Crafting Your Happiness

Kim cương thiên nhiên GIA

Tìm kiếm ngay viên kim cương thiên nhiên kiểm định GIA hoàn hảo dành riêng cho bạn!

Shape (Hình dạng)

 • Round

 • Princess

 • Cushion

 • Oval

 • Pear

 • Emerald

 • Heart

 • Radiant

 • Asscher

 • Marquise

 • Tất cả

Millimetre (Kích thước)

3 li 40 li

Carat (Trọng lượng)

0.3 ct 30 ct

Color (Màu sắc)

 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M

Cut (Chế tác)

 • Excellent
 • Very Good
 • Good
 • Fair

Clarity (Độ sạch)

 • FL
 • IF
 • VVS1
 • VVS2
 • VS1
 • VS2
 • SI1
 • SI2
 • I1
 • I2

Price (Giá tiền)

 • 1 triệu
 • 30 triệu
 • 100 triệu
 • 200 triệu
 • 1 tỷ
 • Trên 1 tỷ

Shape (Hình dạng) filter_list Tất cả

Color (Màu sắc) filter_list D - M

Carat (Trọng lượng) filter_list 0.3 ct - 30 ct

Millimetre (Kích thước) filter_list 3 li - 40 li

Cut (Chế tác) filter_list Excellent - Fair

Clarity (Độ sạch) filter_list SI2 - SI2

Price (Giá tiền) filter_list Tất cả khoảng giá

Diamond

 • Diamond Cushion

  Measurement(mm) 12.69*12.35*8.32

  Carat 10.29

  Color G

  Clarity SI2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2165021681

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 13.72*13.79*8.58

  Carat 10.06

  Color I

  Clarity SI2

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 6207108029

 • Diamond Oval

  Measurement(mm) 16.9*11.8*6.98

  Carat 10.02

  Color K

  Clarity SI2

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 2175007942

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 13.88*13.92*8.58

  Carat 10.03

  Color K

  Clarity SI2

  Cut Excellent

  Fluorescent Strong

  GIA Report 2215335747

 • Diamond Pear

  Measurement(mm) 19.17*12.2*6.7

  Carat 10.01

  Color K

  Clarity SI2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 5182612615

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 12.15*12.22*7.65

  Carat 7.01

  Color E

  Clarity SI2

  Cut Excellent

  Fluorescent Medium

  GIA Report 2185095704

 • Diamond Radiant

  Measurement(mm) 11.67*9.52*6.81

  Carat 7.01

  Color H

  Clarity SI2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 5222048982

 • Diamond Pear

  Measurement(mm) 17.48*11.12*6.75

  Carat 8.02

  Color J

  Clarity SI2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2165660287

 • Diamond Marquise

  Measurement(mm) 21.15*10.81*5.33

  Carat 7.01

  Color J

  Clarity SI2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 5211783130

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 10.87*10.94*6.78

  Carat 5.01

  Color D

  Clarity SI2

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 2215780565

 • Diamond Cushion

  Measurement(mm) 13.5*12.21*8.06

  Carat 10.11

  Color L

  Clarity SI2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 1176402012

 • Diamond Radiant

  Measurement(mm) 14*10.27*6.3

  Carat 8.02

  Color K

  Clarity SI2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 1216651846

 • Diamond Oval

  Measurement(mm) 12.86*9.57*6.22

  Carat 5.03

  Color D

  Clarity SI2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 1216636210

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 12*12.15*7.68

  Carat 7.01

  Color I

  Clarity SI2

  Cut Excellent

  Fluorescent Medium

  GIA Report 2215636245

 • Diamond Radiant

  Measurement(mm) 11.79*8.5*6.21

  Carat 6.01

  Color I

  Clarity SI2

  Cut

  Fluorescent Medium

  GIA Report 6213782293

 • Diamond Cushion

  Measurement(mm) 12.69*12.35*8.32

  Carat 10.29

  Color G

  Clarity SI2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2165021681

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 13.72*13.79*8.58

  Carat 10.06

  Color I

  Clarity SI2

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 6207108029

 • Diamond Oval

  Measurement(mm) 16.9*11.8*6.98

  Carat 10.02

  Color K

  Clarity SI2

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 2175007942

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 13.88*13.92*8.58

  Carat 10.03

  Color K

  Clarity SI2

  Cut Excellent

  Fluorescent Strong

  GIA Report 2215335747

 • Diamond Pear

  Measurement(mm) 19.17*12.2*6.7

  Carat 10.01

  Color K

  Clarity SI2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 5182612615

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 12.15*12.22*7.65

  Carat 7.01

  Color E

  Clarity SI2

  Cut Excellent

  Fluorescent Medium

  GIA Report 2185095704

 • Diamond Radiant

  Measurement(mm) 11.67*9.52*6.81

  Carat 7.01

  Color H

  Clarity SI2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 5222048982

 • Diamond Pear

  Measurement(mm) 17.48*11.12*6.75

  Carat 8.02

  Color J

  Clarity SI2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2165660287

 • Diamond Marquise

  Measurement(mm) 21.15*10.81*5.33

  Carat 7.01

  Color J

  Clarity SI2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 5211783130

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 10.87*10.94*6.78

  Carat 5.01

  Color D

  Clarity SI2

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 2215780565

 • Diamond Cushion

  Measurement(mm) 13.5*12.21*8.06

  Carat 10.11

  Color L

  Clarity SI2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 1176402012

 • Diamond Radiant

  Measurement(mm) 14*10.27*6.3

  Carat 8.02

  Color K

  Clarity SI2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 1216651846

 • Diamond Oval

  Measurement(mm) 12.86*9.57*6.22

  Carat 5.03

  Color D

  Clarity SI2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 1216636210

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 12*12.15*7.68

  Carat 7.01

  Color I

  Clarity SI2

  Cut Excellent

  Fluorescent Medium

  GIA Report 2215636245

 • Diamond Radiant

  Measurement(mm) 11.79*8.5*6.21

  Carat 6.01

  Color I

  Clarity SI2

  Cut

  Fluorescent Medium

  GIA Report 6213782293

Giao hàng
miễn phí toàn quốc

Contact

x

Giao hàng miễn phí