GIẢM 10% TẤT CẢ VỎ NHẪN

Kim cương thiên nhiên GIA

Tìm kiếm ngay viên kim cương thiên nhiên kiểm định GIA hoàn hảo dành riêng cho bạn!

Shape (Hình dạng)

 • Round

 • Princess

 • Cushion

 • Oval

 • Pear

 • Emerald

 • Heart

 • Radiant

 • Asscher

 • Marquise

 • Tất cả

Millimetre (Kích thước)

3 li 40 li

Carat (Trọng lượng)

0.3 ct 30 ct

Color (Màu sắc)

 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M

Cut (Chế tác)

 • Excellent
 • Very Good
 • Good
 • Fair

Clarity (Độ sạch)

 • FL
 • IF
 • VVS1
 • VVS2
 • VS1
 • VS2
 • SI1
 • SI2
 • I1
 • I2

Price (Giá tiền)

 • 1 triệu
 • 30 triệu
 • 100 triệu
 • 200 triệu
 • 1 tỷ
 • Trên 1 tỷ

Shape (Hình dạng) filter_list Radiant

Color (Màu sắc) filter_list D - M

Carat (Trọng lượng) filter_list 0.3 ct - 30 ct

Millimetre (Kích thước) filter_list 3 li - 40 li

Cut (Chế tác) filter_list Excellent - Fair

Clarity (Độ sạch) filter_list FL - I2

Price (Giá tiền) filter_list 0-30.000.000 vnđ - 30-100.000.000 vnđ

Diamond

 • Diamond Radiant

  Measurement(mm) 5.02*3.9*2.79

  Carat 0.46

  Color E

  Clarity VS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 6382616386

 • Diamond Radiant

  Measurement(mm) 5.91*4*2.47

  Carat 0.5

  Color D

  Clarity SI1

  Cut

  Fluorescent Very Stron

  GIA Report 2396823405

 • Diamond Radiant

  Measurement(mm) 4.98*4.08*2.96

  Carat 0.5

  Color I

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 1395573710

 • Diamond Radiant

  Measurement(mm) 4.93*4.01*2.83

  Carat 0.5

  Color I

  Clarity VS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 6391833946

 • Diamond Radiant

  Measurement(mm) 4.68*3.97*2.83

  Carat 0.5

  Color G

  Clarity VVS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 7391687810

 • Diamond Radiant

  Measurement(mm) 4.86*3.79*2.59

  Carat 0.4

  Color E

  Clarity VVS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2215973619

 • Diamond Radiant

  Measurement(mm) 5.27*3.92*2.71

  Carat 0.5

  Color I

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 52117866094

 • Diamond Radiant

  Measurement(mm) 5.02*3.91*2.79

  Carat 0.45

  Color E

  Clarity VVS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 1408072029

 • Diamond Radiant

  Measurement(mm) 4.97*3.56*2.58

  Carat 0.4

  Color F

  Clarity VVS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2394304166

 • Diamond Radiant

  Measurement(mm) 4.93*4.03*2.8

  Carat 0.5

  Color D

  Clarity SI2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 62178748049

 • Diamond Radiant

  Measurement(mm) 5.57*3.82*2.81

  Carat 0.5

  Color F

  Clarity SI1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2404100679

 • Diamond Radiant

  Measurement(mm) 5.18*3.95*2.74

  Carat 0.5

  Color G

  Clarity SI1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2406173495

 • Diamond Radiant

  Measurement(mm) 4.69*3.7*2.64

  Carat 0.4

  Color D

  Clarity VS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 7391572682

 • Diamond Radiant

  Measurement(mm) 4.82*4.01*2.9

  Carat 0.5

  Color D

  Clarity VS1

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 2394847759

 • Diamond Radiant

  Measurement(mm) 5.53*4*2.88

  Carat 0.5

  Color J

  Clarity VVS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2397752292

 • Diamond Radiant

  Measurement(mm) 5.02*3.9*2.79

  Carat 0.46

  Color E

  Clarity VS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 6382616386

 • Diamond Radiant

  Measurement(mm) 5.91*4*2.47

  Carat 0.5

  Color D

  Clarity SI1

  Cut

  Fluorescent Very Stron

  GIA Report 2396823405

 • Diamond Radiant

  Measurement(mm) 4.98*4.08*2.96

  Carat 0.5

  Color I

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 1395573710

 • Diamond Radiant

  Measurement(mm) 4.93*4.01*2.83

  Carat 0.5

  Color I

  Clarity VS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 6391833946

 • Diamond Radiant

  Measurement(mm) 4.68*3.97*2.83

  Carat 0.5

  Color G

  Clarity VVS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 7391687810

 • Diamond Radiant

  Measurement(mm) 4.86*3.79*2.59

  Carat 0.4

  Color E

  Clarity VVS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2215973619

 • Diamond Radiant

  Measurement(mm) 5.27*3.92*2.71

  Carat 0.5

  Color I

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 52117866094

 • Diamond Radiant

  Measurement(mm) 5.02*3.91*2.79

  Carat 0.45

  Color E

  Clarity VVS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 1408072029

 • Diamond Radiant

  Measurement(mm) 4.97*3.56*2.58

  Carat 0.4

  Color F

  Clarity VVS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2394304166

 • Diamond Radiant

  Measurement(mm) 4.93*4.03*2.8

  Carat 0.5

  Color D

  Clarity SI2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 62178748049

 • Diamond Radiant

  Measurement(mm) 5.57*3.82*2.81

  Carat 0.5

  Color F

  Clarity SI1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2404100679

 • Diamond Radiant

  Measurement(mm) 5.18*3.95*2.74

  Carat 0.5

  Color G

  Clarity SI1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2406173495

 • Diamond Radiant

  Measurement(mm) 4.69*3.7*2.64

  Carat 0.4

  Color D

  Clarity VS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 7391572682

 • Diamond Radiant

  Measurement(mm) 4.82*4.01*2.9

  Carat 0.5

  Color D

  Clarity VS1

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 2394847759

 • Diamond Radiant

  Measurement(mm) 5.53*4*2.88

  Carat 0.5

  Color J

  Clarity VVS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2397752292

Liên hệ

x