GIẢM 10% TẤT CẢ VỎ NHẪN

Khám phá BST Kim cương Fancy với giá siêu hấp dẫn, được ưu đãi lên đến 37%

Xem nội dung chi tiết

SẢN PHẨM ÁP DỤNG

Kim cương Heart, 5.4mm | E | VS1 35.000.000 đ Xem thêm Kim cương Heart, 5.4mm | E | VS1 36.500.000 đ Xem thêm Kim cương Heart, 5.4mm | E | VVS1 51.500.000 đ Xem thêm Kim cương Heart, 5.4mm | E | VVS1 50.000.000 đ Xem thêm

Nhẫn cầu hôn với giá được giảm 10%

Xem nội dung chi tiết

SẢN PHẨM ÁP DỤNG

Nhẫn đính hôn Solitaire trơn có vòng cổ xoàn NCH1303 12.400.000 đ Xem thêm Nhẫn đính hôn Solitaire Classic 6 chấu NCH1101 8.500.000 đ Xem thêm Nhẫn đính hôn Solitaire Peg-head 4 chấu NCH1103 8.500.000 đ Xem thêm Nhẫn đính hôn Trellis 4 chấu xoắn NCH1402 8.500.000 đ Xem thêm Nhẫn đính hôn Solitaire đai Eternity NCH1801 14.700.000 đ Xem thêm Nhẫn đính hôn Solitaire đai Eternity có vòng cổ NCH1802 15.650.000 đ Xem thêm Nhẫn đính hôn Trellis cách điệu NCH1408 41.000.000 đ Xem thêm Nhẫn đính hôn Bridge Accent cách điệu hoa sen NCH1609 21.000.000 đ Xem thêm Nhẫn đính hôn Halo tròn đai twist 1 đai tấm NCH2404 29.300.000 đ Xem thêm Nhẫn đính hôn Threestone chấu peg-head NCH3104 15.700.000 đ Xem thêm Nhẫn đính hôn Threestone đai tấm NCH3201 27.300.000 đ Xem thêm Nhẫn đính hôn Royal design NCH9917 31.800.000 đ Xem thêm

Giảm ngay lên đến 30% cho viên chủ kim cương khi mua kèm vỏ nhẫn

Xem chi tiết điều kiện áp dụng

SẢN PHẨM ÁP DỤNG

Kim cương Heart, 6.9mm | D | VVS2 125.000.000 đ 157.000.000 đ Xem thêm Kim cương Princess, 5.0mm | E | VVS1 59.900.000 đ 82.000.000 đ Xem thêm Kim cương Round, 5.4mm | E | VVS2 58.000.000 đ 66.500.000 đ Xem thêm Kim cương Round, 6.3mm | F | VS1 149.000.000 đ 172.000.000 đ Xem thêm Kim cương Round, 6.3mm | G | SI1 105.000.000 đ 115.000.000 đ Xem thêm Kim cương Round, 5.4mm | D | VVS1 79.900.000 đ 84.000.000 đ Xem thêm Kim cương Round, 5,4mm | D | VVS2 51.900.000 đ 57.000.000 đ Xem thêm Kim cương Round, 5.4mm | D | VVS2 52.900.000 đ 58.500.000 đ Xem thêm Kim cương Princess, 5.4mm | E | VS1 99.000.000 đ 120.000.000 đ Xem thêm Kim cương Emerald, 6.8mm | D | VVS1 90.000.000 đ 108.000.000 đ Xem thêm Kim cương Round, 5.4mm | D | FL 102.000.000 đ 108.000.000 đ Xem thêm Kim cương Round, 6.3mm | D | VVS2 205.000.000 đ 215.000.000 đ Xem thêm Kim cương Oval, 6.3mm | E | VS1 32.900.000 đ 39.000.000 đ Xem thêm Kim cương Round, 6.0mm | F | VS1 102.900.000 đ 111.000.000 đ Xem thêm Kim cương Round, 6.0mm | D | VVS2 136.900.000 đ 151.000.000 đ Xem thêm Kim cương Emerald, 6.2mm | F | VVS1 61.900.000 đ 72.000.000 đ Xem thêm Kim cương Emerald, 6.2mm | F | VVS2 59.900.000 đ 71.000.000 đ Xem thêm Kim cương Emerald, 6.3mm | F | VVS2 53.900.000 đ 68.000.000 đ Xem thêm Kim cương Emerald, 6.3mm | F | VVS2 58.900.000 đ 75.000.000 đ Xem thêm Kim cương Emerald, 7.1mm | D | VVS2 69.900.000 đ 94.300.000 đ Xem thêm Kim cương Heart, 4.8mm | D | VVS2 17.900.000 đ 24.000.000 đ Xem thêm Kim cương Heart, 4.8mm | E | VVS1 17.900.000 đ 24.000.000 đ Xem thêm Kim cương Heart, 4.8mm | E | VVS2 18.900.000 đ 22.700.000 đ Xem thêm Kim cương Heart, 5.4mm | D | VS1 26.900.000 đ 35.300.000 đ Xem thêm Kim cương Heart, 5.4mm | D | VS2 26.900.000 đ 35.300.000 đ Xem thêm Kim cương Heart, 5.4mm | D | VVS2 29.900.000 đ 41.000.000 đ Xem thêm

Nhận ngay ưu đãi 15% khi đặt nhẫn cưới trước 3 tháng,
10% cho 2 tháng và 5% cho 1 tháng!

