Crafting Your Happiness

Kim cương thiên nhiên GIA

Tìm kiếm ngay viên kim cương thiên nhiên kiểm định GIA hoàn hảo dành riêng cho bạn!

Shape (Hình dạng)

 • Round

 • Princess

 • Cushion

 • Oval

 • Pear

 • Emerald

 • Heart

 • Radiant

 • Asscher

 • Marquise

 • Tất cả

Millimetre (Kích thước)

3 li 40 li

Carat (Trọng lượng)

0.3 ct 30 ct

Color (Màu sắc)

 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M

Cut (Chế tác)

 • Excellent
 • Very Good
 • Good
 • Fair

Clarity (Độ sạch)

 • FL
 • IF
 • VVS1
 • VVS2
 • VS1
 • VS2
 • SI1
 • SI2
 • I1
 • I2

Price (Giá tiền)

 • 1 triệu
 • 30 triệu
 • 100 triệu
 • 200 triệu
 • 1 tỷ
 • Trên 1 tỷ

Shape (Hình dạng) filter_list Tất cả

Color (Màu sắc) filter_list D - M

Carat (Trọng lượng) filter_list 0.3 ct - 30 ct

Millimetre (Kích thước) filter_list 3 li - 40 li

Cut (Chế tác) filter_list Excellent - Fair

Clarity (Độ sạch) filter_list VS1 - VS1

Price (Giá tiền) filter_list Tất cả khoảng giá

Diamond

 • Diamond Emerald

  Measurement(mm) 12.92*9.74*6.58

  Carat 8.01

  Color H

  Clarity VS1

  Cut

  Fluorescent Medium

  GIA Report 5181212819

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 12.09*12.16*7.67

  Carat 7.03

  Color G

  Clarity VS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 2195051627

 • Diamond Heart

  Measurement(mm) 10.3*12.19*6.95

  Carat 5.07

  Color D

  Clarity VS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2201953975

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 10.91*10.97*6.75

  Carat 5.01

  Color E

  Clarity VS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 1216224101

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 12.26*12.32*7.61

  Carat 7.06

  Color E

  Clarity VS1

  Cut Excellent

  Fluorescent Strong

  GIA Report 2211173872

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 10.83*10.93*6.85

  Carat 5.02

  Color F

  Clarity VS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 2386247706

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 11.06*11.15*6.72

  Carat 5.01

  Color E

  Clarity VS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 2387493194

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 11.72*11.77*7.36

  Carat 6.27

  Color G

  Clarity VS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 6214398270

 • Diamond Asscher

  Measurement(mm) 10.37*9.97*5.59

  Carat 5.02

  Color E

  Clarity VS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 6187441156

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 12.25*12.32*7.62

  Carat 7.23

  Color I

  Clarity VS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 2213954432

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 11.08*11.14*6.66

  Carat 5.01

  Color F

  Clarity VS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 2215791458

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 11.15*11.21*6.6

  Carat 5

  Color F

  Clarity VS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 5211946112

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 12.16*12.24*7.62

  Carat 7.03

  Color I

  Clarity VS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 5212997898

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 12.38*12.41*7.47

  Carat 7.03

  Color I

  Clarity VS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 7361114351

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 12.38*12.41*7.47

  Carat 7.03

  Color I

  Clarity VS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 7361114351

 • Diamond Emerald

  Measurement(mm) 12.92*9.74*6.58

  Carat 8.01

  Color H

  Clarity VS1

  Cut

  Fluorescent Medium

  GIA Report 5181212819

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 12.09*12.16*7.67

  Carat 7.03

  Color G

  Clarity VS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 2195051627

 • Diamond Heart

  Measurement(mm) 10.3*12.19*6.95

  Carat 5.07

  Color D

  Clarity VS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2201953975

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 10.91*10.97*6.75

  Carat 5.01

  Color E

  Clarity VS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 1216224101

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 12.26*12.32*7.61

  Carat 7.06

  Color E

  Clarity VS1

  Cut Excellent

  Fluorescent Strong

  GIA Report 2211173872

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 10.83*10.93*6.85

  Carat 5.02

  Color F

  Clarity VS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 2386247706

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 11.06*11.15*6.72

  Carat 5.01

  Color E

  Clarity VS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 2387493194

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 11.72*11.77*7.36

  Carat 6.27

  Color G

  Clarity VS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 6214398270

 • Diamond Asscher

  Measurement(mm) 10.37*9.97*5.59

  Carat 5.02

  Color E

  Clarity VS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 6187441156

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 12.25*12.32*7.62

  Carat 7.23

  Color I

  Clarity VS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 2213954432

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 11.08*11.14*6.66

  Carat 5.01

  Color F

  Clarity VS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 2215791458

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 11.15*11.21*6.6

  Carat 5

  Color F

  Clarity VS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 5211946112

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 12.16*12.24*7.62

  Carat 7.03

  Color I

  Clarity VS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 5212997898

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 12.38*12.41*7.47

  Carat 7.03

  Color I

  Clarity VS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 7361114351

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 12.38*12.41*7.47

  Carat 7.03

  Color I

  Clarity VS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 7361114351

Giao hàng
miễn phí toàn quốc

Contact

x

Giao hàng miễn phí