10% OF ALL RINGS

Shape (Hình dạng)

 • Round

 • Princess

 • Cushion

 • Oval

 • Pear

 • Emerald

 • Heart

 • Radiant

 • Asscher

 • Marquise

 • Tất cả

Millimetre (Kích thước)

3 li 40 li

Carat (Trọng lượng)

0.3 ct 30 ct

Color (Màu sắc)

 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M

Cut (Chế tác)

 • Excellent
 • Very Good
 • Good
 • Fair

Clarity (Độ sạch)

 • FL
 • IF
 • VVS1
 • VVS2
 • VS1
 • VS2
 • SI1
 • SI2
 • I1
 • I2

Price (Giá tiền)

 • 1 triệu
 • 30 triệu
 • 100 triệu
 • 200 triệu
 • 1 tỷ
 • Trên 1 tỷ

Shape (Hình dạng) filter_list Tất cả

Color (Màu sắc) filter_list D - M

Carat (Trọng lượng) filter_list 0.3 ct - 30 ct

Millimetre (Kích thước) filter_list 3 li - 40 li

Cut (Chế tác) filter_list Excellent - Fair

Clarity (Độ sạch) filter_list VS2 - VS2

Price (Giá tiền) filter_list Tất cả khoảng giá

Diamond

 • Diamond Princess

  Measurement(mm) 12.51*12.01*7.55

  Carat 9.05

  Color G

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 113249842

 • Diamond Radiant

  Measurement(mm) 12.51*12.01*7.55

  Carat 9.05

  Color G

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 1132498427

 • Diamond Emerald

  Measurement(mm) 13.91*10.08*6.99

  Carat 10.02

  Color I

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent Medium

  GIA Report 2215939566

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 11.22*11.25*6.93

  Carat 5.34

  Color D

  Clarity VS2

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 1172411695

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 13.87*14.09*8.35

  Carat 10.28

  Color M

  Clarity VS2

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 5171772025

 • Diamond Emerald

  Measurement(mm) 10.55*8.01*5.73

  Carat 5.01

  Color G

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 6214416343

 • Diamond Emerald

  Measurement(mm) 10.99*8.06*5.7

  Carat 5.01

  Color F

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent Medium

  GIA Report 621386656

 • Diamond Emerald

  Measurement(mm) 10.31*8.07*5.85

  Carat 5.03

  Color G

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent Medium

  GIA Report 121663626

 • Diamond Emerald

  Measurement(mm) 12.59*9.71*6.67

  Carat 8.02

  Color L

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent Strong

  GIA Report 2215928477

 • Diamond Cushion

  Measurement(mm) 12.6*9.34*2.05

  Carat 3.01

  Color D

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2396511593

 • Diamond Pear

  Measurement(mm) 14.24*8.96*5.02

  Carat 4.01

  Color H

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent Medium

  GIA Report 6127444106

 • Diamond Cushion

  Measurement(mm) 9.73*9.44*5.85

  Carat 4.02

  Color H

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 1162624088

 • Diamond Cushion

  Measurement(mm) 9*8.57*5.82

  Carat 3.79

  Color G

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 6187194918

 • Diamond Cushion

  Measurement(mm) 9.29*8.72*5.78

  Carat 3.82

  Color H

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 218319492

 • Diamond Emerald

  Measurement(mm) 9.61*7.14*5.06

  Carat 3.5

  Color E

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 6214399533

 • Diamond Princess

  Measurement(mm) 12.51*12.01*7.55

  Carat 9.05

  Color G

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 113249842

 • Diamond Radiant

  Measurement(mm) 12.51*12.01*7.55

  Carat 9.05

  Color G

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 1132498427

 • Diamond Emerald

  Measurement(mm) 13.91*10.08*6.99

  Carat 10.02

  Color I

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent Medium

  GIA Report 2215939566

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 11.22*11.25*6.93

  Carat 5.34

  Color D

  Clarity VS2

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 1172411695

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 13.87*14.09*8.35

  Carat 10.28

  Color M

  Clarity VS2

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 5171772025

 • Diamond Emerald

  Measurement(mm) 10.55*8.01*5.73

  Carat 5.01

  Color G

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 6214416343

 • Diamond Emerald

  Measurement(mm) 10.99*8.06*5.7

  Carat 5.01

  Color F

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent Medium

  GIA Report 621386656

 • Diamond Emerald

  Measurement(mm) 10.31*8.07*5.85

  Carat 5.03

  Color G

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent Medium

  GIA Report 121663626

 • Diamond Emerald

  Measurement(mm) 12.59*9.71*6.67

  Carat 8.02

  Color L

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent Strong

  GIA Report 2215928477

 • Diamond Cushion

  Measurement(mm) 12.6*9.34*2.05

  Carat 3.01

  Color D

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2396511593

 • Diamond Pear

  Measurement(mm) 14.24*8.96*5.02

  Carat 4.01

  Color H

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent Medium

  GIA Report 6127444106

 • Diamond Cushion

  Measurement(mm) 9.73*9.44*5.85

  Carat 4.02

  Color H

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 1162624088

 • Diamond Cushion

  Measurement(mm) 9*8.57*5.82

  Carat 3.79

  Color G

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 6187194918

 • Diamond Cushion

  Measurement(mm) 9.29*8.72*5.78

  Carat 3.82

  Color H

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 218319492

 • Diamond Emerald

  Measurement(mm) 9.61*7.14*5.06

  Carat 3.5

  Color E

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 6214399533Contact

x