Xem nội dung chi tiết

SẢN PHẨM ÁP DỤNG

Cặp nhẫn cưới Eternity NCC0007 50.720.000 đ Xem thêm Cặp nhẫn cưới Eternity NCC0008 39.300.000 đ Xem thêm Cặp nhẫn cưới Eternity NCC0009 24.200.000 đ Xem thêm Cặp nhẫn cưới hiện đại NCC2010 27.800.000 đ Xem thêm Cặp nhẫn cưới kim cương NCC3006 28.200.000 đ Xem thêm Cặp nhẫn cưới hiện đại NCC2008 27.200.000 đ Xem thêm Cặp nhẫn cưới hiện đại NCC2041 29.500.000 đ Xem thêm Cặp nhẫn cưới kim cương NCC3012 52.700.000 đ Xem thêm Cặp nhẫn cưới truyền thống NCC1008 26.000.000 đ Xem thêm Cặp nhẫn cưới kim cương NCC3010 36.900.000 đ Xem thêm Cặp nhẫn cưới truyền thống NCC1012 27.000.000 đ Xem thêm Cặp nhẫn cưới truyền thống NCC1013 20.500.000 đ Xem thêm

Giảm ngay 15% cho vỏ nhẫn nam
Giảm thêm 2% cho kim cương khi mua kèm vỏ nhẫn

👉 Xem chi tiết điều kiện áp dụng

SẢN PHẨM ÁP DỤNG

Nhẫn Nam Kim Cương NNA3119 62.000.000 đ Xem thêm Nhẫn Nam Kim Cương NNA3114 27.700.000 đ Xem thêm Nhẫn Nam Kim Cương NNA3203 57.600.000 đ Xem thêm Nhẫn Nam Kim Cương NNA3401 64.300.000 đ Xem thêm Nhẫn Nam Kim Cương NNA3405 58.500.000 đ Xem thêm Nhẫn Nam Kim Cương NNA3912 56.200.000 đ Xem thêm Nhẫn Nam Kim Cương NNA3913 33.300.000 đ Xem thêm Nhẫn Nam Kim Cương NNA3915 31.200.000 đ Xem thêm Nhẫn Nam Kim Cương NNA3120 108.000.000 đ Xem thêm Nhẫn Nam Kim Cương NNA4109 31.900.000 đ Xem thêm Nhẫn Nam Kim Cương NNA8002 50.000.000 đ Xem thêm Nhẫn Nam Kim Cương NNA3901 33.700.000 đ Xem thêm Nhẫn Nam Kim Cương NNA3803 84.400.000 đ Xem thêm Nhẫn Nam Kim Cương NNA3402 26.900.000 đ Xem thêm Nhẫn Nam Kim Cương NNA3105 39.200.000 đ Xem thêm Nhẫn Nam Kim Cương NNA3107 31.000.000 đ Xem thêm Nhẫn Nam Kim Cương NNA3104 43.200.000 đ Xem thêm Nhẫn Nam Kim Cương NNA3112 22.800.000 đ Xem thêm Nhẫn Nam Kim Cương NNA4301 42.700.000 đ Xem thêm Nhẫn Nam Kim Cương NNA3201 27.500.000 đ Xem thêm Nhẫn Nam Kim Cương NNA3501 15.400.000 đ Xem thêm Nhẫn Nam Kim Cương NNA8005 84.300.000 đ Xem thêm Nhẫn Nam Kim Cương NNA2309 64.700.000 đ Xem thêm Nhẫn Nam Kim Cương NNA8018 54.200.000 đ Xem thêm Nhẫn Nam Kim Cương NNA8003 83.400.000 đ Xem thêm Nhẫn Nam Kim Cương NNA2102 28.600.000 đ Xem thêm Nhẫn Nam Kim Cương NNA2103 32.600.000 đ Xem thêm Nhẫn Nam Kim Cương NNA2104 34.900.000 đ Xem thêm Nhẫn Nam Kim Cương NNA3907 40.000.000 đ Xem thêm Nhẫn Nam Kim Cương NNA4104 68.700.000 đ Xem thêm Nhẫn Nam Kim Cương NNA3122 31.620.000 đ Xem thêm Nhẫn Nam Kim Cương NNA3801 37.300.000 đ Xem thêm Nhẫn Nam Kim Cương NNA4205 33.000.000 đ Xem thêm Nhẫn Nam Kim Cương NNA2305 52.900.000 đ Xem thêm Nhẫn Nam Kim Cương NNA2310 57.400.000 đ Xem thêm Nhẫn Nam Kim Cương NNA2302 66.300.000 đ Xem thêm Nhẫn Nam Kim Cương NNA8013 42.400.000 đ Xem thêm


X

Giao hàng
miễn phí toàn quốc

Liên hệ

x

Giao hàng miễn phí