Nhẫn cưới chung đôi - Ưu đãi 20% cho tất cả nhẫn cưới

Nhẫn kim cương

Nhẫn kim cương Tiffany full tấm ở đai & chấu NKC1201 69.500.000 đ Nhẫn kim cương Cathedral cách điệu NKC1511 50.300.000 đ Nhẫn kim cương Double Halo Floral NKC2304 41.400.000 đ Nhẫn kim cương Double Halo cushion đai tấm NKC2302 48.200.000 đ Nhẫn kim cương Double Halo cushion đai tấm halo hở NKC2303 48.200.000 đ Nhẫn kim cương Halo cushion đai twist 1 đai tấm NKC2405 34.700.000 đ Nhẫn kim cương Bridge Accent vintage đai tấm NKC1608 27.300.000 đ Nhẫn kim cương Threestone twist NKC3103 18.700.000 đ Nhẫn kim cương Royal design NKC9902 36.700.000 đ Nhẫn kim cương Royal design NKC9905 29.200.000 đ Nhẫn kim cương Royal design NKC9906 30.800.000 đ Nhẫn kim cương Royal design NKC9907 54.200.000 đ Nhẫn kim cương Royal design NKC9914 65.100.000 đ Nhẫn kim cương Royal design NKC9916 24.200.000 đ Nhẫn kim cương Wide Band NKC0005 56.800.000 đ Nhẫn kim cương Spring Lotus NKC2502 47.300.000 đ Nhẫn kim cương Zinnia Halo NKC2504 66.000.000 đ Nhẫn kim cương Princess Diamond Halo NKC2508 83.200.000 đ Nhẫn kim cương Fancy Marquise Halo NKC2509 44.000.000 đ Nhẫn kim cương Emerald kết hợp Fancy Halo NKC8210 90.400.000 đ

Bông tai kim cương

Bông tai Halo bông tuyết BTA2107 25.200.000 đ Bông tai Halo Floral chấu lớn BTA2109 39.400.000 đ Bông tai Halo twist BTA2110 46.000.000 đ Bông tai Cluster Hoop 2 BTA3102 56.200.000 đ Bông tai Drop Earings 5 BTA4105 34.600.000 đ Bông tai Custom Earings 4 BTA8104 21.000.000 đ Bông tai Halo BTA1106 11.500.000 đ Bông tai Stud BTA1108 10.000.000 đ Bông tai Halo BTA2112 21.000.000 đ Bông tai Halo BTA2118 41.850.000 đ Bông tai Halo BTA2119 36.500.000 đ Bông tai Halo BTA2147 28.000.000 đ Bông tai Halo BTA2142 39.400.000 đ Bông tai Halo BTA2145 34.200.000 đ Bông tai Halo BTA2148 48.000.000 đ Bông tai Halo BTA2152 18.700.000 đ Bông tai Custom Earings BTA8114 22.400.000 đ Bông tai Custom Earings BTA8128 127.500.000 đ Bông tai Convertible Earings BTA8132 34.300.000 đ Bông tai Halo BTA2124 16.050.000 đ

Dây chuyền kim cương

Mặt dây Single Halo MDA2102 17.200.000 đ Mặt dây Halo Floral MDA2104 25.500.000 đ Mặt dây Halo Floral MDA2105 16.500.000 đ Mặt dây Halo Floral MDA2106 19.000.000 đ Mặt dây Double Halo MDA2108 22.800.000 đ Mặt dây Double Halo Floral MDA2109 28.000.000 đ Mặt dây Pear-shape Halo MDA2110 22.000.000 đ Mặt dây Halo Floral MDA2111 18.000.000 đ Mặt dây Custom Halo MDA2117 28.800.000 đ Mặt dây Custom Halo MDA2118 30.700.000 đ Mặt dây Heart-shape Reverse MDA3103 22.900.000 đ Mặt dây Custom MDA8111 22.300.000 đ

Vòng - Lắc tay

Vòng tay Pavé 1 VTA3101 Liên hệ Vòng tay Chain VTA5103 Liên hệ Vòng tay Tennis VTA1104 Liên hệ Vòng tay Tennis VTA1110 Liên hệ Vòng tay Tennis VTA1114 Liên hệ Vòng tay Tennis VTA1116 Liên hệ Vòng tay Custom Design VTA8103 Liên hệ Vòng tay Custom Design VTA8104 Liên hệ Vòng tay Custom Design VTA1201 Liên hệ Vòng tay Tennis VTA1109 Liên hệ Vòng tay Custom Design VTA8111 Liên hệ

Nhẫn Eternity

Nhẫn Eternity NCF0127 23.900.000 đ Nhẫn Eternity NCF0131 17.400.000 đ Nhẫn Eternity NCF0132 46.500.000 đ Nhẫn Eternity NCF0133 24.700.000 đ Nhẫn Eternity NCF0140 7.800.000 đ Nhẫn Eternity NCF0119 20.700.000 đ Nhẫn Eternity NCF0124 5.800.000 đ Nhẫn Eternity NCF0126 32.300.000 đ Nhẫn Eternity NCF0103 17.500.000 đ Nhẫn Eternity NCF0105 22.700.000 đ Nhẫn Eternity NCF0107 37.000.000 đ Nhẫn Eternity NCF0108 21.800.000 đ


Liên hệ

x