10% OF ALL RINGS

Shape (Hình dạng)

 • Round

 • Princess

 • Cushion

 • Oval

 • Pear

 • Emerald

 • Heart

 • Radiant

 • Asscher

 • Marquise

 • Tất cả

Millimetre (Kích thước)

3 li 40 li

Carat (Trọng lượng)

0.3 ct 30 ct

Color (Màu sắc)

 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M

Cut (Chế tác)

 • Excellent
 • Very Good
 • Good
 • Fair

Clarity (Độ sạch)

 • FL
 • IF
 • VVS1
 • VVS2
 • VS1
 • VS2
 • SI1
 • SI2
 • I1
 • I2

Price (Giá tiền)

 • 1 triệu
 • 30 triệu
 • 100 triệu
 • 200 triệu
 • 1 tỷ
 • Trên 1 tỷ

Shape (Hình dạng) filter_list Tất cả

Color (Màu sắc) filter_list G - G

Carat (Trọng lượng) filter_list 0.3 ct - 30 ct

Millimetre (Kích thước) filter_list 3 li - 40 li

Cut (Chế tác) filter_list Excellent - Fair

Clarity (Độ sạch) filter_list FL - I2

Price (Giá tiền) filter_list Tất cả khoảng giá

Diamond

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 13.27*13.37*8.27

  Carat 9.22

  Color G

  Clarity IF

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 6214134812

 • Diamond Princess

  Measurement(mm) 12.51*12.01*7.55

  Carat 9.05

  Color G

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 113249842

 • Diamond Radiant

  Measurement(mm) 12.51*12.01*7.55

  Carat 9.05

  Color G

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 1132498427

 • Diamond Cushion

  Measurement(mm) 12.69*12.35*8.32

  Carat 10.29

  Color G

  Clarity SI2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2165021681

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 13.44*13.48*3.89

  Carat 9.46

  Color G

  Clarity SI1

  Cut Excellent

  Fluorescent Faint

  GIA Report 2205532743

 • Diamond Pear

  Measurement(mm) 15.36*9.43*5.91

  Carat 5.01

  Color G

  Clarity VVS2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 6213411763

 • Diamond Emerald

  Measurement(mm) 10.55*8.01*5.73

  Carat 5.01

  Color G

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 6214416343

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 10.13*10.2*6.34

  Carat 4.03

  Color G

  Clarity VVS2

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 2404416497

 • Diamond Emerald

  Measurement(mm) 10.31*8.07*5.85

  Carat 5.03

  Color G

  Clarity VS1

  Cut

  Fluorescent Medium

  GIA Report 1216636265

 • Diamond Emerald

  Measurement(mm) 10.31*8.07*5.85

  Carat 5.03

  Color G

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent Medium

  GIA Report 121663626

 • Diamond Pear

  Measurement(mm) 15.75*11.81*2.81

  Carat 4.5

  Color G

  Clarity SI1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 1407900321

 • Diamond Oval

  Measurement(mm) 13.02*9.31*6.04

  Carat 5.01

  Color G

  Clarity SI2

  Cut

  Fluorescent Medium

  GIA Report 1216527286

 • Diamond Emerald

  Measurement(mm) 10.64*7.58*5.2

  Carat 4.01

  Color G

  Clarity VVS1

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 7386474277

 • Diamond Pear

  Measurement(mm) 15.03*9.41*5.81

  Carat 5.02

  Color G

  Clarity SI2

  Cut

  Fluorescent Strong

  GIA Report 6197995652

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 9.23*9.31*5.69

  Carat 3.01

  Color G

  Clarity VVS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 5211621489

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 13.27*13.37*8.27

  Carat 9.22

  Color G

  Clarity IF

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 6214134812

 • Diamond Princess

  Measurement(mm) 12.51*12.01*7.55

  Carat 9.05

  Color G

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 113249842

 • Diamond Radiant

  Measurement(mm) 12.51*12.01*7.55

  Carat 9.05

  Color G

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 1132498427

 • Diamond Cushion

  Measurement(mm) 12.69*12.35*8.32

  Carat 10.29

  Color G

  Clarity SI2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2165021681

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 13.44*13.48*3.89

  Carat 9.46

  Color G

  Clarity SI1

  Cut Excellent

  Fluorescent Faint

  GIA Report 2205532743

 • Diamond Pear

  Measurement(mm) 15.36*9.43*5.91

  Carat 5.01

  Color G

  Clarity VVS2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 6213411763

 • Diamond Emerald

  Measurement(mm) 10.55*8.01*5.73

  Carat 5.01

  Color G

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 6214416343

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 10.13*10.2*6.34

  Carat 4.03

  Color G

  Clarity VVS2

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 2404416497

 • Diamond Emerald

  Measurement(mm) 10.31*8.07*5.85

  Carat 5.03

  Color G

  Clarity VS1

  Cut

  Fluorescent Medium

  GIA Report 1216636265

 • Diamond Emerald

  Measurement(mm) 10.31*8.07*5.85

  Carat 5.03

  Color G

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent Medium

  GIA Report 121663626

 • Diamond Pear

  Measurement(mm) 15.75*11.81*2.81

  Carat 4.5

  Color G

  Clarity SI1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 1407900321

 • Diamond Oval

  Measurement(mm) 13.02*9.31*6.04

  Carat 5.01

  Color G

  Clarity SI2

  Cut

  Fluorescent Medium

  GIA Report 1216527286

 • Diamond Emerald

  Measurement(mm) 10.64*7.58*5.2

  Carat 4.01

  Color G

  Clarity VVS1

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 7386474277

 • Diamond Pear

  Measurement(mm) 15.03*9.41*5.81

  Carat 5.02

  Color G

  Clarity SI2

  Cut

  Fluorescent Strong

  GIA Report 6197995652

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 9.23*9.31*5.69

  Carat 3.01

  Color G

  Clarity VVS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 5211621489Contact

x