Ưu đãi 10% và thêm 5% khi mua kèm viên chủ cho nhẫn cầu hôn trong tháng 10/2022

Tìm việc làm tại tierra

Nhân viên Kế toán

Nhân viên Kế toán

Bộ phận

Kế toán

Mức lương

Từ 9 đến 12 triệu

Ngày hết hạn

31/10/2022

Nhân viên Kế toán

Bộ phận: Kế toán

Mức lương

Mức lương: Từ 9 đến 12 triệu

Ngày hết hạn: 31/10/2022

Cấp bậc

Nhân viên

Nơi làm việc

Thành phố Hà Nội

Cấp bậc: Nhân viên

Nơi làm việc: Thành phố Hà Nội

NHÂN VIÊN TƯ VẤN VÀ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

NHÂN VIÊN TƯ VẤN VÀ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

Bộ phận

Chăm sóc khách hàng

Mức lương

Từ 7 đến 15 triệu

Ngày hết hạn

30/09/2022

NHÂN VIÊN TƯ VẤN VÀ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

Bộ phận: Chăm sóc khách hàng

Mức lương

Mức lương: Từ 7 đến 15 triệu

Ngày hết hạn: 30/09/2022

Cấp bậc

Nhân viên

Nơi làm việc

Thành phố Hà Nội

Cấp bậc: Nhân viên

Nơi làm việc: Thành phố Hà Nội

NHÂN VIÊN TƯ VẤN VÀ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

NHÂN VIÊN TƯ VẤN VÀ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

Bộ phận

Chăm sóc khách hàng

Mức lương

Từ 7 đến 15 triệu

Ngày hết hạn

30/09/2022

NHÂN VIÊN TƯ VẤN VÀ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

Bộ phận: Chăm sóc khách hàng

Mức lương

Mức lương: Từ 7 đến 15 triệu

Ngày hết hạn: 30/09/2022

Cấp bậc

Nhân viên

Nơi làm việc

Thành phố Hồ Chí Minh

Cấp bậc: Nhân viên

Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh

NHÂN VIÊN TƯ VẤN VÀ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

NHÂN VIÊN TƯ VẤN VÀ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

Bộ phận

Chăm sóc khách hàng

Mức lương

Từ 7 đến 15 triệu

Ngày hết hạn

30/09/2022

NHÂN VIÊN TƯ VẤN VÀ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

Bộ phận: Chăm sóc khách hàng

Mức lương

Mức lương: Từ 7 đến 15 triệu

Ngày hết hạn: 30/09/2022

Cấp bậc

Nhân viên

Nơi làm việc

Tỉnh Đồng Nai

Cấp bậc: Nhân viên

Nơi làm việc: Tỉnh Đồng Nai

Video Editor

Video Editor

Bộ phận

Video Editor

Mức lương

Thoả thuận

Ngày hết hạn

30/09/2022

Video Editor

Bộ phận: Video Editor

Mức lương

Thoả thuận

Ngày hết hạn: 30/09/2022

Cấp bậc

Nhân viên

Nơi làm việc

Thành phố Hồ Chí Minh

Cấp bậc: Nhân viên

Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí MinhXLiên hệ

x