783130

 • Diamond Marquise

  Measurement(mm) 18.44*9.35*5.08

  Carat 5.32

  Color F

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent Medium

  GIA Report 6204760146

 • Diamond Marquise

  Measurement(mm) 16.63*8.29*5.14

  Carat 4.2

  Color E

  Clarity IF

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 5166245572

 • Diamond Marquise

  Measurement(mm) 17.49*9.56*5.82

  Carat 6.08

  Color J

  Clarity SI2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 6214727876

 • Diamond Marquise

  Measurement(mm) 14.56*7.25*4.88

  Carat 3.04

  Color D

  Clarity IF

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 1233604100

 • Diamond Marquise

  Measurement(mm) 16.58*9.07*5.86

  Carat 5.05

  Color I

  Clarity SI1

  Cut

  Fluorescent Strong

  GIA Report 119680910

 • Diamond Marquise

  Measurement(mm) 16.58*9.07*5.86

  Carat 5.05

  Color I

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent Strong

  GIA Report 1196809108

 • Diamond Marquise

  Measurement(mm) 17.23*9.54*4.94

  Carat 5

  Color K

  Clarity SI1

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 1146878563

 • Diamond Marquise

  Measurement(mm) 14.98*7.92*4.35

  Carat 3

  Color E

  Clarity VVS2

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 2155339302

 • Diamond Marquise

  Measurement(mm) 15.66*7.07*4.57

  Carat 3.02

  Color H

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 5393916948

 • Diamond Marquise

  Measurement(mm) 13.46*6.61*4.16

  Carat 2.04

  Color D

  Clarity IF

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 1238700079

 • Diamond Marquise

  Measurement(mm) 12.83*6.69*4.16

  Carat 2.04

  Color E

  Clarity VVS2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2384362374

 • Diamond Marquise

  Measurement(mm) 20.01*8.2*4.04

  Carat 4.09

  Color L

  Clarity SI2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2211331176

 • Diamond Marquise

  Measurement(mm) 17.87*8.92*5.15

  Carat 5.01

  Color E

  Clarity IF

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 5212369429

 • Diamond Marquise

  Measurement(mm) 16.31*9.28*5.69

  Carat 5.05

  Color G

  Clarity VVS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2307429248

 • Diamond Marquise

  Measurement(mm) 21.15*10.81*5.33

  Carat 7.01

  Color J

  Clarity SI2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 5211783130

 • Diamond Marquise

  Measurement(mm) 18.44*9.35*5.08

  Carat 5.32

  Color F

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent Medium

  GIA Report 6204760146

 • Diamond Marquise

  Measurement(mm) 16.63*8.29*5.14

  Carat 4.2

  Color E

  Clarity IF

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 5166245572

 • Diamond Marquise

  Measurement(mm) 17.49*9.56*5.82

  Carat 6.08

  Color J

  Clarity SI2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 6214727876

 • Diamond Marquise

  Measurement(mm) 14.56*7.25*4.88

  Carat 3.04

  Color D

  Clarity IF

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 1233604100

 • Diamond Marquise

  Measurement(mm) 16.58*9.07*5.86

  Carat 5.05

  Color I

  Clarity SI1

  Cut

  Fluorescent Strong

  GIA Report 119680910

 • Diamond Marquise

  Measurement(mm) 16.58*9.07*5.86

  Carat 5.05

  Color I

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent Strong

  GIA Report 1196809108

 • Diamond Marquise

  Measurement(mm) 17.23*9.54*4.94

  Carat 5

  Color K

  Clarity SI1

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 1146878563

 • Diamond Marquise

  Measurement(mm) 14.98*7.92*4.35

  Carat 3

  Color E

  Clarity VVS2

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 2155339302

 • Diamond Marquise

  Measurement(mm) 15.66*7.07*4.57

  Carat 3.02

  Color H

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 5393916948

 • Diamond Marquise

  Measurement(mm) 13.46*6.61*4.16

  Carat 2.04

  Color D

  Clarity IF

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 1238700079

 • Diamond Marquise

  Measurement(mm) 12.83*6.69*4.16

  Carat 2.04

  Color E

  Clarity VVS2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2384362374

 • Diamond Marquise

  Measurement(mm) 20.01*8.2*4.04

  Carat 4.09

  Color L

  Clarity SI2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2211331176

Liên hệ

x