GIẢM 10% TẤT CẢ VỎ NHẪN

Kim cương thiên nhiên GIA

Tìm kiếm ngay viên kim cương thiên nhiên kiểm định GIA hoàn hảo dành riêng cho bạn!

Shape (Hình dạng)

 • Round

 • Princess

 • Cushion

 • Oval

 • Pear

 • Emerald

 • Heart

 • Radiant

 • Asscher

 • Marquise

 • Tất cả

Millimetre (Kích thước)

3 li 40 li

Carat (Trọng lượng)

0.3 ct 30 ct

Color (Màu sắc)

 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M

Cut (Chế tác)

 • Excellent
 • Very Good
 • Good
 • Fair

Clarity (Độ sạch)

 • FL
 • IF
 • VVS1
 • VVS2
 • VS1
 • VS2
 • SI1
 • SI2
 • I1
 • I2

Price (Giá tiền)

 • 1 triệu
 • 30 triệu
 • 100 triệu
 • 200 triệu
 • 1 tỷ
 • Trên 1 tỷ

Shape (Hình dạng) filter_list Round

Color (Màu sắc) filter_list D - M

Carat (Trọng lượng) filter_list 0.3 ct - 30 ct

Millimetre (Kích thước) filter_list 3 li - 40 li

Cut (Chế tác) filter_list Excellent - Fair

Clarity (Độ sạch) filter_list FL - I2

Price (Giá tiền) filter_list 0-30.000.000 vnđ - 30-10.000.000 vnđ

Diamond

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 4.53*4.56*2.8

  Carat 0.35

  Color D

  Clarity VVS1

  Cut Excellent

  Fluorescent Faint

  GIA Report 2387030887

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 4.54*4.55*2.84

  Carat 0.35

  Color D

  Clarity VVS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 6382848280

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 4.52*4.55*2.82

  Carat 0.35

  Color D

  Clarity VVS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 1399151719

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 4.54*4.57*2.77

  Carat 0.35

  Color D

  Clarity VVS1

  Cut Excellent

  Fluorescent Faint

  GIA Report 1387339395

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 4.57*4.6*2.77

  Carat 0.35

  Color F

  Clarity VVS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 1378849388

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 4.56*4.59*2.77

  Carat 0.35

  Color D

  Clarity VVS1

  Cut Excellent

  Fluorescent Faint

  GIA Report 7398481362

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 4.49*4.52*2.71

  Carat 0.32

  Color D

  Clarity IF

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 7376220280

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 4.57*4.59*2.83

  Carat 0.36

  Color D

  Clarity VVS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 6395494755

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 5.02*5.1*3.14

  Carat 0.5

  Color D

  Clarity SI2

  Cut Excellent

  Fluorescent Faint

  GIA Report 2387832366

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 4.93*4.95*2.96

  Carat 0.44

  Color F

  Clarity VVS2

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 7393053855

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 4.87*4.91*3.02

  Carat 0.44

  Color E

  Clarity VS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 2396682465

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 5.15*5.19*3.06

  Carat 0.5

  Color D

  Clarity SI2

  Cut Excellent

  Fluorescent Medium

  GIA Report 1387927991

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 4.79*4.82*2.95

  Carat 0.42

  Color D

  Clarity VVS2

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 1365554159

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 5.06*5.1*3.16

  Carat 0.5

  Color F

  Clarity SI2

  Cut Excellent

  Fluorescent Faint

  GIA Report 6382618755

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 4.85*4.87*3.01

  Carat 0.43

  Color D

  Clarity VS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 1395741872

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 4.53*4.56*2.8

  Carat 0.35

  Color D

  Clarity VVS1

  Cut Excellent

  Fluorescent Faint

  GIA Report 2387030887

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 4.54*4.55*2.84

  Carat 0.35

  Color D

  Clarity VVS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 6382848280

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 4.52*4.55*2.82

  Carat 0.35

  Color D

  Clarity VVS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 1399151719

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 4.54*4.57*2.77

  Carat 0.35

  Color D

  Clarity VVS1

  Cut Excellent

  Fluorescent Faint

  GIA Report 1387339395

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 4.57*4.6*2.77

  Carat 0.35

  Color F

  Clarity VVS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 1378849388

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 4.56*4.59*2.77

  Carat 0.35

  Color D

  Clarity VVS1

  Cut Excellent

  Fluorescent Faint

  GIA Report 7398481362

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 4.49*4.52*2.71

  Carat 0.32

  Color D

  Clarity IF

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 7376220280

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 4.57*4.59*2.83

  Carat 0.36

  Color D

  Clarity VVS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 6395494755

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 5.02*5.1*3.14

  Carat 0.5

  Color D

  Clarity SI2

  Cut Excellent

  Fluorescent Faint

  GIA Report 2387832366

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 4.93*4.95*2.96

  Carat 0.44

  Color F

  Clarity VVS2

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 7393053855

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 4.87*4.91*3.02

  Carat 0.44

  Color E

  Clarity VS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 2396682465

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 5.15*5.19*3.06

  Carat 0.5

  Color D

  Clarity SI2

  Cut Excellent

  Fluorescent Medium

  GIA Report 1387927991

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 4.79*4.82*2.95

  Carat 0.42

  Color D

  Clarity VVS2

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 1365554159

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 5.06*5.1*3.16

  Carat 0.5

  Color F

  Clarity SI2

  Cut Excellent

  Fluorescent Faint

  GIA Report 6382618755

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 4.85*4.87*3.01

  Carat 0.43

  Color D

  Clarity VS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 1395741872

Liên hệ

x