10% OF ALL RINGS

Kim cương thiên nhiên GIA

Tìm kiếm ngay viên kim cương thiên nhiên kiểm định GIA hoàn hảo dành riêng cho bạn!

Shape (Hình dạng)

 • Round

 • Princess

 • Cushion

 • Oval

 • Pear

 • Emerald

 • Heart

 • Radiant

 • Asscher

 • Marquise

 • Tất cả

Millimetre (Kích thước)

3 li 40 li

Carat (Trọng lượng)

0.3 ct 30 ct

Color (Màu sắc)

 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M

Cut (Chế tác)

 • Excellent
 • Very Good
 • Good
 • Fair

Clarity (Độ sạch)

 • FL
 • IF
 • VVS1
 • VVS2
 • VS1
 • VS2
 • SI1
 • SI2
 • I1
 • I2

Price (Giá tiền)

 • 1 triệu
 • 30 triệu
 • 100 triệu
 • 200 triệu
 • 1 tỷ
 • Trên 1 tỷ

Shape (Hình dạng) filter_list Tất cả

Color (Màu sắc) filter_list D - M

Carat (Trọng lượng) filter_list 0.3 ct - 30 ct

Millimetre (Kích thước) filter_list 3 li - 40 li

Cut (Chế tác) filter_list Excellent - Fair

Clarity (Độ sạch) filter_list FL - I2

Price (Giá tiền) filter_list 1.000.000 vnđ - 30.000.000 vnđ

Diamond

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 4.53*4.56*2.8

  Carat 0.35

  Color D

  Clarity VVS1

  Cut Excellent

  Fluorescent Faint

  GIA Report 2387030887

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 4.58*4.61*2.72

  Carat 0.35

  Color D

  Clarity VVS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 5386182425

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 4.6*4.63*2.74

  Carat 0.35

  Color D

  Clarity VVS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 2386949059

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 4.58*4.6*2.74

  Carat 0.35

  Color D

  Clarity VVS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 7403372031

 • Diamond Oval

  Measurement(mm) 5.89*4.41*2.74

  Carat 0.5

  Color D

  Clarity SI2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2376080919

 • Diamond Oval

  Measurement(mm) 5.87*4.49*2.85

  Carat 0.5

  Color I

  Clarity VVS2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 6365688264

 • Diamond Oval

  Measurement(mm) 6.24*4.44*2.73

  Carat 0.5

  Color I

  Clarity VVS2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2397374997

 • Diamond Cushion

  Measurement(mm) 4.38*4.35*2.94

  Carat 0.47

  Color F

  Clarity VS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 7406256955

 • Diamond Emerald

  Measurement(mm) 5.17*3.86*2.5

  Carat 0.5

  Color E

  Clarity SI1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 6401007948

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 4.87*4.91*3.02

  Carat 0.44

  Color E

  Clarity VS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 2396682465

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 4.99*5.07*3.17

  Carat 0.5

  Color F

  Clarity SI2

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 2406197832

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 5.12*5.16*3.04

  Carat 0.5

  Color H

  Clarity SI2

  Cut Very Good

  Fluorescent None

  GIA Report 2407032215

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 4.98*5.02*3.18

  Carat 0.5

  Color H

  Clarity SI2

  Cut Very Good

  Fluorescent None

  GIA Report 6391424208

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 4.76*4.87*3.21

  Carat 0.5

  Color I

  Clarity VVS2

  Cut Good

  Fluorescent None

  GIA Report 6395740469

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 4.56*4.58*2.87

  Carat 0.37

  Color F

  Clarity VVS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 5396960362

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 4.53*4.56*2.8

  Carat 0.35

  Color D

  Clarity VVS1

  Cut Excellent

  Fluorescent Faint

  GIA Report 2387030887

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 4.58*4.61*2.72

  Carat 0.35

  Color D

  Clarity VVS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 5386182425

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 4.6*4.63*2.74

  Carat 0.35

  Color D

  Clarity VVS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 2386949059

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 4.58*4.6*2.74

  Carat 0.35

  Color D

  Clarity VVS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 7403372031

 • Diamond Oval

  Measurement(mm) 5.89*4.41*2.74

  Carat 0.5

  Color D

  Clarity SI2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2376080919

 • Diamond Oval

  Measurement(mm) 5.87*4.49*2.85

  Carat 0.5

  Color I

  Clarity VVS2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 6365688264

 • Diamond Oval

  Measurement(mm) 6.24*4.44*2.73

  Carat 0.5

  Color I

  Clarity VVS2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2397374997

 • Diamond Cushion

  Measurement(mm) 4.38*4.35*2.94

  Carat 0.47

  Color F

  Clarity VS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 7406256955

 • Diamond Emerald

  Measurement(mm) 5.17*3.86*2.5

  Carat 0.5

  Color E

  Clarity SI1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 6401007948

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 4.87*4.91*3.02

  Carat 0.44

  Color E

  Clarity VS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 2396682465

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 4.99*5.07*3.17

  Carat 0.5

  Color F

  Clarity SI2

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 2406197832

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 5.12*5.16*3.04

  Carat 0.5

  Color H

  Clarity SI2

  Cut Very Good

  Fluorescent None

  GIA Report 2407032215

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 4.98*5.02*3.18

  Carat 0.5

  Color H

  Clarity SI2

  Cut Very Good

  Fluorescent None

  GIA Report 6391424208

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 4.76*4.87*3.21

  Carat 0.5

  Color I

  Clarity VVS2

  Cut Good

  Fluorescent None

  GIA Report 6395740469

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 4.56*4.58*2.87

  Carat 0.37

  Color F

  Clarity VVS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 5396960362Contact

x